Gå til hovedindhold

Hvem kan stemme?

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten.

Indhold

  For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i Danmark
  • ikke være umyndig

  Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00