Gå til hovedindhold

Muligheder for børnepasning

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for børnepasning i Guldborgsund Kommune.

To drenge i stort rør

Indhold

  Alle skal komme godt fra start i livet - gennem hele livet.

  Børnepasning

  Alle børn i Guldborgsund Kommune har ret til at blive passet i et dagtilbud fra barnet er 26 uger gammelt og indtil skolestart. I den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder, bliver det børnehavebarn.
  I det år, hvor dit barn fylder 6 år, bliver det skolebarn. Dit barn bliver udmeldt af børnehaven den 31. marts, og du kan i stedet indmelde barnet i ”Forårs-SFO” med start den 1. april.

  Dit barn er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud senest 3 måneder efter du har opskrevet dit barn.
  Pasningsgarantien gælder i hele Guldborgsund Kommune. Det betyder dog ikke, at dit barn er sikret en plads i det eller de ønskede dagtilbud.

  Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

   

  Digital Pladsanvisning

  Deltidspladser 30 timer (Vuggestuer og børnehaver)

  • 1. januar 2021 kan du søge om en deltidsplads på 30 timer til dit barn i vuggestue eller børnehave
  • Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem kl. 8.00 og kl. 14.00
  • Der er et begrænset antal deltidspladser til rådighed i hvert dagtilbud
  • Du skal skrive dit barn op til en deltidsplads på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn i forvejen er indmeldt på en fuldtidsplads, gælder udmeldelsesvarslet
  • Du har også mulighed for at søge om en deltidsplads i private institutioner.
   (OBS. Ansøgning skal ske direkte til den private institution).

   

  Er du berettiget til deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Forældre, der har eller vil have deres barn indmeldt i vuggestue eller børnehave

   

  Krav til ansøgning af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Deltidspladsen begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned

   

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

   

  Hvordan bruger du din deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Dit barn kan maksimalt benytte dagtilbud 30 timer om ugen
  • Dit barn skal som udgangspunkt bruge sin deltidsplads mellem kl. 8-14 i dagtilbuddets åbningstid
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som for eksempel udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud
  • Dit barn kan benytte sampasningsordning i Firkløveren i Nykøbing på de kommunalt fastlagte lukkedage

   

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Deltidspladsen afbrydes, hvis dit barn ikke benytter pladsen i flere end 5 sammenhængende uger, og dit barn vil herefter blive indmeldt på en fuldtidsplads

   

  Økonomi

  • Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne
  • Du kan søge økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads
  • Søskendetilskud beregnes automatisk

   

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune
  • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

  Deltidspladser 30 timer (Dagplejen)

  • Du kan søge om deltidsplads i dagplejen, når du afholder minimum 7 timers orlov om ugen ifølge barselsloven.
  • Deltidspladsen er fast mandag til fredag mellem kl. 8.00 og kl. 14.00
  • Hvis dit barn i forvejen er indmeldt på en fuldtidsplads, gælder udmeldelsesvarslet
  • Det er ikke muligt at søge deltidsplads i private pasningsordninger

   

  Dette er et link til borger.dk, der forklarer om dine muligheder for barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

   

  Krav til ansøgning af deltidsplads i dagplejen

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal angive den periode, du ønsker en deltidsplads til dit barn
  • En periode begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned
  • Du skal sammen med ansøgningen sende dokumentation for, at du afholder minimum 7 timers orlov om ugen ifølge barselsloven.

   Dokumentation skal være kopi af vandrejournal og en barselsaftale.

  • Du skal sende ansøgningen som digital post (Se linket "Send digital post") forneden på denne side

   

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

   

  Hvordan bruger du din deltidsplads i dagplejen

  • Dit barn kan maksimalt benytte dagtilbud 30 timer om ugen
  • Dit barn skal som udgangspunkt bruge sin deltidsplads mellem kl. 8.00 og kl. 14.00 i dagplejens åbningstid
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagplejens pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som for eksempel udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud
  • Dit barn kan benytte sampasningsordning i Firkløveren i Nykøbing på de kommunalt fastlagte lukkedage
  • Ved sammenhængende barselsperiode kan dit barn beholde sin deltidsplads, hvis der er mindre end 5 uger mellem hver barselsperiode

   

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i dagplejen

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato vil være den sidste dag i en måned
  • Slutter din barsel midt i en måned, skal du derfor beslutte, om du ønsker at opsige deltidspladsen FØR eller EFTER din barsel slutter
  • Deltidspladsen afbrydes, hvis dit barn ikke benytter pladsen i flere end 5 sammenhængende uger, og dit barn vil herefter blive indmeldt på en fuldtidsplads

   

  Økonomi

  • Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne
  • Du kan søge økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads
  • Søskendetilskud beregnes automatisk

   

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i.
  • Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune
  • Der kan være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

  Kombinationstilbud

  Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
  I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
  Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

  • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart
  • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning
  • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
  • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning
  • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

   

  Hvilke forældre er berettiget?

  • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider

  Hvilke børn er ikke berettiget?

  • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
  • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

   

  Krav til ansøgning om kombinationstilbud

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
  • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
  • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende


  Her finder du online-blanketterne:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Ansøgningsskema

  Arbejdsgivererklæring

  Lønkvittering/timeseddel


  Krav til ansøgning om en fleksibel pasningsordning

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen


  Her finder du online-blanketten:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Pasningsaftale

   

  Hvilke dagtilbud har et kombinationstilbud

  • Kommunale vuggestuer og børnehaver
  • Kommunale dagplejere
  • Private vuggestuer og børnehaver

   

  Anvendelse af et kombinationstilbud

  • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
  • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
  • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
  • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
  • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

   

  Opsigelse og ophør af kombinationsplads

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato er den sidste dag i en måned
  • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
  • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

   

  Økonomi

  • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
  • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
  • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
  • Du er berettiget til søskendetilskud
  • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
  • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

  Pasning af eget barn

  Du har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan søges af både far og mor i en periode på maksimalt 1 år. 

  En tilskudsperiode starter altid den 1. i en måned og slutter den sidste i en måned.

  Tilskuddet kan tidligst bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.
  I praksis vil det sige, at du skal ansøge om tilskuddet senest 3 måneder før, du ønsker, at tilskudsperioden skal starte.

  Du skal ansøgning om tilskuddet på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

   

  Digital Pladsanvisning

   

  Om tilskuddet

  • Tilskuddet omfatter børn fra 26 uger til 2 år og 9 måneder.
  • Tilskuddet følger det maksimale beløb, som udgør 7.117 kr. i 2021.
  • Minimumsperioden er 8 uger.
  • Maksimumsperioden er 1 år.
  • Tilskudsperioden starter altid den 1. i en måned og slutter den sidste dato i en måned.
  • Barnet skal være skrevet op til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud. I praksis vil det sige, at du skal ansøge om tilskuddet 3 måneder før, du ønsker, at tilskudsperioden skal starte.
   Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
  • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.
  • Pladsanvisningen kan anmode om dokumentation for, at der ikke er anden indtægt.
   Tilskud kan først bevilges, når den anmodede dokumentation er indsendt til Pladsanvisningen.
  • Tilskuddet skal ansøges via Digital Pladsanvisning.
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal i et dagtilbud.

   

  Betingelser for at kunne blive bevilget tilskud

  • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
  • Ansøger har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
  • Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst der ikke beskatte i Danmark og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også)
  • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

   

  Muligheder for tilskuddet

  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to
  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år
  • Hvis du fx har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år afløst af tilskud i endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn
  • Du har også mulighed for at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage 2 x tilskud
  • Har du været bevilget Tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden på maksimalt 1 år i Guldborgsund Kommune

   

  Stop af tilskud

  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning eller via digital post - Digital Post til Dagtilbud
  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
  • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
  • Hvis du har haft en anden indkomst, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud senest tre måneder efter stop af tilskudsperioden, hvis du har skrevet dit barn op til et dagtilbud. Det skal du gøre på Digital Pladsanvisning

   

  Økonomi

  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst; der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag
  • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden
  • Pladsanvisningen vil hver måned tjekke i SKATs indkomstregister, om du har haft en anden indkomst. Er dette tilfældet, vil vi kræve tilbagebetaling af tilskuddet, og det vil stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst
  • Hvis du har en indkomst i tilskudsperioden, der betyder, at din tilskudsperiode bliver mindre end 8 uger, vil der blive krævet tilbagebetaling af hele tilskudsbeløbet (også for den måned, hvor du ingen indkomst har).
  • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
  • Du må ikke have anden indkomst i tilskudsperioden. Dette gælder også indkomst fra selvstændig virksomhed, udlejning af ejendomme, indkomst der ikke beskattes i Danmark mv.
   Hvis du har et aktivt CVR-nummer, skal dette sættes i bero eller lukkes (husk også at ændre din forskudsopgørelse), før du er berettiget til at modtage tilskud for pasning af eget barn.

   

  Efter tilskuddet

  • Hvis du ønsker, dit barn skal i dagtilbud lige efter, tilskudsperiodens ophør, skal du huske at skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning.
  • Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud ca. 2 måneder før, du har ønsket plads i et dagtilbud.
   Husk at acceptere tilbuddet inden fristen på 8 dage. Ellers vil tilbuddet blive lukket ned, dine ønsker slettet, og du vil skulle skrive dit barn op på ny.

  Du har mulighed for at få passet dit barn i en anden kommune end den, du bor i

  Du har mulighed for at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

  Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

   

  Du bor i Guldborgsund Kommune og vil have dit barn passet i en anden kommune


  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Du bor i en anden kommune og vil have dit barn passet i Guldborgsund Kommune

  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Hvornår kan egenbetaling forekomme?

  En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

  I Guldborgsund Kommune er dit barn:

  • Vuggestuebarn fra 0 år til 2 år og 9 måneder
  • Børnehavebarn fra 2 år og 10 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

  I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

  Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune, har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune og vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

  Eksempel:

  Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.