Gå til hovedindhold

Socialt frikort

Her kan du se hvem der kan få socialt frikort og hvordan du søger det

Indhold

  Socialt frikort er en forsøgsordning, der giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 41.280 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

  Du er i målgruppen for at søge om Socialt frikort, hvis du har særlige sociale problemer, er socialt udsat eller har psykiske vanskeligheder, og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov som social service. Du er ikke i målgruppen, hvis du er fysisk eller kognitivt handicappet medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

  I Guldborgsund Kommune visiteres der til Socialt frikort på baggrund af ansøgninger fra borgere med særlige sociale problemer som:

  1. opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte, efter afsnit V i lov om social service
  2. hverken har været under ordinær uddannelse, eller har haft arbejdsindkomst over 10.320 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik
    

  Ansøgning på papir med almindelig post eller personlig aflevering

  Klik her for at udfylde ansøgningsskema (nyt vindue)

  Udfyld og vedlæg to samtykkeerklæringer, som du finder her:

  Klik her for samtykkeerklæring - personoplysninger

  Klik her for samtykkeerklæring - socialt frikort

  Aflever ansøgning og samtykkeerklæringer til Myndighed Socialområdet, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F eller i Borgerservice.

  Ansøgning elektronisk via MitID

  Klik her for at gå til borger.dk og følg anvisningerne (nyt vindue)