Politiske udvalg

På denne side kan du finde oplysninger om de forskellige udvalg, og hvilke medlemmer der sidder i udvalgene.

Der er 5 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er der nedsat to særlige opgaveudvalg under §17 stk. 4 - Partnerskab for opkvalificering og uddannelse og Landdistrikt- og turismeudvalg.

Beskæftigelsesudvalg

Ole K. Larsen (V) - formand

René Fjeldsøe Sørensen (G)

Dennis Fridthjof (A)

Camilo Krog (G)

Maibritt Mathiasen (G)

Per Christian Larsen (O)

Chris Veber (O)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Beskæftigelsesudvalg (PDF)

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Simon Hansen (A) formand

Claus Bakke (V)

Bente Lerche-Thomsen (Ø)

Dorthe Sølling (G)

Birgit Holse (O)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Børn, Familie og Uddannelsesudvalg (PDF)

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

Martin Lohse (G) formand

Britta Lange (A)

Henrik Høegh-Andersen (V)

Poul-Henrik Pedersen (G)

Milad Rajabi (G)

Katrine Folmann Von Arenstorff Christiansen (O)

Birgit Holse (O)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg (PDF)

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Bo Abildgaard (A) formand

Jens Erik Boesen (G)

Linda Kristiansen (G)

Martin Pedersen (A)

Mette Møller (V)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Social, Sundhed og Omsorgsudvalg (PDF)

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

Peter Brings-Larsen (G) formand

Annemette S. Johnsen (F)

René Fjeldsøe Sørensen (G)

Ole Bronné Sørensen (A)

Lis Magnussen (V)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg (PDF)

Økonomiudvalg

John Brædder (G) formand

Bo Abildgaard (A)

Ole K. Larsen (V)

Jens Erik Boesen (G)

Martin Lohse (G)

Simon Hansen (A)

René Christensen (O)

Klik her for at få vist dagsordner og referater

Klik her for at få vist udvalgsstrategien for Økonomiudvalg (PDF)

§17 stk. 4 - Landdistrikts- og Turismeudvalg

Jens Erik Boesen (G) formand

Britta Lange (A)

Henrik Høegh-Andersen (V)

Maibritt Mathiassen (G)

Dorthe Sølling (G)

Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen (O)

Borgerrepræsentanter 2020:

Kirsten Høeg-Andersen, formand, Falsters Hjerte
Tage Christensen, formand, Eskilstrup By og Omegns Beboerforening
Peter Holstein, formand, Fællesrådet for Guldborg og Omegn
Troels Jørgensen, entreprenør, Kettinge
Connie Nis-Hansen, næstformand, Liv i Stubbekøbing
Ulrik Damgaard Høegh, landmand, Stinelund I/S, Bregninge (Lolland)

Klik her for at se dagsordner og referater

Klik her for at se LTU anbefalinger 2019

Klik her for at se LTU anbefaling 2019 - Den Lille Turisme

§17 stk. 4 - Partnerskab for opkvalificering og uddannelse

Dennis Fridthjof (A) formand

Per Christian Larsen (O)

Linda Kristiansen (G)

Milad Rajabi (G)

Samfundsrepræsentanter:

Jørgen Erik Kozak Nielsen, Formand for LO Lolland Falster
Bodil Marker, Afdelingsformand, FOA Guldborgsund
Lars Sørensen, El-installatør, ENELCO
Bo Rasmussen, Næstformand i Dansk Byggeri
Steen Frederiksen, Direktør, SOSU Nykøbing F
Søren Vikkelsø, Direktør, CELF

Klik her for at se dagsorden og referater

Kontakt

Center for Politik & Personale

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)