Gå til hovedindhold
Børnepasning
Forælder

Muligheder for børnepasning

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for børnepasning i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  Børnepasning

  Du kan få passet dit barn fra det er 26 uger gammelt og indtil barnet starter i skole.

  Du kan forvente at få tilbudt en plads seneste to måneder inden din garantidato. 

  Vi forsøger så vidt muligt at finde en plads til dit barn der, hvor du ønsker. Kan det ikke lade sig gøre, vil du få tilbudt en anden plads.

  Dit barn overgår til børnehave i den måned, hvor dit barn fylder 3 år og 1 måned. 

  I det år, hvor dit barn fylder 6 år, skal det i skole.

  Dit barn bliver udmeldt af børnehaven den 31. marts det år barnet fylder 6år.

  Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

  Digital Pladsanvisning

  Deltidspladser 30 timer (vuggestuer og børnehaver)

  Ansøgning af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Du skal skrive dit barn op til en deltidsplads på Digital Pladsanvisning.
  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start.
  • Deltidspladsen begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned.
  • Er dit barn allerede indmeldt, gælder udmeldelsesvarslet, der er løbende måned + 1 måned.
  • Du har mulighed for at søge om tilskud til betaling af deltidspladsen (økonomisk fripladstilskud). Du skal søge på Digital Pladsanvisning.
  • Du har også mulighed for at søge om en deltidsplads i private institutioner.
   (OBS. Ansøgning skal ske direkte til den private institution).

  Hvordan bruger du din deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Dit barn kan højst blive passet 30 timer om ugen.
  • Dit barn skal afleveres og hentes mellem klokken 8-14 mandag til fredag.
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i de pædagogiske tilbud og udflugter, som vuggestuen eller børnehaven tilbyder.

  Opsigelse og ophør af deltidspladi vuggestue eller børnehave

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør.
  • Hvis dit barn ikke benytter deltidspladsen i mindst 5 sammenhængende uger, vil dit barn blive udmeldt af deltidspladsen og indmeldt på en fuldtidsplads.

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge mindst 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune.
  • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune.
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud.
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.

  Læs mere

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

  Deltidspladser 30 timer (Dagplejen)

  Ansøgning af deltidsplads i dagplejen

  • Du skal sende ansøgningen som digital post (Se kontaktboksen i højre side "Send digital post") nederst på denne side.
  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start.
  • Du skal angive den periode, du ønsker en deltidsplads til dit barn.
  • En periode begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned.
  • Du skal sammen med ansøgningen sende dokumentation for, at du afholder minimum 7 timers orlov om ugen ifølge barselsloven.
   (Dokumentation skal være kopi af vandrejournal og en barselsaftale).
  • Du har mulighed for at søge om tilskud til betaling af deltidspladsen (økonomisk fripladstilskud). Du skal søge på Digital Pladsanvisning.

  Hvordan bruger du din deltidsplads i dagplejen

  • Dit barn kan højst blive passet 30 timer om ugen.
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagplejens pædagogiske tilbud og udflugter. Derfor skal dit barn som udgangspunkt være der mellem kl. 8-14.
  • Ved sammenhængende barselsperiode kan dit barn beholde sin deltidsplads, hvis der er mindre end 5 uger mellem hver barselsperiode.

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i dagplejen

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør.
  • Slutdato vil være den sidste dag i en måned.
  • Slutter din barsel midt i en måned, skal du derfor beslutte, om du ønsker at opsige deltidspladsen FØR eller EFTER din barsel slutter.

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i.
  • Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune.
  • Der kan være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune.
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud.
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.

  Læs mere

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til borger.dk, der forklarer om dine muligheder for barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Du har mulighed for at få passet dit barn i en anden kommune end den, du bor i

  Det er muligt, at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

  Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

  Vær opmærksom på, at juli måned ikke er betalingsfri når det drejer sig om frit valg over kommunegrænsen. Taksterne er i stedet for fordelt ud på årets 12 måneder. 

  Du bor i Guldborgsund Kommune og vil have dit barn passet i en anden kommune

  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Du bor i en anden kommune og vil have dit barn passet i Guldborgsund Kommune

  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Hvornår kan egenbetaling forekomme?

  En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

  I Guldborgsund Kommune er dit barn:

  • Vuggestuebarn fra 0 år til 3 år og 1 måned
  • Børnehavebarn fra 3 år og 1 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

  I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år og 2 måneder, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

  Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune og har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune. Du vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen, mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

  Eksempel:

  Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.

  Kombinationstilbud

  Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
  I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
  Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

  • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart
  • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning
  • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
  • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning
  • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

   

  Hvilke forældre er berettiget?

  • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider

  Hvilke børn er ikke berettiget?

  • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
  • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

  Krav til ansøgning om kombinationstilbud

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
  • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
  • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende


  Her finder du online-blanketterne:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Ansøgningsskema

  Arbejdsgivererklæring

  Lønkvittering/timeseddel


  Krav til ansøgning om en fleksibel pasningsordning

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen


  Her finder du online-blanketten:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Pasningsaftale

   

  Hvilke dagtilbud har et kombinationstilbud

  • Kommunale vuggestuer og børnehaver
  • Kommunale dagplejere
  • Private vuggestuer og børnehaver

   

  Anvendelse af et kombinationstilbud

  • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
  • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
  • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
  • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
  • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

   

  Opsigelse og ophør af kombinationsplads

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato er den sidste dag i en måned
  • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
  • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

   

  Økonomi

  • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
  • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
  • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
  • Du er berettiget til søskendetilskud
  • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
  • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

  Specialtilbud

  Børn som har brug for et særligt specialpædagogisk læringsmiljø visiteres gennem en central visitation. I Guldborgsund Kommune kan børnene visiteres til fire minigrupper.

  Minigruppe 

  En minigruppe er et tilbud til børn fra vuggestuealder til skolestart. Børn som i en kortere eller længere periode, har behov for at være i et mindre lege- og læringsmiljø, der er tilrettelagt med social- og specialpædagogiske indsatser. Børn der visiteres til et minigruppetilbud, kan af forskellige årsager være i en udsat position. Det kan være børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, børn med sociale, følelsesmæssige, sansemotoriske eller sproglige udfordringer. Kendetegnene for de børn, der visiteres er, at de har behov for at være i et mindre lege- og læringsmiljø med en social- specialpædagogisk tilrettelagt indsats. Der skal være tale om udfordringer, hvor barnets trivsel, læring og udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan understøttes i et alment dagtilbud.

  Minigrupperne er etableret under Dagtilbudsloven LBK nr. 454 af 19/04/2022, hvor der blandt andet står, at formålet med dagtilbud er, at ”..forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge, og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne..” §1 stk.3. Minigruppetilbuddet i Guldborgsund Kommune er en del af kommunens forebyggende og understøttende indsats til børn, der har behov for et særligt tilrettelagt lege- og læringsmiljø.

  Minigrupperne er placeret i fire af kommunens almene dagtilbud.Hver minigruppe er som udgangspunkt normeret til fem børn, i den ene minigrupper der være op til otte børn visiteret. En minigruppe har deres egen stue eller grupperum, og der er tre faste pædagogiske medarbejdere tilknyttet de børn, der er visiteret til minigruppe.

    Guldborgsund Kommunes minigrupper:

  ·         Krummerne, Bygvangen 1 E-D, 4990 Sakskøbing

  ·         Naturbørnehaven Den Røde Skole, Sundby Alle 99, 4800 Nykøbing

  ·         Kaninbjerget, Pandebjergvej 300, 4800 Nykøbing

  ·         Møllegården, Nr. Alslev Langgade 67 A, og Spejdervænget 2, 4840 Nørre Alslev 

  (Institutionen består af to matrikler. Minigruppen er i nogle perioder opdelt, så der er en minigruppe på hver matrikel)