Gå til hovedindhold

Høringer

168 resultater

Kystbeskyttelseslovens § 5 – Genudsendelse af høring vedr. ansøgning tilladelse til sandfodring langs Det Falsterske Dige

24. jun 2021

Kystbeskyttelse

Frist 20. august 2021

Miljøgodkendelse af udlæg af affaldsforbrændingsslagge under plads på Stubbekøbingvej 24, 4840

22. jun 2021

Jord

Frist 20. juli 2021

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 8

15. jun 2021

Kommuneplan

Fristen fremgår af afgørelsen

Tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Sakskøbing

09. jun 2021

Klagefristen fremgår af afgørelsen

Tillæg til nedsivnings- og udledningstilladelse til landanlægget ved ny Storstrømsbro -Afgørelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 og 28, stk. 1.

03. jun 2021

Spildevand

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Høring - Solcellepark ved Grænge - forslag til lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr. 10 med miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse.

27. maj 2021

Lokalplaner

Høringsperiode 27. maj til 22. juli 2021.

Tilladelse efter MBL § 19 til Mellemdeponering af gamle skærver og potentielt forurenet jord

27. maj 2021

Jord

Frist 24. juni 2021

Tilladelse efter MBL § 19 til mellemdeponering af lettere forurenet jord på Nordic Sugars arealer, Falster

27. maj 2021

Jord

Frist 24. juni 2021

Tilladelse efter MBL § 19 til Mellemdeponering af gamle skærver og potentielt forurenet jord – Nystedvej

27. maj 2021

Jord

Frist 24. juni 2021

Høring – Omlægning af dræn og udløb til Fribrødre Å, samt afgørelse om ikke VVM-pligt

27. maj 2021

Vandløb

Frist 24. juni 2021