Gå til hovedindhold

Flytning

Du skal melde flytning til den kommune, du flytter til. Dette skal ske senest fem dage efter, du har skiftet bopæl.

Indhold

  Du har pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret i den kommune, du flytter til eller inden for. Anmeldelsen skal ske senest 5 dage efter du er flyttet. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt at betale en bøde. Husk det er altid den kommune du flytter til, du skal melde flytningen til.

  • Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.
  • Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.
  • Du skal melde din flytning digitalt, og du vælger samtidigt din læge.
  • PostNord får automatisk besked om din flytning, når den træder i kraft, dog ikke, hvis du har hemmelig adresse, kaldet adressebeskyttelse.
  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse.

  Flyttedato er den dag, du flytter dine ejendele og begynder at overnatte på den nye adresse. Du kan tidligst melde ændring af adresse, fire uger før du flytter.

  Senest 5 dage efter flytningen, jf. CPR-lovens §12, stk. 1, 1. punkt. Du kan melde din flytning op til 28 dage før du flytter.

  Flytter du til Danmark fra udlandet, skal du møde personligt op i Borgerservice og melde din flytning. Du bestiller en tid ved at ringe til os på tlf.: 54731000.

  For at melde flytning til Danmark, skal dit ophold vare i mere end 3 måneder.

  Når du møder i Borgerservice skal du medbringe dit pas, og dokumentation for din bopæl. Du skal ved indrejsen angive hvor længe du skal opholde dig i Danmark.

  Hvis du indrejser fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for dit personnummer i det nordiske land du indrejser fra.

  Hvis du er gift eller har været gift skal du medbringe dokumentation for at du er gift eller skilt.

  Du skal anmelde udrejse hvis du er væk mere end 6 måneder.

  Du skal anmelde udrejse digitalt via borger.dk

  Hvis du flytter fra Danmark til et nordisk land, skal du også melde din indrejse hos kommunen i det nordiske land, du flytter til.

  Hvad sker der hvis du ikke melder flytning til tiden

  Guldborgsund Kommune kan udstede et bødeforlæg, hvis du efter CPR- loven:

  • ikke melder din flytning rettidig 600 kr.
  • ikke anmelder en opgivet flytning 600 kr.
  • afgiver forkerte oplysninger om din flytning  3000 kr. 1. gang / 5000 kr. ved gentagelse
  • undlader at give ønskede oplysninger 3000 kr. 1. gang / 5000 kr. ved gentagelse
  • giver urigtige oplysninger 3000 kr. 1. gang / 5000 kr. ved gentagelse.

  Du kan læse bestemmelserne i CPR- lovens § 57 og 58, som du kan finde på www.retsinformation.dk (nyt vindue) 

  Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som det offentlige kan udstede, når de konstaterer en lovovertrædelse, eksempelvis en for sent anmeldt flytning.

  Et bødeforlæg er et tilbud om at få en sag om en lovovertrædelse hurtigt afklaret uden, at politiet eller domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse.

  Hvis du modtager et bødeforlæg fra Guldborgsund Kommunes Folkeregister, skyldes det, at du har overtrådt CPR-loven ved at anmelde din flytning for sent, ikke meldt flytning, givet urigtige oplysninger eller helt har undladt at afgive oplysninger.

  Når der udstedes et bødeforlæg, oprettes der samtidig en sag om lovovertrædelsen i vores system. Bliver bødeforlægget betalt, vil sagen ikke blive sendt til politiet, men i stedet blive afsluttet hos Guldborgsund Kommune.

  Hvis du ikke reagerer på bødeforlægget, vil du modtage 2 påmindelser om mangelende betaling. Hvis du ikke betaler bødeforlægget, sendes sagen til politiet, til videre retslig behandling. 

  Guldborgsund Kommune er ikke bemyndiget til at inddrive bødelægget. Det er derimod politiet eller anklagemyndigheden, som vil foretage den endelige vurdering og behandling af din sag. 

  Du får et brev fra Guldborgsund Kommune, når bøden sendes til politiet. Spørgsmål til bødeforlægget skal herefter sendes til politiet. Når bøden er sendt videre til politiet, kan du ikke længere betale bødeforlægget til Guldborgsund Kommune.

  Hvis du har dokumentation for en senere flyttedato eller andre supplerende oplysninger, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes Folkeregister, som herefter tager stilling til, om der er grundlag for at annullere bødeforlægget.

  Dokumentation for en senere flyttedato kan eksempelvis være kvittering for leje af flyttebil eller en underskreven erklæring fra din udlejer om, at du først er flyttet på et senere tidspunkt. Er din dokumentation tilstrækkelig, vil din flyttedato blive ændret i CPR, og bødeforlægget vil blive slettet.

  Du skal være opmærksom på, at en ændring af din flyttedato i CPR kan have betydning for udbetalingen af offentlige ydelser.

  Hvis du ønsker, at sagen overdrages til politiet til videre retslig behandling, skal du oplyse dette til Guldborgsund Kommunes Folkeregister.

  Et bødeforlæg er ikke en afgørelse, og du kan derfor ikke klage over bødeforlægget til en anden forvaltningsmyndighed.

  Baggrunden for at give bøder er bl.a., at man skal kunne have tillid til det, som fremgår af CPR. Mange offentlige ydelser afhænger af adresseregistreringen, og det kan være til stor gene for andre, hvis en person anmelder en flytning for sent, fordi det kan have økonomiske konsekvenser.

  Hvis en person eksempelvis ikke melder sin flytning fra en lejlighed, som en anden person, der modtager boligstøtte, flytter ind i, vil den nye lejer komme i økonomisk klemme, fordi boligstøtten er afhængig af alle med bopæl på adressen.