Gå til hovedindhold

Hædring og priser

Årets prisfest

Indhold

  Hvert år er Guldborgsund Kommune vært ved et større prisfestarrangement, hvor vi fejrer de personer, der har vundet medaljer i det foregående år, og de personer, der har gjort en særlig indsats i foreningerne og på kulturområdet. Desuden uddeles fire fritidspriser og en kulturpris. Herudover uddeler Guldborgsund Sports og Idræts Råd "Du gør en forskel" prisen og "Guldborgsundpokalen", mens Banegruppen uddeler "Årets Klub- og Baneanlæg" prisen.

  Prisfesten 2023 blev afholdt den 2. februar 2024 på Nykøbing F. Teater.

  Tak for en fantastisk fest!

  • Velkomst ved Ole K. Larsen og Katrine Burmann, Formandskabet for Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalget
  • Prisfestorkestret
  • Hædring af mestre
  • Prisfestorkestret og Guldborgsund Musikskole
  • GSIR uddeler "Du gør en forskel" og "Guldborgsundpokalen"
  • Banegruppen uddeler "Årets Klub- og Baneanlæg"

  PAUSE

  • Pelle Lundberg, Komiker
  • Uddeling af årets fritidspriser
  • Prisfestorkestret og Guldborgsund Musikskole
  • Uddeling af årets kulturpris

  Tak for i aften

  For at blive hædret skal man være medlem af en forening, der er hjemhørende i Guldborgsund Kommune.
  Mesterskabet skal være opnået i idrætsgrenenes bedste række, og mesterskabet skal være opnået i et landsdækkende specialforbund.

  Vi hylder det frivillige arbejde i vores mange foreninger og hædrer alle de dygtige idrætsudøvere, som har vundet medaljer ved Danmarksmesterskaber og internationale mesterskaber i det sidste år. I 2019 havde vi 48 mestre fra 16 forskellige foreninger, som blev hyldet for mesterskaber.

  Mesterskaber der berettiger til hædring

  Danmarksmester/landsmesterskab Guldmedalje
  Nordisk mester Guld-, sølv- og bronzemedalje
  Europamester Guld-, sølv- og bronzemedalje 
  Verdensmester Guld-, sølv- og bronzemedalje
  Olympisk medalje Guld-, sølv- og bronzemedalje

  De fire Fritidspriser, Kulturprisen og 35 mestre var samlet til fælles prisfest fredag den 2. februar 2024.
  Banegruppen uddelte prisen ”Årets Klub- og Baneanlæg”, og Guldborgsund Sports- og Idrætsråd var inviteret til at uddele deres priser; ”Du gør en forskel” og ”Guldborgsundpokalen”.

  Dørene var åbne for alle interesserede, som havde bestilt billet til at deltage i festaftenen på Nykøbing F. Teater.

  Tak for en fantastisk fest!

  Priserne gik til

  Fritidspriserne 2023

  • Årets Ildsjæl 2023: Thomas Urfeldt, Guldborgsund Triathlonklub
  • Årets idrætspræstation 2023: Laura Damkjær Pyndt, LFH Rideklub
  • Årets Forening 2023: Tingsted Gymnastikforening
  • Årets Talent 2023: Ole Jakobsen, NFC

  Kulturprisen 2023

  • Kulturprisen 2023: Højskolen Marielyst

  Guldborgsund Sports- og Idrætsråds pris ”Du gør en forskel” gik til Ina Nielsen fra Tingsted Gymnastikforening. ”Guldborgsundpokalen” gik til Amalie Svensson fra Stubbekøbing Badmintonklub.

  Banegruppen uddelte prisen for ”Årets Klub- og Baneanlæg" til B1938 fra Idestrup.

  Kulturprisens formål

  • At belønne kulturelle initiativer, som udspringer af eller er til gavn for Guldborgsund Kommunes kultur- og fritidsliv
  • At belønne lokale aktiviteter, som profilerer kommunens kultur- og fritidsliv og Guldborgsund Kommune

  Modtagere af Kulturprisen kan være en institution, forening, en gruppe eller en enkelt person, som har ydet en særlig indsats i overensstemmelse med kulturprisens formål i årets løb.

  Som hovedregel skal en modtager have bopæl i Guldborgsund Kommune. I særlige tilfælde kan prisen uddeles til andre, som ikke har deres bopæl i Guldborgsund Kommune, men via deres arbejde virker f.eks. som ambassadører for Guldborgsund Kommune.

  Fritidsprisernes formål

  Årets ildsjæl

  Prisen som årets ildsjæl tildeles en (eller flere personer), der gennem en længere periode har udvist særligt engagement i sit frivillige arbejde i en godkendt folkeoplysende forening i Guldborgsund Kommune.

  Årets idrætspræstation

  Prisen for årets idrætspræstation tildeles en person eller hold med tilknytning til Guldborgsund Kommune, som har gjort sig særligt bemærket i løbet af året ved én eller flere anerkendelsesværdige resultater. Resultaterne behøver ikke at være målt på oprykning eller flere medaljer, men kan være positive ændringer i den enkeltes eller foreningens udvikling eller arbejde.

  Årets forening

  Prisen som årets forening tildeles en godkendt folkeoplysende forening i Guldborgsund Kommune der gennem sine samlede aktiviteter, har øget kendskabet til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Guldborgsund Kommune.

  Årets talent

  Prisen som årets talent, tildeles en ung person på op til ca. 25 år, som har gjort en særlig anerkendelsesværdig indsats i en forening i Guldborgsund Kommune. Der lægges vægt på at være et forbillede og en inspiration for andre unge inden for foreningslivet. Der er fokus på flere forhold: Har markeret sig og udfoldet særlige evner. Har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig. Har vist en særlig evne til at udvikle sig selv og andre. Er et positivt forbillede og til inspiration for andre unge.

  Generelt

  Modtagere af priserne kan være alle med tilknytning til Guldborgsund Kommune og har ydet en særlig indsats i overensstemmelse med fritidsprisernes formålsbestemmelser.

  Som hovedregel skal en modtager have bopæl i kommunen eller være medlem af en godkendt forening i kommunen. I særlige tilfælde kan prisen uddeles til andre, som ikke har bopæl i Guldborgsund Kommune, men via deres arbejde virker f.eks. som ambassadør for Guldborgsund Kommune. Ansatte i kultur- og fritidsområdet i Guldborgsund Kommune kan også modtage en pris hvis det sker i egen forening og i deres fritid.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)