Gå til hovedindhold

Indsatser

Videnplatform Guldborgsund faciliterer tværgående samarbejder, indsatser og aktiviteter rettet mod vækst og udvikling på Lolland–Falster.

21. maj 2021
Dekorativt billede

Indhold

  Videnplatform Guldborgsund arbejder med 3 faglige spor; foodtech og fødevarer, social og sundhed samt infrastruktur, byggeri og strategisk byudvikling og har iværksat nedenstående tværgående strategiske indsatser til at udvikle og modne tværgående samarbejder og indsatser.

  Indsatsen skal:

  • Styrke den grønne omstilling i den lokale bygge – og anlægs- sektor til et (fremtidigt) grønt marked
  • Styrke et vækstfremmende lokalt grønt vidensgrundlag på tværs af virksomheder, erhvervsfremme og vidensinstitutioner
  • Styrke grønne kompetencer og udvikling

  Videnplatform Guldborgsund fokuserer på byggeri og grøn omstilling i indsatser som styrker lokale håndværks- og entreprenørvirksomheders grønne omstilling og deres muligheder for at bygge mere bæredygtigt.

  Større viden om cirkulær økonomi, genbrug og digitalisering er noget af det, som skal bane vejen for fremtidigt bæredygtigt byggeri og planlægning.

  Viden, kompetencer og uddannelse skal spille centrale elementer i indsatsen og gerne omsættes i eksempelariske projekter i offentlige byggerier så som Sundskolen og store infrastrukturanlæg som Storstrømsbroen og Femern.

  Gennem projekter skal udvikles veje til en grøn omstilling.

  Indsatsen skal:

  • Styrke praksisnær udvikling af fremtidens velfærds- og sundhedsopgaver
  • Styrke og omsætte lokale velfærdsinitiativer til praksisnær, vidensbaseret velfærdsudvikling på tværs af sektorer
  • Udvikle praksisnære velfærds- og sundheds-kompetencer og uddannelse af fremtidens sundhedsprofessionelle

  Videnplatform Guldborgsund fokuserer på sundhed i indsatser som kan bane vej for et sundhedsvæsen som fungerer og leverer velfungerende velfærdsløsninger også uden for de større byer nu og i fremtiden. Indsatsen søger at udvikle metoder og velfærdsløsninger, som sundhedsvæsenet efterspørger til sikring af velfærdsløsninger i et sundhedsvæsen som ser ind i en voksende ældregruppe, et stigende antal livsstilssygdomme og risiko for øget ulighed i sundhed. Videnplatform Guldborgsund sigter mod at udvikle viden, metoder og redskaber til at understøtte sundhedsvæsenet med viden, metoder og redskaber til at løse de udfordringer det står over for i form af eksempelvis velfærdsteknologiløsninger målrettet sundhedsvæsenets udfordringer, nye samspil mellem primær og sekundær sektor, behovs- og data-drevet innovation og udvikling etc.

  Nykøbing er en god eksempelcase for udvikling af fremtidens velfærdsopgaver uden for de større byer med dets potentiale for udvikling af velfærdskompetencer hos fremtidens sundhedsprofessionelle i praksis samspil mellem det lokale sundhedsvæsen (primær og sekundær sektor) og de lokale sundhedsuddannelser, etablering af innohub Athena samt det store datagrundlag skabt i Broen til bedre sundhed/LOFUS undersøgelsen.

  Indsatsen skal:

  • Styrke byudviklingen af handelsbyen Nykøbing F ved understøttelse af levende detailhandel, byliv og nethandel
  • Styrke Nykøbing som uddannelsesby
  • Vidensamarbejder som styrker attraktionsværdien i Guldborgsund Kommune for alle aldersgrupper og styrker vidensbaseret byudvikling

  Videnplatform Guldborgsund fokuserer på Nykøbing Falster som stærk hovedby med udvikling af detailhandel som et vigtigt element i en levende, sammenhængende by med forskellige velfungerende funktioner og områder i byen.

  En grøn byudvikling skal bidrage til at integrere klima, trivsel og socialt entreprenørskab i den strategiske byplanlægning.

  Nykøbing F spiller en central rolle for uddannelse på Lolland – Falster, hvorfor Nykøbing som uddannelsesby og ”næste generation”’s by er et vigtigt perspektiv i udviklingen af Nykøbing. Samtidig spiller Nykøbing F også en central rolle for hele landsdelen og områdets landdistrikter.

  I dag er detailhandlen i Nykøbing udfordret. En udfordret detailhandel risikerer at udfordre byen. En udfordret detailhandel ligner udfordringer i mange andre lignende byer i Danmark. Nykøbing F’s detailhandel søges udviklet med projekter om digitalisering, data, strategisk byudvikling mm som baner nye veje og muligheder. Et arbejde som rummer potentiale for et videnscenter for detailhandel i provinsen.