Gå til hovedindhold

Søg hjælp til at sætte et hus i stand

Ejer du en bolig, der har set bedre dage? Vi kan i mange tilfælde støtte dig økonomisk, hvis du vil renovere.

Indhold

  Det kan vi, hvis: Bygningen er fra før 1960 og er beliggende i Sakskøbing eller Nykøbing Bymidte – se kortafgrænsning herunder.

  Støtten kommer fra bymidtepuljen.

  Hvor skal min ejendom være, for at jeg kan søge?

  På kortet kan du se, hvor din ejendom skal være beliggende, for at du kan søge om støtte.

  Sakskøbing og Nykøbing bymidter er markeret med blå farve på kortet.

  Gå til kort over Sakskøbing bymidte (åbner i nyt vindue)

  Gå til kort over Nykøbing bymidte (åbner i nyt vindue)

  Hjælp til at sætte i stand

  Inden du sender os en ansøgning, kommer vi på besøg, så vi allerede her kan vurdere om, det du vil søge støtte til er så nedslidt, at det kræver udskiftning.

  Skriv os en mail, så aftaler vi et tidspunkt for besøget. Det gælder uanset hvilken type af ejendom, du vil søge støtte til. 

  Send os en mail

  Hjælp os med at passe på dine personfølsomme oplysninger. Hvis du sender cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger, så brug Digital Post. Denne mail er ikke Digital Post. 

  Du kan få støtte til sætte boligens klimaskærm i stand. En klimaskærm er en bygnings yderste lag, som er udsat for sol, vind og nedbør, det er for eksempel ydervægge, gulv, tag, døre og vinduer.

  For bygninger, der er opført efter 1960, kan der søges om tilskud til energiforbedrende tiltag, der er foreslået i en Energimærkning.

  Vi giver støtte til: 

  • Ejer- og andelsboliger, som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og hvor du som ejer, selv bor. 
  • Ejer- og andelsboliger, hvis de har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer.
  • Facaderenovering af en bygnings erhvervsdel, hvis der samtidig renoveres boliger i bygningen. 

  Vi fortæller mere om, hvordan du ansøger, når du kontakter os og aftaler et besøg. 

  Ansøg om støtte til udlejningsboliger (nyt vindue)

  Du kan få støtte til sætte boligens klimaskærm i stand, hvis bygningen er fra før 1960 og er væsentligt nedslidt. En klimaskærm er en bygnings yderste lag, som er udsat for sol, vind og nedbør, det er for eksempel ydervægge, gulv, tag, døre og vinduer.

  For bygninger, der er opført efter 1960, kan der søges om tilskud til energiforbedrende tiltag, der er foreslået i en Energimærkning.

  Det højeste beløb, du kan få i støtte er 800.000 kroner, mens det laveste er 25.000 kroner.

  Det er Bygningsforbedringsudvalget, der bestemmer det beløb, der gives til de enkelte ansøgninger.

  Det sker ud fra:

  • For ejer- og andelsboliger, samt udlejningsboliger opført før 1960, kan gives op til 50 procent i tilskud til de støtteberettigede udgifter
  • For fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, samt udlejningsboliger kan gives op til 75 procent i tilskud af de støtteberettigede udgifter. Det er et krav, at bevaringsværdien sikres eller forøges igennem renoveringen.
  • Til forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse kan der, i særlige tilfælde og hvor renoveringen ellers ikke vil kunne gennemføres, gives et tilskud på op til 100 procent af de støtteberettigede udgifter.

  Satserne er maksimumbeløb, som Bygningsforbedringsudvalget kan vælge at give, men ikke er forpligtet til at give. For at få den maksimale støtte skal en renovering, så vidt muligt tilbageføre bygningens arkitektoniske udtryk til det oprindelige.

  Støtte gives som kontanttilskud efter renoveringen er afsluttet og godkendt. 

  Din ansøgning bliver behandlet af vores bygningsforbedringsudvalg. Udvalget stiller arkitektoniske krav til udførelsen af det arbejde, du søger støtte til. 

  Kravene tager altid udgangspunkt i husets oprindelige udtryk og de oprindelige anvendte bygningsmaterialer.

  Hvilke konkrete krav, der gælder i dit tilfælde, bliver aftalt inden, du begynder at indhente tilbud på arbejdet. 

  Derudover kan udvalget stille miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel til genbrug af byggematerialer, bortskaffelse af gamle byggematerialer og krav til nye byggematerialer. 

  Vurdering af handelsværdi

  Du skal sørge for at få lavet en vurdering af ejendommens salgspris, hvor de forbedringer, som vi giver støtte til, er regnet med. Vurderingen skal foretages af en autoriseret ejendomsmægler eller et kreditinstitut.

  Aflevere regnskab

  Bygningsforbedringsudvalg kan kræve, at dit byggeregnskab skal være underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

  I alle tilfælde skal dit regnskab indeholde en kopi af dine betalte regninger for alle støtteberettige udgifter.

  Du får først udbetalt din støtte, når alt arbejdet er færdigt og godkendt.

  Hvis du får mere end 50.000 kroner i støtte

  Hvis du modtager over 50.000 kroner i støtte, så sørger vi for at tinglyse en servitut om eventuel tilbagebetaling af støtte, hvis ejendommen sælges med fortjeneste, eller ejendommen skifter status fra for eksempel ejerbolig til udlejningsbolig eller omvendt. Det gælder også hvis boligen skifter status fra ejerbolig til flexbolig.

  Servitutten gælder i 10 år for renoveringer mellem 50.000 og 150.000 kr. Servitutten gælder i 15 år for renoveringer over 150.000 kr.

  Hvis du sælger ejendommen inden servitutten er udløbet, laver vi en beregning ud fra blandt andet salgsprisen for at vurdere om, du skal betale hele eller dele af støtten tilbage. 

  Lejebolig - Få hjælp hvis du oplever problemer med dårlige boliger, skimmelsvamp og fugt

  Læs mere om dine muligheder for at få hjælp, hvis du oplever, at din bolig er farlig eller usund at bo i.

  Søg hjælp til at rive et hus ned eller til at sætte det i stand

  Ejer du en bolig, der har set bedre dage? Vi kan i mange tilfælde støtte dig økonomisk, uanset om du vil renovere, rive en bygning ned eller sælge den til os.

  Bygningsforbedringsudvalget

  Bygningsforbedringsudvalget kan give støtte til istandsættelse af bygninger