Gå til hovedindhold
Uddannelse

Fysio- og ergoterapeutstuderende

Guldborgsund Genoptræning er praktiksted for både fysio- og ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Absalon.

Indhold

  I Guldborgsund Genoptræning har vi forskellige tilbud til borgerne, og vi modtager både genoptræningsplaner, henvisninger fra praktiserende læger og ansøgninger fra borgerne:

  • Genoptræningsplaner – Sundhedslovens § 140
  • Henvisning fra praktiserende læge – Sundhedslovens § 119
  • Ansøgning fra borgere/pårørende – Servicelovens § 86, stk. 1
  • Ansøgning om træning til børn og unge – Servicelovens § 86, stk. 2 jf. § 44
  • Henvisninger fra plejen – Servicelovens § 83a
  • Rengøringsvurderinger – Servicelovens § 83
  • Henvisning til palliativ fysioterapi – Servicelovens § 122

  Vi er praktiksted for både fysio- og ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Absalon.

  Vores forventninger til dig

  Vi forventer, at du har læst eventuelt tilsendt materiale, inden din praktik begynder.

  Derudover forventer vi, at du gør sig tanker om, hvilke forventninger du har til din praktik.

  Vi forventer, at du deltager aktivt i den daglige praksis og i undervisning, sparrer med os, gør dig nogle selvstændige refleksioner og udfylder din individuelle studieplan.

  Du skal have udfyldt det, du kan, i din individuelle studieplan inden praktikstart. Resten udfylder du i fællesskab med den kliniske vejleder.

  Den relevante litteratur, som du skal læse, aftaler du med din vejleder. Vi forventer, at du selv er opsøgende i forhold til at søge litteratur.

  Du og din vejleder har et fælles ansvar for, at du arbejder med og sætter fokus på de mål, I har udarbejdet. Du er hovedansvarlig for, at målene indfries.

  Al evaluering og udtalelse diskuteres mellem dig og din vejleder (jf. praktikskema fra uddannelsen).

  Herefter udfylder din vejleder praktikdokumentet og sender det til dit uddannelsessted.

  Praktisk information

  Mødetid

  Praktikken er heldagspraktik, og mødetiden ligger mellem 8-17 mandag til fredag.

  Det vil variere fra dag til dag, hvornår du har fri. Det planlægger du og din kliniske vejleder i samarbejde.

  Der vil være en ugentlig arbejdstid på minimum 30 timer. Derudover skal du regne med hjemmearbejde.

  Deltagelse i møder

  Du deltager i fællesmøder samt andre relevante møder og arrangementer i det område, hvor du er tilknyttet.

  Vi tilbyder gennem vores tværfaglige team og vores brede borgergruppe mange muligheder for dig som studerende.

  Uniform

  Du får udleveret en uniform, der består af T-shirt og bukser. Du skal medbringe fodtøj, der egner sig til indendørs brug.

  Du har eget kontor med PC, og der vil være nyere faglitteratur på stedet.

  Når du kommer i praktik hos os, er det vigtigt, at du sender din oplysningsseddel til din kliniske underviser senest 2 uger før praktikstart.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver MitID)