Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd Guldborgsund er en paraplyorganisation for alle kommunens foreninger, institutioner og interessegrupper.

Kulturelt Samråd har til formål at virke for et bredt og varieret kultur- og foreningsliv i samarbejde med alle interesserede foreninger, grupper, institutioner og kommunale myndigheder.

Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd den 22. oktober 2020

Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune indkalder hermed til repræsentantskabsmøde onsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19 på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Fremlæggelse af Kulturelt Samråds økonomi
4. Forslag til kommende års arbejdsplan
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer samt suppleanter til forretningsudvalget
7. Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest otte dage før mødet på e-mail: post@godt-koed.dk 

Ved ankomst til mødet bedes oplyst, hvilken forening man under valghandlingen repræsenterer.
Kulturelt Samråd gør desuden opmærksom på, at der er ledige pladser i forretningsudvalget, som består af syv medlemmer og to suppleanter, og opfordrer interesserede til at stille op til valget på repræsentantskabsmødet.

I løbet af aftenen vil formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, orientere om sidste nyt på Kulturområdet i Guldborgsund Kommune.
Kulturelt Samråd byder på kaffe, the og kage, og aftenen sluttes af med et musikalsk indslag.

Alle er velkomne til mødet.

Medlemmer

Formand
Birgit Hansen
Mail: post@godt-koed.dk
Telefon: 20 70 35 55

Næstformand
Helle Levisen
Mail: h.levisen@hotmail.com 
Telefon: 30 32 01 50 / 54 87 21 24

Arne Albrektsen
Mail: birthealbrektsen@gmail.com
Telefon: 54 86 94 53 / 23 24 04 63

Bente Andersen
Mail: frisorstuen8@hotmail.com
Telefon: 54 44 55 08

Torben Adelholm
Mail: torbenadelholm@gmail.com
Telefon: 54 43 51 35 / 40 25 87 35

Tonny Pedersen
Mail: tonped47@gmail.com
Telefon: 27 15 23 55 / 42 55 03 47

Lene Kristiansen
Mail: lhkknus@gmail.com 
Telefon: 60 16 73 07

1. suppleant
Karen Fiehn
Mail: karenfiehn@gmail.com 
Telefon: 21 81 33 68

2. suppleant
Vakant

Kulturelt Samråd forretningsudvalg består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der efter nærmere regler vælges af repræsentanter for foreninger, grupper, m.m. på det årlige repræsentantskabsmøde inden udgangen af april måned.

Kan man søge tilskud m.v.?

Kulturelt Samråd råder over egne midler, hvor der kan søges om underskudsgaranti eller tilskud. For at sikre en ensartet behandling af ansøgningerne skal du anvende vores ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den sidste tirsdag i måneden.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet til tilskud fra Kulturelt Samråd (nyt vindue)

Kulturelt Samråd holder møde hver den første mandag i måneden, dog ikke på helligdage og i juli måned.

Bevilget tilskud

Seneste godkendte tilskud fra Kulturelt Samråd

Den 3. februar 2020

Stouby Møllelaug - 2.000 kr.
Arrangement:
Dansk Mølledag
Dato: 21. juni 2020

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster - 4.000 kr. 
Arrangement:
Historisk markering af 100 året for genforening med Sønderjylland
Dato: 7. juni 2020

Det Gode Selskab - 5.000 kr. 
Arrangement:
En hyldest til Otto Brandenburg
Dato: 28. marts 2020

Den 17. december 2019

Ældresagen Nysted - 5.000 kr.
Arrangement: Nytårskur 2020
Dato: 4. januar 2020

Den 2. december 2019

Toreby Centrets Venner - 3.000 kr.
Arrangement: Nytårskoncert med "Det hvide kor"
Dato: januar 2020

Toreby Landsby - 6.000 kr.
Arrangement: DDR, flugten over Østersøen og muren
Dato: 12. marts 2020

Fuglsang Kunstmuseum - 3.000 kr.
Arrangement: Koncertforedrag "Det æstetiske sublime i musikken"
Dato: 11. marts 2020

Den 4. oktober 2019

Aarestrup forening - 3.500 kr.
Arrangement: Jule- og fødselsdagskoncert med Peter Abrahamsen
Dato: 4. december 2020

Den 4. november 2019

Byhusforening Nysted biografklub teater - 4.000 kr.
Arrangement: Julearrangement i Nysted bio
Dato: 24. november 2019

Bevar Gedser Odde - 4.500 kr.
Arrangement: Fejring af vintersolhverv på Gedser Odde
Dato: 21. december 2019

Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 2.750 kr.
Arrangement: Julearrangement på Kulturforsyningen
Dato: 3. december 2019

Den 7. oktober 2019

Nordfalsters fremtidsforening - 5.000 kr.
Arrangement: Koncert i Aastrup forsamlingshus
Dato: 15. november 2019

Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 3.000 kr.
Arrangement: Bogpræsentation for kulturmindeforeningens årsbog nr. 38
Dato: 15. november 2019

Kulturmindeforeningen Nykøbing F - 5.950 kr.
Arrangement: Offentlig foredrag "Horeungerne - de uægte børn"
Dato: 21. oktober 2019

Den 2. september 2019

Medborgerhuset "Fremtiden" i Gedesby - 5.000 kr.
Arrangement: Koncert med "Mandskoret Brage"
Dato: 27. oktober 2019

Aktiv Fritid - 4.000 kr.
Arrangement: Seniororkestrets julekoncert
Dato: 14. oktober 2019

Fuglevennen Lolland - 4.000 kr.
Arrangement: Fugleudstilling
Dato: 12. og 13. oktober 2019

Højreby Spillemandslaug og Toreby Folkedansere - 5.000 kr.
Arrangement: Koncert med folkemusikgruppen "Floating Sofa Quartet"
Dato: 27. september 2019

Den 5. august 2019

Bevaringsforeningen Vandtårnets Venner - 6.000 kr.
Arrangement:
Dato: 12. oktober 2019

Det gode selskab - 7.500 kr.
Arrangement:Klassisk efterårsmusik
Dato: 12. oktober 2019

Den 3. juni 2019

Bevar Gedser Odde - 2.000 kr.
Arrangement: Fejring af sommersolhverv på Gedser Odde
Dato: 21. juni 2019

Toreby Centrets Venner - 6.000 kr. 
Arrangement: Musik arrangement på Toreby Plejecenter med Kisser & Søren
Dato: juni/juli

Den 6. maj 2019

Nykøbing F Turistforening - 2.500 kr.
Arrangement: Syng solen ned over Guldborgsund i samarbejde med gadeteaterfestivalen
Dato: 21. august 2019

Gedser Grundejerforening - 8.000 kr.
Arrangement:110 års jubilæumsfest
Dato: 29. juni 2019

Lokalhistorisk forening for Nordfalster - 2.500 kr.
Arrangement: Foredrag, musik og sang
Dato: 16. juni 2019

Den 1. april 2019

Øster Kippinge Beboerforening - 5.000 kr. 
Arrangement: Plante- og loppemarked med traktortræk
Dato: 11. maj 2019

Havnens dag i Stubbekøbing - 5.000 kr. 
Arrangement: udstilling over temaet Havn, Hav og Vand
Dato: 25. maj 2019

Nykøbing F Turistforening - 9.000 kr. 
Arrangement: Syng solen ned over Guldborgsund ved Sophieholmen
Dato: 17 + 24. juli & 7. + 14. august 2019

Ældre Sagen i Stubbekøbing - 3.000 kr. 
Arrangement: Danmark spiser sammen”
Dato: 23. april 2019

Kontakt

Center for Borger & Branding

Telefon: 54 73 15 00

Send Digital Post (kræver NemID)