Gå til hovedindhold
Børnefamilie
Familie

Hjemmebesøg

Tilbud om hjemmebesøg

Indhold

  Når du får et barn, tilbydes du hjemmebesøg af sundhedsplejen i barnets første leveår. Sundhedsplejersken giver råd og vejledning om barnets sundhed, udvikling og trivsel. Besøget tager udgangspunkt i din families behov.

  Besøgsprofil

  • Barselsbesøg
  • Etableringsbesøg
  • Besøg i 1. levemåned
  • Besøg i 2. levemåned
  • 4.-6. måneders besøg
  • 8.-10. måneders besøg
  • Behovsbesøg

  Tildeling af sundhedsplejerske

  Du bliver tildelt en primær sundhedsplejerske, som vi bestræber os på er gennemgående. Hvis du får barselsbesøg en lørdag, er det dog den sundhedsplejerske, som har vagten, der kommer.

  Første besøg af sundhedsplejersken

  Sundhedsplejersken får besked fra jordemoderen, når dit barn er født. Du vil blive kontaktet af sundhedsplejersken, så I kan aftale tid for første besøg. Du er også velkommen til selv at kontakte Sundhedsplejen, hvis der er behov for det.

  Hvordan foregår et hjemmebesøg?

  Sundhedsplejersken vejleder ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer med fokus på barnets udvikling, behov og trivsel. Der er endvidere fokus på forældreskabet og familien som helhed. Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler dit barn.

  Eksempler på emner der kan drøftes:

  • Ernæring (amning, modermælkserstatning og overgangskost)
  • Barnets sociale og motoriske udvikling
  • Sikkerhed og forebyggelse af ulykker
  • Sproglig stimulering
  • Eventuel jalousi i forhold til søskende
  • Grænsesætning
  • Psykiske reaktioner på forældreskabet

  Hvor kan jeg læse mit barns journal?

  Vi fører journal i Novax journalsystem, og disse notater kan læses på sundhedsvejen.dk

  Kontakt

  Center for Trivsel & Social Indsats

  Sundhedsplejen

  Telefon: 54 73 13 60

  Send Digital Post (kræver MitID)