Gå til hovedindhold

Muligheder for børnepasning

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for børnepasning i Guldborgsund Kommune.

To drenge i stort rør

Indhold

  Alle skal komme godt fra start i livet - gennem hele livet.

  Børnepasning

  Du kan få passet dit barn fra det er 26 uger gammelt, og indtil barnet starter i skole.
  Senest 3 måneder efter, du har skrevet dit barn op til en plads i enten vuggestue, dagpleje eller børnehave, får du et tilbud om pasning.

  Vi forsøger så vidt muligt at finde en plads til dit barn der, hvor du ønsker. Kan det ikke lade sig gøre, vil du få tilbudt en anden plads.

  I den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder, skal det i børnehave.
  I det år, hvor dit barn fylder 6 år, skal det i skole. Dit barn bliver udmeldt af børnehaven den 31. marts, og du kan i stedet indmelde barnet i ”Forårs-SFO” med start den 1. april.

  Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

  Digital Pladsanvisning

  Deltidspladser 30 timer (vuggestuer og børnehaver)

  Ansøgning af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Du skal skrive dit barn op til en deltidsplads på Digital Pladsanvisning.
  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start.
  • Deltidspladsen begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned.
  • Er dit barn allerede indmeldt, gælder udmeldelsesvarslet, der er løbende måned + 1 måned.
  • Du har mulighed for at søge om tilskud til betaling af deltidspladsen (økonomisk fripladstilskud). Du skal søge på Digital Pladsanvisning.
  • Du har også mulighed for at søge om en deltidsplads i private institutioner.
   (OBS. Ansøgning skal ske direkte til den private institution).

  Hvordan bruger du din deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Dit barn kan højst blive passet 30 timer om ugen.
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i de pædagogiske tilbud og udflugter, som vuggestuen eller børnehaven tilbyder. Derfor skal dit barn som udgangspunkt være der mellem kl. 8-14.

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i vuggestue eller børnehave

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør.
  • Hvis dit barn ikke benytter deltidspladsen i mindst 5 sammenhængende uger, vil dit barn blive udmeldt af deltidspladsen og indmeldt på en fuldtidsplads.

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge mindst 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune.
  • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune.
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud.
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.

  Læs mere

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue)

  Deltidspladser 30 timer (Dagplejen)

  Ansøgning af deltidsplads i dagplejen

  • Du skal sende ansøgningen som digital post (Se linket "Send digital post") nederst på denne side.
  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start.
  • Du skal angive den periode, du ønsker en deltidsplads til dit barn.
  • En periode begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned.
  • Du skal sammen med ansøgningen sende dokumentation for, at du afholder minimum 7 timers orlov om ugen ifølge barselsloven.
   (Dokumentation skal være kopi af vandrejournal og en barselsaftale).
  • Du har mulighed for at søge om tilskud til betaling af deltidspladsen (økonomisk fripladstilskud). Du skal søge på Digital Pladsanvisning.

  Hvordan bruger du din deltidsplads i dagplejen

  • Dit barn kan højst blive passet 30 timer om ugen.
  • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagplejens pædagogiske tilbud og udflugter. Derfor skal dit barn som udgangspunkt være der mellem kl. 8-14.
  • Ved sammenhængende barselsperiode kan dit barn beholde sin deltidsplads, hvis der er mindre end 5 uger mellem hver barselsperiode.

  Opsigelse og ophør af deltidsplads i dagplejen

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør.
  • Slutdato vil være den sidste dag i en måned.
  • Slutter din barsel midt i en måned, skal du derfor beslutte, om du ønsker at opsige deltidspladsen FØR eller EFTER din barsel slutter.
  • Hvis dit barn ikke benytter deltidspladsen i mindst 5 sammenhængende uger, vil dit barn blive udmeldt af deltidspladsen og indmeldt på en fuldtidsplads.

  Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

  • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i.
  • Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune.
  • Der kan være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune.
  • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud.
  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.

  Læs mere

  Dette er et link til de generelle opskrivnings- og visitationsregler, der gælder i Guldborgsund Kommune
  (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til borger.dk, der forklarer om dine muligheder for barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Dette er et link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om barselsorlov (åbner i et nyt vindue).

  Pasning af eget barn

  Hvis du bor i Guldborgsund Kommune, kan du søge om tilskud til pasning af eget barn.
  Du kan få tilskud, hvis dit barn er mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder.

  Du kan søge for en periode af mindst 8 uger og højst 1 år.

  Du må ikke have en indkomst i den periode, du får tilskud til pasning af eget barn.
  Dette gælder også indkomst fra selvstændig virksomhed, privat udlejningsbolig/hus, indkomst der ikke beskattes i Danmark, samt indtægter eller honorar for udført arbejde i perioden.


  Hvis du har et aktivt CVR-nummer, skal dette lukkes (husk også at ændre din forskudsopgørelse), før du er berettiget til at modtaget tilskud for pasning af eget barn.

  Tilskuddet udgør 7.587 kr. i 2023.

  Du kan læse mere om hvordan du søger tilskud til pasning af eget barn her (åbner i nyt vindue)

  Muligheder for tilskuddet

  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to.
  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.
  • Hvis du har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år. I forlængelse af det, kan du bevilliges tilskud endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn.
  • Du har også mulighed for, at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage dobbelt tilskud. 
  • Har du været bevilget tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden, på maksimalt 1 år, i Guldborgsund Kommune.

  Stop af tilskud

  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning
  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
  • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
  • Hvis du har haft en indkomst imens du modtager tilskud til pasning af eget barn, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. 

  Efter tilskuddet

  • Hvis du ønsker, at dit barn skal i dagtilbud lige efter tilskudsperiodens ophør, skal du huske at skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning.
  • Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud ca. 2 måneder før, du har ønsket plads i et dagtilbud.
   Husk at acceptere tilbuddet inden fristen på 8 dage. Ellers vil du skulle skrive dit barn op på ny.

  Digital Pladsanvisning (åbner i et nyt vindue)

  Ansøg om tilskud til pasning af eget barn 

  Vigtigt at vide inden du ansøger om tilskud til pasning af eget barn:

  • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud i Guldborgsund Kommunen. Når du har en garantidato, kan du vælge at benytte pladsen i et kommunalt dagtilbud, eller at søge om at få udbetalt et økonomisk tilskud til pasning af eget barn
  • Tilskuddet skal søges minimum en måned før den ønskede startdato
   Tilskuddet kan tidligst søges to måneder før den ønskede startdato
   En tilskudsperiode vil altid starte den 1. i en måned og slutte den sidste i en måned
   Før en ansøgning kan behandles, skal vi have modtaget al nødvendig dokumentation.
   Dokumentationen kan være for ophør af indkomst, eller dokumentation for bestået 9. kl. eksamen med mindst karakteren 2 i dansk, eller bestået prøve i DANSK 2
   Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Det indeholder ikke arbejdsmarkedsbidrag
   Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden

  Du kan læse mere om tilskud til pasning af eget barn her (åbner i nyt vindue)

  Sådan ansøger du om tilskud til pasning af eget barn:

  Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn indsendes via den Digitale Pladsanvisning (kræver MitID).

  Du skal vælge "Tilskud til pasning"

  Når du har indsendt ansøgningen om tilskud til pasning af eget barn, skal du på den Digitale Pladsanvisning vælge "Bemærkninger". Her kan du vedhæfte dokumentation for ophørt indkomst. Det kan for eksempel være en opsigelse fra din arbejdsplads eller dokumentation fra Udbetaling Danmark på endt barsel. 

  Vi kan ikke behandle din ansøgning før vi har modtaget dokumentation for ophør af indkomst. 

  Du kan søge tilskuddet her - Digital Pladsanvisning (åbner i et nyt vindue)

  Du har mulighed for at få passet dit barn i en anden kommune end den, du bor i

  Du har mulighed for at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

  Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

   

  Du bor i Guldborgsund Kommune og vil have dit barn passet i en anden kommune


  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Du bor i en anden kommune og vil have dit barn passet i Guldborgsund Kommune

  • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
  • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
  • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
  • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

   

  Hvornår kan egenbetaling forekomme?

  En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

  I Guldborgsund Kommune er dit barn:

  • Vuggestuebarn fra 0 år til 2 år og 9 måneder
  • Børnehavebarn fra 2 år og 10 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
  • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

  I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

  Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune, har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune og vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

  Eksempel:

  Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.

  Kombinationstilbud

  Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
  I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
  Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

  • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart
  • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning
  • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
  • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning
  • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning
  • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

   

  Hvilke forældre er berettiget?

  • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider

  Hvilke børn er ikke berettiget?

  • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
  • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

   

  Krav til ansøgning om kombinationstilbud

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
  • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
  • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende


  Her finder du online-blanketterne:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Ansøgningsskema

  Arbejdsgivererklæring

  Lønkvittering/timeseddel


  Krav til ansøgning om en fleksibel pasningsordning

  • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
  • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen


  Her finder du online-blanketten:

  (åbner i et nyt vindue)

   

  Pasningsaftale

   

  Hvilke dagtilbud har et kombinationstilbud

  • Kommunale vuggestuer og børnehaver
  • Kommunale dagplejere
  • Private vuggestuer og børnehaver

   

  Anvendelse af et kombinationstilbud

  • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
  • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
  • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
  • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
  • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

   

  Opsigelse og ophør af kombinationsplads

  • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
  • Slutdato er den sidste dag i en måned
  • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
  • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

   

  Økonomi

  • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
  • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
  • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
  • Du er berettiget til søskendetilskud
  • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
  • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)