Gå til hovedindhold

Socialtandpleje

Socialtandplejen er et gratis tilbud til dig med særlige sociale udfordringer.

Indhold

  Hvem kan benytte tilbuddet?

  Socialtandpleje er til dig, der har helt særlige sociale udfordringer, primært hjemløshed og stofmisbrug, som har folkeregisteradresse i Guldborgsund Kommune, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, herunder privat praksis.

  Hvordan visiteres du?

  Du visiteres til Socialtandpleje af de socialfaglige medarbejdere på forsorgshjem, bosteder, socialpsykiatrien, Center For Afhængighed og tilsvarende.

  Du udfylder henvisningsskemaet sammen med din kontaktperson på følgende link:

  Selvbetjeningslink til henvisning til socialtandpleje

  Henvisningsblanketten kan også hentes på forsorgshjemmene eller ved henvendelse til Tandplejen.

  Hvad koster tilbuddet?

  Tilbuddet er gratis.

  Hvor foregår behandlingen?

  Socialtandplejen har handicapvenlige klinikker og behandlingen finder sted på Klinikken i Sakskøbing.
  Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver NemID/MitID)