Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse

Inden du udstykker, opfører ny bebyggelse eller ændrer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, skal du have tilladelse fra os

Indhold

  Hvordan gør jeg?

  Du skal ansøge om det. Du gør det her. Hav dit MitID klar:

  Borger: Ansøg om landzonetilladelse (nyt vindue)

  Virksomhed: Ansøg om landzonetilladelse (nyt vindue)

  Hvor lang tid tager det?

  Hvis dit byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal du påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt. Så skal vi nemlig foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres på guldborgsund.dk, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse.

  Reglerne om landzone findes i Planlovens kapitel 7, § 35-38. Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid. Eksempelvis Lov om Naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje mm.

  Såfremt der er tale om etablering af vandhuller,  indretning af erhverv i eksisterende bygninger og genopførelse af hus vil sagsbehandlingstiden være cirka 3 måneder.