Gå til hovedindhold

Ind og udmeldelse af dagtilbud

Her på siden kan du læse mere om hvordan du ind- og udmelder dit barn af dagtilbud.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Indmeldelse og udmeldelse

  Du modtager et tilbud om indmeldelse i din E-boks. Du skal acceptere tilbuddet på Digital Pladsanvisning.

  Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning, udmeldelsesvarsel er løbende + en måned.

  Indmeldelse

  En indmeldelse begynder altid den første i en måned  også selvom den første er en lørdag, søndag eller helligdag.

  Er dit barn indmeldt i en integreret institution, vil overflytningen fra vuggestue til børnehave ske automatisk. Dit barn er sikret en plads i børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet har gået i vuggestue.

  Ønsker du, at dit barn skal skifte dagtilbud, skal du på Digital Pladsanvisning opskrive dit barn til det ønskede dagtilbud.

  Dit barn har kun mulighed for at skifte til et alderssvarende dagtilbud én gang, medmindre I flytter fra det distrikt, I før boede i fx hvis I flytter fra Sakskøbing til Gedser.

  Dit barn kan kun være indmeldt i ét dagtilbud i Guldborgsund Kommune.
  Du skal derfor være opmærksom på, at dit barn først kan blive indmeldt i et privat dagtilbud, når et eventuelt indmeldelsesforhold i et kommunalt dagtilbud er afsluttet.

  Udmeldelse

  En udmeldelse sker altid til den sidste dag i en måned, også selvom den sidste dag er en lørdag, søndag eller helligdag.

  Du skal udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning.

  Der er et udmeldelsesvarsel på løbende måned + en hel måned, hvis dit barn er indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

  Eksempel:

  Udmelder du dit barn den 3. november, vil dit barn være indmeldt til og med 31. december.

  Vær opmærksom på, at privatinstitutioner og private pasningsordninger kan have andre udmeldelsesvarsler.

  Dit barn bliver IKKE automatisk udmeldt fra dagtilbud, hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune.

  Husk derfor at udmelde dit barn, hvis du flytter.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefontid:

  Mandag til torsdag kl. 9-14
  Fredag kl. 9-12

  Telefon: 54 73 34 34

  Send Digital Post (kræver MitID)