Gå til hovedindhold
Børnepasning
Forælder

Tilskud til pasning af eget barn

Her kan du læse om, tilskud til pasning af egne børn i Guldborgsund Kommune efter Dagtilbudsloven §86 - §91

Indhold

  Hvis du bor i Guldborgsund Kommune, kan du søge om tilskud til pasning af eget barn. 
  Du kan søge tilskud, hvis dit barn er mellem 26 uger og 3 år.

  Tilskuddet udgør 7.874 kr. i 2024.

  Betingelser for at kunne blive bevilget tilskud 

  • Dit barn skal være skrevet op til et kommunalt dagtilbud i Guldborgsund Kommune via den Digitale Pladsanvisning. Tilskuddet kan bevilges, fra den dato, dit barn kan tilbydes en plads i et dagtilbud jævnfør retningslinjerne for visitation til dagtilbud

  • Tilskuddet kan søges for en periode af minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  • Ansøger skal have tilstrækkelige danskkundskaber, til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Det betyder, at ansøger skal kunne fremvise/indsende nødvendig dokumentation for bestået 9.klasse eksamen, i faget dansk med minimumskarakteren 2, eller bestået prøve i DANSK 2

   *Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten

  • Ansøger må ikke have anden indkomst i den periode, der modtages tilskud til pasning af eget barn

   Af indkomst forstås; Offentlig overførselsindkomst, SU, arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst der ikke beskattes i Danmark og udlejning af privat udlejningsbolig/hus, samt indtægter eller honorar for udført arbejde i perioden

   Har du et aktivt CVR-nr. skal dette sættes i bero. Husk at ændre din forskudsopgørelse

  • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har fravalgt at udnytte dine arbejdsmuligheder, jf. Lov om aktiv socialpolitik, skal du være opmærksom på de konsekvenser, det eventuelt kan få i forhold til dine og/eller din ægtefælles rettigheder til kontanthjælp

  • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten

   Muligheder for tilskuddet 

  • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to. Det betyder, at man har mulighed for at passe barnet hjemme, med en mellemliggende periode, hvor barnet f.eks. er optaget i et dagtilbud

  • Hvis barnets forældre bor sammen og de begge opfylder betingelserne for tilskuddet, har de mulighed for at dele tilskudsperioden imellem sig. De to perioder kan ikke være sideløbende med hinanden

  • Tilskudsperioden for det enkelte barn kan maksimalt deles i to perioder, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år

  • Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand

  • Har du været bevilget tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden, på maksimalt 1 år, i Guldborgsund Kommune


   Stop af tilskud 

  • Hvis du ønsker tilskuddet stoppet, kan du sende sikker mail til pladsanvisningen (kræver MitID)

   Besked om stop af tilskud skal sendes seneste en måned før, at man ønsker at tilskuddet skal stoppe. 

   Send sikker post til pladsanvisningen 

  • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
  • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet blive stoppet

  • Hvis du har haft en indkomst imens du modtager tilskud til pasning af eget barn, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst


  Efter tilskuddet 

  • Hvis du ønsker, at dit barn skal i dagtilbud lige efter tilskudsperiodens ophør, skal du huske at skrive dit barn op på Digital Pladsanvisning

  • Tilskuddet kan søges for en periode af minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

   Tilskuddet skal søges minimum en måned før den ønskede startdato. 

   Et tilskud kan kun starte den 1. i en måned og slutte den sidste i en måned.  

   Husk derfor at angive korrekt dato ved ansøgning - for eksempel: 1. november 2023 til den 30. oktober 2024.

   Se ansøgningsfrister for tilskud: 

  Tilskudsperiode start 2024

  Ansøgningsfrist 2024

  1. Januar 

  2. December (2023) 

  1. Februar 

  2. Januar 

  1. Marts 

  2. Februar 
  1. April

  2. Marts

  1. Maj

  2. April

  1. Juni

  2. Maj 

  1. Juli

  2. Juni

  1. August

  2. Juli

  1. September 

  2. August 

   

  1. Oktober

   

  2. September 

  1. November 

  2. Oktober 

  1. December 

  2. November 

  *Tilskuddet kan tidligst søges tre måneder før den ønskede startdato

  • Før en ansøgning kan behandles, skal vi have modtaget al nødvendig dokumentation. 
   Se afsnit under betingelser for tilskud.  
  • Dokumentation for ophørt indkomst, kan for eksempel være en opsigelse fra din arbejdsplads, aftale om orlov, dokumentation fra Udbetaling Danmark på endt barsel eller stop af SU.  
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Det indeholder ikke arbejdsmarkedsbidrag, der optjenes heller ikke ferie i perioden. 
  • Tilskuddet er bagudbetalt og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i tilskuddet ved årsskiftet.  
  • Der ikke er tale om en ansættelse, men om modtagelse af tilskud.  
  • Der ydes ikke søskendetilskud.  

  Sådan ansøger du om tilskud til pasning af eget barn

  1. Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn skal foretages via den Digitale Pladsanvisning kræver MitID (åbner i nyt vindue). Du skal vælge "Tilskud til pasning".

   Klik her for at ansøge om tilskud til pasning af eget barn - kræver MitID (nyt vindue)

  2. Når du har indsendt ansøgningen om tilskud til pasning af eget barn, skal du på den Digitale Pladsanvisning vælge "Bemærkninger". Her kan du vedhæfte den nødvendige dokumentation.  

  Vi kan ikke behandle din ansøgning før vi har modtaget den nødvendige dokumentation.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefontid:

  Mandag til torsdag kl. 9-14
  Fredag kl. 9-12

  Telefon: 54 73 34 34

  Send Digital Post (kræver MitID)