Gå til hovedindhold

Klimahandlingsplan

Vores målsætning er at være klimaneutrale senest i 2050. Her kan du læse planen, der viser vejen til målet.

Indhold

  Med klimahandlingsplanen forpligter vi os på: 

  • at opnå en 80% reduktion af kommunes geografiske CO2 udledning i 2030 ift. 1990. 
  • at blive en CO2 neutral kommune senest I 2050. 
  • at blive klimarobuste over for klimaforandringer senest I 2050. 

  Klimaplanen fokuserer på Guldborgsund Kommunes geografiske CO2-udledning. Guldborgsund Kommune har en CO2-udledning på cirka 550.000 tons årligt, hvor landbruget står for 41%, transport 32% og energi 25%. CO2 -udledning fra forbrug af ressourcer og produkter
  produceret uden for kommunens grænser, tælles ikke med i kommunens CO2-regnskab.

  For at nå vores mål, skal vi blandt andet:


  1. Øge andelen af VE-produktion
  2.Reduktion af udledninger fra fjernvarmen
  3. Udfasning af oliefyr og energirenovering af bygninger
  4. Øge andelen af elbiler
  5. Opstilling af biogasanlæg med henblik på afsætning af gylleproduktion
  6. Udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde
  7. Skovrejsning
  8. Ændring af foder til kvæg og inklusion af miljøteknologi i stalde

  Da målene baserer sig på kommunen som geografi, så kræver det en indsats fra alle, der bor eller har virksomhed i kommunen for at nå målsætningen. 

  Planen er udarbejdet med stærke bidrag fra de tre hovedsektorer og kommunens borgere. 

  Klimahandlingsplanen er godkendt af byrådet 22. juni 2023.