Gå til hovedindhold

Forebyggelse af socialt bedrageri

Vi kan sikre store besparelser, hvis vi kan begrænse antallet af tilfælde, hvor der udbetales uberettigede ydelser. Hvis du har mistanke om socialt snyd, har du mulighed for at give besked til Kontrolgruppen.

Indhold

  Vi forebygger socialt bedrageri ved oplysning af regler og pligter til borgerne, når der udbetales ydelser. Der arbejdes på tværs mellem afdelingerne. I sager hvor der er mistanke om socialt snyd er der et tæt samarbejde mellem os og de andre afdelinger i kommunen.

  Vi samarbejder også med andre offentlige myndigheder, såsom Politi, SKAT, Fødevarestyrelsen og andre kommuner. Lovgivningen giver os mulighed for at dele relevante oplysninger med hinanden.

  Vi får oftest vores sager om socialt snyd ved at:

  • Modtage anmeldelser fra borgere eller andre afdelinger i kommunen, der undrer sig over oplysninger
  • Deltage i virksomhedskontroller bl.a. sammen med SKAT, Fødevarestyrelsen og Politi
  • Udveksling af oplysninger mellem myndigheder
  • Registersamkøring af data mellem offentlige myndigheder
  • Samarbejde med Udbetaling Danmark som udbetaler børneydelser, boligstøtte og pension

  Misbrug er at modtage offentlige ydelser på et forkert grundlag. Det sker typisk ved at give forkerte oplysninger, eller ved at undlade at give oplysninger om ændringer, som kan have indflydelse på den ydelse der bliver udbetalt.

  Hvis der er tale om, at man bevidst og i ond tro har modtaget ydelser man ikke var berettiget til, vil man kunne få et tilbagebetalingskrav fra kommunen og blive politianmeldt for socialt bedrageri. Hvis man dømmes skyldig, vil det blive anført på ens straffeattest.

  Vi har ifølge lovgivningen pligt til at foretage politianmeldelse af alle sager med mistanke om strafbare forhold.

  Vi undersøger sagen og du vil blive underrettet om, at vi har modtaget en anmeldelse på dig.

  Hvis anmeldelsen understøttes af yderligere oplysninger, bliver du indkaldt til en partshøring, en samtale, hvor du har mulighed for, at hjælpe med at komme med oplysninger vedrørende sagen.

  Der vil ikke ske ændringer af dine ydelser kun på baggrund af en anmeldelse og du vil få indblik i alle de oplysninger som vi har på dig.

  Du har ikke pligt til at udtale dig til en partshøring, men dine oplysninger har betydning for sagens videre gang. Hvis du ikke reagerer på en partshøring, kan der blive truffet afgørelse på de oplysninger, som vi ligger inde med.

  Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt snyd, kan du sende anmeldelse online. Når du klikker på linket, får du mulighed for at vælge om du vil anmelde det anonymt.

  Anmeld social bedrageri via følgende link

  Du har også mulighed for at sende et brev til Guldborgsund Kommune.

  Anmeldelse skal sendes til:

  Guldborgsund Kommune
  Borgerservice
  Att. Kontrolgruppen
  Kongensgade 43
  4800 Nykøbing F

  Hvis du ønsker at være anonym, kan du sende brevet uden afsender (navn og adresse).

  Du har også mulighed for at ringe til Borgerservice på telefon 54 73 10 00. Dette kan også foregå anonymt.

  Hvilke oplysninger skal en anmeldelse indeholde?

  • Hvem anmeldelsen vedrører (navn, adresse – så fyldestgørende som muligt)
  • Hvilken form for socialt snyd, der er mistanke om (samliv, sort arbejde, udlandsophold mv.)
  • Navn og adresse på eventuelt anden part i sagen. Evt. reg.nr på bil. (samlever, arbejdsgiver mv.)
  • Periode for det sociale snyd (i weekenderne, en måned, et halvt år mv.)

  Jo flere oplysninger, du angiver i anmeldelsen, jo større mulighed har vi for, at behandle sagen på et korrekt grundlag.

  Hovedreglen er, at du betragtes som enlig, når du ikke lever i et ægteskabslignende forhold.

  Ægteskabslignende forhold er:

  • Når parterne yder økonomisk bidrag til den fælles husførelse
  • Når man arbejder i hjemmet eller på anden vis bidrager til den fælles husførelse
  • Når man helt eller delvis forsørges af den anden
  • Når parterne har samme bopæl (registrering i folkeregisteret er ikke afgørende for vurderingen)

  Du skal desuden være opmærksom på, at man i henhold til Lov om Det Centrale Personregister skal have sin adresse der, hvor man opholder sig mest og har sine personlige ejendele.

  Du kan læse mere om hvornår man betragtes som enlig på følgende links:

  https://ast.dk/filer/social/enlig-eller-samlevende-bornetilskud-og-okonomisk-fripladstilskud.pdf

  Hvis du er i tvivl, så spørg

  Hvis du er i tvivl om, at en ændring af dine forhold kan have betydning for de ydelser, som du modtager, er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig til den afdeling i kommunen, som udbetaler din ydelse.

  Når du modtager ydelser fra kommunen, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at oplyse hvis der sker ændringer af dine forhold, som kan have indflydelse på din ydelse. Det er din pligt, ikke kommunens.

  Du skal være opmærksom på følgende:

  • Dine adresseforhold – at du er korrekt registreret med din adresse
  • Ændringer af husstandsindkomst
  • Husstandens sammensætning – f.eks. samlivsforhold
  • Ændring af formueforhold – f.eks. arv eller lottogevinster, som kontanthjælpsmodtager
  • Ændringer af dine helbredsforhold
  • Udrejse af landet og varigheden af udrejsen

  Hvis du ikke overholder din oplysningspligt, skal du være opmærksom på, at dine ydelser kan blive stoppet og du kan få et tilbagebetalingskrav, ligesom der kan ske anmeldelse om socialt bedrageri til politiet.