Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2019-2031

Du har været med til at bestemme, hvordan Guldborgsund Kommune skal se ud i fremtiden. Efter måneders arbejde, masser af input fra fire velbesøgte borgermøder, 145 høringssvar, dialog med ministerierne og ikke mindst massevis af kommetarer på de sociale medier er den endelige 12-årige kommuneplan nu godkendt.

Hesnæs strand

Indhold

  Klik her for at læse Kommuneplanen 2019 - 2031.

  Har du lyst, kan du læse alle de mange input og høringssvar, de er samlet i en hvidbog. Klik her for at se hvidbogen.

  Baggrundsmateriale:

  Forslaget til kommuneplanen blev miljøvurderet inden planen blev sendt i høring. Klik her for at se miljørapporten.

  Under høringsperioden kom der mange høringsforslag som har givet anledning til ændringer i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som gør rede for hvordan miljøhensyn er indarbejdet i den endelige kommuneplan. Klik her for at se den sammenfattende miljøredegørelse.

  Kontakt