Gå til hovedindhold

Tidsfrister

Her finder du tidsfrister

Indhold

  4. oktober
  Kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, kandidaternes navne, samt anmeldte liste- og valgforbund offentliggøres på kommunens hjemmeside og ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. 
   
  5. oktober – 12. november
  Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.
  I Guldborgsund Kommune kan du brevstemme følgende steder:

  • Borgerservice / Bibliotek i Nykøbing F.
  • Borgerservice / Bibliotek i Sakskøbing
  • Borgerservice / Bibliotek i Stubbekøbing
  • Borgerservice / Bibliotek i Nysted. Lørdage dog alene på Biblioteket.
  • Bibliotek i Væggerløse
  • Bibliotek i Nørre Alslev
  • Parkvej

  19. oktober – 4. november
  Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan indgives til Borgerservice. Sidste frist for at søge er den 4. november kl. 18.

  19. oktober – 8. november
  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.00.

  23. oktober kl. 12
  Fra denne dag kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højest 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

  4. november kl. 18
  Sidste frist for at søge om at brevstemme i eget hjem.

  6. november
  Sidste frist for kommunalbestyrelsen til at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

  8. november kl. 12
  Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

  11. november
  Valgkort skal være modtaget af vælgerne.

  12. november
  Sidste mulighed for at brevstemme.

  16. november
  Valgdag. Du kan stemme fra kl. 08:00 til kl. 20:00 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

  23. november
  Sidste frist for at klage over valget. Klager over kommunalvalget indgives til den siddende kommunalbestyrelse i vedkommende kommune.

  24. november
  Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.