Gå til hovedindhold

Tilskud til pasning af eget barn

Her kan du læse om, tilskud til pasning af egne børn i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  Tilskud til pasning af eget barn

  Hvis du bor i Guldborgsund Kommune, kan du søge om tilskud til pasning af eget barn.
  Du kan søge tilskud, hvis dit barn er mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder.

  Du kan ikke modtage tilskud til pasning af eget barn, hvis du bor i et udsat boligområde, og dit barn er omfattet af reglerne for obligatorisk læringstilbud

  Du kan søge for en periode af mindst 8 uger og højst 1 år.

  Du må ikke have en indkomst i den periode, du får tilskud til pasning af eget barn.
  Dette gælder også indkomst fra selvstændig virksomhed, privat udlejningsbolig/hus, indkomst der ikke beskattes i Danmark, samt indtægter eller honorar for udført arbejde i perioden.


  Hvis du har et aktivt CVR-nummer, skal dette lukkes (husk også at ændre din forskudsopgørelse), før du er berettiget til at modtaget tilskud for pasning af eget barn.

  Tilskuddet udgør 7.587 kr. i 2023.

  Betingelser for at kunne blive bevilget tilskud 

  Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten. 

  Ansøger har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten. 

  Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst der ikke beskattes i Danmark og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også) 

  Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har fravalgt at udnytte dine arbejdsmuligheder, jf. Lov om aktiv socialpolitik, skal du være opmærksom på de konsekvenser, det eventuelt kan få i forhold til dine og/eller din ægtefælles rettigheder til kontanthjælp. 

   

  Muligheder for tilskuddet

  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to. Det betyder, at man har mulighed for at passe barnet hjemme, med en mellemliggende periode, hvor barnet f.eks. er optaget i et dagtilbud.

  • Hvis barnets forældre bor sammen og de begge opfylder betingelserne for tilskuddet, har de mulighed for at dele tilskudsperioden imellem sig. Tilskudsperioden kan f.eks. deles i to perioder af 6 måneder eller en periode af 3 måneder efterfulgt af en periode af 9 måneder. De to perioder kan ikke være sideløbende med hinanden. 

  • Tilskudsperioden for det enkelte barn kan maksimalt deles i to perioder, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år. 

  • Har du været bevilget tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden, på maksimalt 1 år, i Guldborgsund Kommune.

  Stop af tilskud

  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning
  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
  • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
  • Hvis du har haft en indkomst imens du modtager tilskud til pasning af eget barn, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. 

  Efter tilskuddet

  • Hvis du ønsker, at dit barn skal i dagtilbud lige efter tilskudsperiodens ophør, skal du huske at skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning.
  • Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud ca. 2 måneder før, du har ønsket plads i et dagtilbud.
   Husk at acceptere tilbuddet inden fristen på 8 dage. Ellers vil du skulle skrive dit barn op på ny.

   

  Ansøg om tilskud til pasning af eget barn

  Her på siden kan du ansøge om tilskud til pasning af eget barn, i Guldborgsund Kommune.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefon: 54 73 34 34

  Send Digital Post (kræver MitID)