Skip to main content

Sundhedsplejen

Her finder du/I Sundhedsplejens tilbud

Dekorativt

Indhold

  Sundhedsplejens tilbud

  Sundhedsplejen har tilbud til gravide, familier med spæd- og småbørn og skolebørn.

  Hvis du/I har børn i alderen fra 0-16 år, kan du/I rette henvendelse for råd og vejledning eller for at få genoptaget kontakten til sundhedsplejen.

  Hvad gør du, når din egen sundhedsplejerske holder fri?

  Hvis din/jeres egen sundhedsplejerske holder fri, så er du/I velkommen til at ringe til Sundhedsplejersketelefonen på 70 22 76 23 fredag, lørdag og søndag samt helligdage fra 17-20.

  Klik her for at læse mere om Sundhedsplejerske telefonen.

  Graviditetsbesøg

  Sundhedsplejens tilbud om graviditetsbesøg

  Du/I kan få oplyst, hvilken sundhedsplejerske, der er tilknyttet din/jeres familie på telefon 54 73 13 60

  Ved graviditetsbesøget er der for eksempel mulighed for at tale om:

  • Tanker og spørgsmål, som optager jer i graviditeten.
  • Forventninger til fødslen
  • Forventninger til det nyfødte barn
  • At blive forældre
  • Babyudstyr/praktiske ting
  • Amning
  • Den første uge efter fødslen
  • Mødregruppe

  Du ringer og aftaler tid med sundhedsplejersken én til to måneder før forventet fødsel.

  Småbørnsteam - en tryg start for forældre og barn

  Hvad tilbyder Småbørnsteamet?

  Vi tilbyder ekstra råd og vejledning til vordende forældre og forældre til småbørn i alderen 0-1½ år.

  Tilbud før fødslen

  Vi vil gerne tilbyde besøg før fødslen, hvor vi vil snakke med dig/jer om:

  • hvilke forventninger du/I har til barnet.
  • hvilke forventninger du/I har til det, at skulle være forælder.
  • hvilke erfaringer du/I har med børn.
  • du/I kan huske noget fra egen barndom.
  • du/I har nogen, der kan hjælpe med praktiske ting, hvis baby kræver mere, end du havde forventet?

  Tilbud når baby er kommet

  Vi vil også gerne tilbyde besøg efter fødslen, hvor vi vil snakke med dig om:

  • hvordan fødslen er forløbet.
  • hvordan dit barn trives.
  • det er en nem opgave, at forstå barnets signaler.

  Tilbud ved børn i alderen 0-1½ år

  Når barnet er blevet lidt ældre, vil vi gerne give råd og vejledning om eksempelvis:

  • søvn - sover barnet for lidt/for meget?
  • gråd - kan du trøste barnet?
  • kost i forhold til alder
  • motorisk udvikling og udfordrende lege
  • grænsesætning - hvordan man sætter grænser på en kærlig og positiv men bestemt måde.

  Hvordan får man kontakt?

  Der er følgende muligheder:

  • du kan selv kontakte os på telefon 54 73 13 60
  • din egen læge kan henvise
  • din jordemor kan henvise

  andre faggrupper du har samarbejde med, kan henvise.

  Hvem er vi?

  Teamet er et samarbejdsprojekt mellem alle de faggrupper, som du kan møde i Guldborgsund Kommune, når der er behov for en ekstra indsat i barnets første 1½ år.

  Teamet består af:

  Sundhedsplejerske
  Lene Skov
  Telefon 25 18 00 51

  Pædagogisk vejleder i Sundhedsplejen 
  Heidi Petersen
  Telefon 25 18 00 87

  Sundhedsplejerske
  Charlotte Lindhardt
  Telefon 25 18 00 51

  Sundhedsfaglig leder
  Malene Seier Holm
  Telefon 25 18 00 43

  Barselsbesøg

  Barselsbesøg

  Hvem kan få barselsbesøg?

  Hvis du/I er blevet udskrevet indenfor 72 timer, eller har du/I født hjemme, tilbyder Sundhedsplejen et barselsbesøg.

  Hvad er et barselsbesøg?

  Barselsbesøget er et kort besøg, hvor vi sammen finder ud af, hvordan du/I og barnet trives. Ved besøget vejer vi barnet, og følgende emner drøftes:

  • Amning/ernæringsbehov
  • Har barnet haft afføring, og er der våde bleer?
  • Oplever du/I at have en fornemmelse for barnets signaler?
  • Mors fysiske velbefindende efter fødslen, - er der tilladelig blødning?

  Hvem kommer på besøg?

  På hverdage er det som regel din/jeres fremtidige sundhedsplejerske, der kommer på barselsbesøg. På lørdage, er det den sundhedsplejerske som har vagten, der kommer.

  Hvordan får jeg besøg?

  Du/I skal ikke selv gøre noget, du/I bliver kontaktet af sundhedsplejersken.

  Hjemmebesøg og vejledning

  Tilbud om hjemmebesøg

  Når du har fået et barn, bliver du tilbudt hjemmebesøg af en af vores sundhedsplejersker i barnets første leveår. Her giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets sundhed, udvikling og trivsel.

  Første besøg af sundhedsplejersken

  Sundhedsplejersken får besked fra jordemoderen, når dit/jeres barn er født. Du/I vil blive kontaktet af sundhedsplejersken, for at I kan aftale tid for et barselsbesøg, når barnet er 4-5 dage gammel. Du/I er også velkommen til selv at kontakte Sundhedsplejen, hvis der er behov for det tidligere.

  Hvordan foregår hjemmebesøg?

  Et hjemmebesøg varer omkring 1 – 1½ time. Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler dit/jeres barn. Derudover kan du/I og sundhedsplejersken, eksempelvis drøfte: barnets udvikling, behov og trivsel.

  Derudover kan din sundhedsplejerske vejlede om:

  • amning
  • pleje og pasning af barnet
  • kost
  • forebyggelse af ulykker
  • legens betydning
  • jalousi i forhold til søskende
  • opdragelse
  • samvær i familien og meget mere.

  Hvor tit får jeg besøg?

  Du vil blive tilbudt mindst 5 besøg i barnets første leveår. Besøgenes antal og hyppighed afhænger af, om det er familiens første barn, om familien har flere børn, eller om familien har børn med særlige sundhedsmæssige behov.

  Yderligere tilbud

  • Barselsbesøg
  • Sundhedsplejerske konsultation
  • Mødregrupper.


  Sundhedsplejersken kommer regelmæssigt på konsulentbesøg i daginstitutioner og i dagplejen. De bistår personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Herudover rådgives om de børn, som personalet finder, har særlige behov. Rådgivningen finder sted efter aftale med barnets forældre.

  Besøg til tilflyttere med små børn

  Velkomstbesøg til tilflyttere

  Er du/I og din/jeres familie flyttet til kommunen? Og har du/I små børn? Så tilbyder sundhedsplejerskerne i Guldborgsund Kommune et velkomstbesøg, hvis barnet er under fire år.

  Besøget tager udgangspunkt i barnets trivsel, og vi rådgiver og vejleder ud fra barnets udvikling og behov.

  Vores sundhedsplejersker har også stor viden om lokalområdet, og vi kan derfor hjælpe dig/jer med spørgsmål om dagtilbud i området, hvor der er mulighed for fritidsaktiviteter, fællesskaber med andre børnefamilier eller andre ting, man ofte tænker over, når man er flyttet et nyt sted hen.

  Du/I vil automatisk få et brev fra sundhedsplejersken med tilbud om besøg og forslag til dato og tidspunkt. Du/I er også velkommen til selv at kontakte os på telefon 54 73 13 60.

  Født for tidligt

  Er dit/jeres barn født for tidligt?

  I Guldborgsund Kommune har vi et tilbud til familier med børn, der er født for tidligt - præmatur.

  Tilbuddet består af:

  • Hjemmebesøg af sundhedsplejerske efter behov
  • Hjemmebesøg af ergoterapeut
  • Tilbud om præmaturcafé en gang om måneden, hvor du/I har mulighed for at møde andre forældre med for tidlig fødte børn.
  • Tværfagligt samarbejde blandt andet med fokus på overgang mellem hjem og dagtilbud.

  Hvad sker der i præmaturcaféen?

  I præmaturcaféen vil du/I møde en sundhedsplejerske og en ergoterapeut, som har en særlig viden og opmærksomhed på det præmature barns behov. Der vil være forskellige emner på fra gang til gang, men også plads til at snakke om, hvad der i øvrigt fylder hos den enkelte familie.

  Indimellem vil der være inviteret tværfaglige samarbejdspartnere til at holde et oplæg.

  Hvor og hvornår?

  Caféen foregår en gang om måneden i Familiehuset, Kongensgade 37, 4800 Nykøbing F

  Hvordan?

  Du/I får tilbuddet af jeres sundhedsplejerske.

  Hvem er vi?

  Sundhedsplejerske Lene Skov, telefon 25 18 00 40
  Sundhedsplejerske Thilde Zachodnik, telefon 25 18 00 46
  Ergoterapeut Pernille Tuxen, telefon 25 18 00 69

  Skolebørn

  Hvad kan du/I forvente af ydelser fra sundhedsplejersken på skolen?

  Sundhedsplejens ydelser er tilrettelagt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbyder følgende:

  1. Samtaler og undersøgelser

  Som elev tilbydes du individuelle samtaler og helbredsundersøgelser fordelt over de år, du går i grundskolen:

  • Indskolingsundersøgelse
  • Sundhedssamtale / undersøgelse i indskolingen
  • Sundhedssamtale / undersøgelse på mellemtrinet
  • Sundhedssamtale / undersøgelse i udskolingen

  Udskolingsundersøgelse

  2. Sundhedspædagogiske aktiviteter

  Sundhedspædagogiske aktiviteter efter behov som tilrettelægges i samarbejde med skolens ledelse, lærere og forældre. Det kan være klasseundervisning, workshops gruppeaktiviteter mv. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme.

  3. Sundhedsplejerske konsultation

  Som elev og forælder kan du/I kontakte sundhedsplejersken pr. mail eller telefon, hvis du/I ønsker en sundhedsplejerske konsultation. Du ser oversigten over sundhedsplejersker her.

  Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

  Unge mødre

  Unge mødre

  Sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere i Sundhedsplejen har et tilbud til unge gravide og unge mødre op til 21 år, som bor i Guldborgsund kommune.

  Hvis du ønsker at være en del af Unge mødre, vil det være en af de sundhedsplejersker, som er tilknyttet tilbuddet, der bliver din sundhedsplejerske.

  Hvad tilbyder Ung mor-teamet?

  Hjemmebesøg

  Sundhedsplejerskerne og de pædagogiske vejledere kommer på hjemmebesøg hos dig under din graviditet og senere på regelmæssige hjemmebesøg, når barnet er født.

  Sundhedsplejersken varetager opgaver omkring barnets sundhed og trivsel. Herunder undersøgelse, vejning og måling af barnet, samt vejledning i barnets kost og udvikling. Den pædagogiske vejleder understøtter pædagogiske tiltag i forhold til dig og din families trivsel og udvikling samt har fokus på den sundhedsfaglige vejledning ud fra en pædagogisk vinkel.

  Ung mor-gruppe

  Ud over hjemmebesøgene mødes du med sundhedsplejersken, den pædagogiske vejleder og andre unge mødre og deres børn.
  I gruppen har du mulighed for at være sammen med andre unge mødre, modtage rådgivning og vejledning og desuden danne netværk med andre unge mødre.

  Der er tilknyttet en sundhedsplejerske og en pædagogisk vejleder til hver gruppe. Efter behov kan der trækkes på andre fagpersoner. Det kan for eksempel være en ergoterapeut, familierådgiver fra Familieafdelingen eller en konsulent fra Arbejdsmarkedscenteret.

  Hvor og hvornår?

  Gruppen mødes i Familiehuset, Kongensgade 37, 4800 Nykøbing Falster.

  Der kan efter behov oprettes grupper andre steder i kommunen.

  Vi mødes en gang om ugen i 2 timer.

  Hvordan kommer du med i Unge mødre?

  Alle fagpersoner kan henvise dig til tilbuddet. Du kan også selv henvende dig.

  Hvem er vi?

  Sundhedsplejerske
  Stine Sjøstrøm
  Telefon 25 18 01 32

  Pædagogisk vejleder i Sundhedsplejen
  Heidi Petersen
  Telefon 25 18 00 87

  Sundhedsplejerske
  Tania Mackeprang
  Telefon 25 18 01 79

  Pædagogisk vejleder i Sundhedsplejen
  Maj-Britt Rødbro
  Telefon 25 18 06 12

  Sundhedsplejerske konsultation

  Hvad er sundhedsplejerske konsultation?

  Imellem hjemmebesøgene har du/I mulighed for - efter aftale, at komme i konsultation og tale med en sundhedsplejerske og få vejet og undersøgt dit/jeres barn.

  Hvem kan komme?

  Alle med børn under 6 år.

  Hvor og hvornår er det?

  Nr. Alslev
  Helene Strangesvej 1
  mandage fra 9-10

  Nykøbing F
  Kongensgade 37
  mandage fra 10.30-12

  Sakskøbing
  Rådhusgade 2 1. sal
  mandage fra 10-11.30

  Hvordan?

  Du/I aftaler tid med din/jeres sundhedsplejerske på forhånd. Du ser oversigten over sundhedsplejersker nedenfor.

  Oversigt over sundhedsplejersker og pædagogiske vejledere

  Oversigt over sundhedsplejersker i kommunen

  Du/I får oplyst, hvilken sundhedsplejerske, der er tilknyttet dit/jeres område ved at kontakte Sundhedsplejens administration på telefon 54 73 13 60.

  Sundhedsfaglig leder

  Malene Seier Holm25 18 00 43

  Sundhedsplejersker

  Charlotte Lindhardt25 18 00 51
  Ditte Juliussen25 18 00 57
  Mette Bryde-Jacobsen25 18 18 90
  Line Louise Hansen25 18 00 44
  Hanne Ryttersgaard25 18 00 48
  Jannie Barfoed-Høj25 18 00 41
  Lene Skov25 18 00 40
  Maibritt Nellemann25 18 00 55
  Hanne Skude25 18 00 45
  Karen Duus25 18 00 52
  Lene Sembach25 18 00 50
  Thilde Zachodnik25 18 00 46
  Stine Sjøstrøm25 18 01 32
  Helle Wittrup25 18 00 27
  Tania Mackeprang25 18 01 79
  Laura Kruuse Christensen25 18 00 56
  Stine Nymand25 18 00 54

  Pædagogiske vejledere

  Heidi Petersen25 18 00 87
  Maj-Britt Rødbro25 18 06 12

  Vejledninger

  Her finder du vejledninger fra Sundhedsplejen.

  Hovedlus

  Vejledning om hovedlus til forældre

  Alle kan få lus

  Alle børn der går i daginstitution eller skole kan blive smittet, også elever på efterskoler er meget udsatte. Piger får oftere lus end drenge. Drenge kan være ”usynlige” smittebærere, så undersøg dit barn jævnligt uanset køn og alder – også selvom I aldrig har haft lus i familien.

  Kæm håret og find lusene

  Kæmning er den bedste metode til at finde lusene. Du bør undersøge dit barn jævnligt
  – helst en gang om ugen. Vent ikke på, at dit barn begynder at klø sig i hovedbunden. Det er nemlig ikke altid, at det klør, og hvis det begynder at klø, har barnet som regel haft lus i et stykke tid. Det betyder, at dit barn sandsynligvis også har nået at smitte andre. Husk at lus bevæger sig let rundt i tørt hår, mens de sidder stille i hår med balsam. Brug derfor balsam når du kæmmer. Det gør kæmningen meget lettere og mere effektiv, specielt i tykt og krøllet hår.

  Husk at give besked

  Dit barn har fået lusene et sted fra, så jo flere du giver besked jo større er sandsynligheden for, at samtlige smittede får behandlet lusene. Dermed bliver problemet hurtigere løst og risikoen for gensmitte undgås. Giv besked til skolen/institutionen og den nærmeste omgangskreds, som barnet har været i tæt kontakt med inden for de sidste par uger.

  Tjek hele familien

  Smitte med lus sker kun, hvis man har hovedkontakt med en person, der allerede har lus. Derfor er familiens medlemmer ekstra udsatte, og det er meget vigtigt, at alle i familien undersøges grundigt, og at alle med lus behandles på samme tid.

  Kun personer med lus skal behandles

  Der er ingen mening i at bruge energi eller penge på at behandle personer, som ikke har lus. Unødig brug af lusemidler kan føre til øget resistens.

  Omhyggelig behandlingen

  Kæmning er en udmærket metode til behandling mod lus.

  Det er vigtigt:
  • at bruge en god tættekam
  • at håret er behandlet med balsam
  • at kæmningen gentages mindst hver anden dag i en periode på 14 dage.

  Du kan få nærmere vejledning om lus og kæmning. Klik her for at læse mere om lus og kæmning (nyt vindue).

  Når du bruger et lusemiddel, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug. Husk, at for alle lusemidler gælder, at behandlingen skal gentages syv dage efter første behandling. Lusenes æg dræbes nemlig ikke altid ved den første behandling. Anvend kun lusemidler, der har en dokumenteret effekt. Få råd og vejledning på apoteket eller i Matas vedrørende valg at tættekam og lusemiddel.

  Undersøg om behandlingen virker

  Der kan være flere årsager til, at behandlingen ikke virker effektivt. Forkert dossering, manglende genbehandling, for kort behandlingstid og gensmitte er de almindeligste grunde. I nogle tilfælde kan lusene også være modstandsdygtige over for lusemidlerne (resistens). Så det er vigtigt, at man altid kontrollerer, om behandlingen har haft det ønskede resultat. Det gøres ved at kæmme håret med en tættekam dagen efter behandlingen.

  Følg op på behandlingen

  I perioden lige efter en vellykket behandling er der stor risiko for, at dit barn bliver gensmittet. Det skyldes, at det er sjældent, at alle smittede i omgangskredsen behandles på samme tid. Kæm derfor hele
  familien et par gange i de næste par uger, så eventuel gensmitte hurtigt kan opdages og behandles.

  Der er ingen fare for ”løse” lus i hjemmet

  Der er ingen grund til at foretage sig noget i omgivelserne. Lus forlader ikke håret frivilligt. Dem, der
  falder ud af håret, vil enten være syge eller beskadigede. Lus kan ikke leve på kæledyr, i tøjet eller på tøjbamser. Brug hellere energien på at undersøge og eventuelt behandle resten af familien.

  En god vane

  Hvis alle kæmmede deres børn en gang om ugen og behandlede dem, der havde lus, så ville vi ikke have store problemer med lus. Så gør kæmningen til en vane - én gang om ugen.

  For yderligere informationer kan du kontakte din sundhedsplejerske. Du kan også få yderligere information på følgende hjemmesider:

  Klik her for at få yderligere information om lus på www.sundhedsguiden.dk (nyt vindue)

  Klik her for at få yderligere information om lus på www.apotek.dk (nyt vindue)

  Naturlig størrelse for den voksne lus er 2-3 millimeter. Her ser du/I en voksen lus og en lille nymfe på et hårstrå:

  At ligge på maven

  Stimulér dit barn til at løfte hovedet

  Dit barn skal lige fra starten have lyst til at løfte hovedet, og det skal blive bedre og bedre til det dag for dag. Hvis det ikke er tilfældet, skal du allerede på dette tidspunkt stimulere dit barn.

  Dette gøres ved at lægge dit barn på maven

  Måske har du allerede et barn, der synes at det er dejligt at ligge på maven, og så fortsætter du selvfølgelig med det. Maveliggende stilling er det bedste udgangspunkt for den videre motoriske udvikling.

  Har du et barn, der ikke er glad for at ligge på maven, kan du hjælpe dit barn på forskellige måder:

  • Det er vigtigt at stimulere dit barns balancesans, og det gøres ved at svinge, snurre, vugge, trille, hoppe og gynge med dit barn på alle mulige måder, i det tempo og med den intensitet dit barn synes er godt.
  • Dit barn har en medfødt refleks, der tilskynder til hovedløft, og denne kan du udløse ved at stryge dit barn på ryggen, gerne uden tøj.
  • Læg gerne dit barn på mave ved hvert bleskift, så dit barn vender sig til den maveliggende stilling.
  • Mange børn er efter disse tiltag blevet fortrolige med at ligge på maven.

  Er dit barn fortsat ikke glad for at ligge på maven, er det en god ide at gå i træning med dit barn

  At lære dit barn at ligge på maven kan tage noget tid. Det tager maksimalt 14 dage, hvis du følger det lille program der følger herunder. Vi håber at du vil bruge den tid det tager, så du styrker dit lille barns motorik bedst muligt.

  Sådan gør du:

  • Hver gang du har haft dit barn oppe hos dig, lægger du barnet ned på maven, gerne på gulvet på et lille tæppe. Du lægger dig selv ned hos barnet, lader først dit barn underholde sig selv lidt. Når dit barn begynder at blive utilfreds, underholder du barnet til det græder og vender så barnet om på ryggen.
  • Efter en pause på ca. 5 minutter, vender du barnet om på maven igen og lader igen dit barn lege lidt selv. Når dit barn begynder at blive utilfreds, leger du eksempelvis med en bold foran barnet, når dit barn græder vender du det om
  • Gentag dette 3 gange og efter ½ time starter I forfra.

  Hver gang dit barn ligger på maven kan det ligge i længere og længere tid, før det græder. Efter nogle dage kan dit barn ligge lidt selv, inden du behøver at lægge dig ned til det, og efterhånden vil det være i længere og længere tid.

  Efterhånden har dit barn fået styrket musklerne på bagsiden af kroppen og kan ligge på maven i længere tid. Og dit barn kan efter noget tid løfte hovedet mere og mere fra underlaget og begynder at støtte på armene.

  Fra denne position kan dit barn nu udvikle sig og begynde at bevæge sig mere og mere. Dit barn vil forsøge at få fat i det omkringliggende legetøj og vil på et tidspunkt kunne bevæge sig rundt om egen akse. Derefter vil dit barn begynde at krybe og kravle for så til sidst, at komme op og gå og være parat til den videre udvikling.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Børns Sundhed & Trivsel

  Telefon: 54 73 13 60

  Send Digital Post (kræver NemID)