Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte efter Byrådets bemyndigelse

Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter retningslinjerne i Kommissorium og kriterier for Bygningsforbedringsudvalgets arbejde.

Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer

Annemette S. Johnsen (F), formand, udpeget af Byrådet
Mobil: 25 18 18 63
Mail: byasj@guldborgsund.dk 

Per Andersen, næstformand, udpeget af grundejerinteresser
Telefon: 21 64 76 90
Mail: info@pa-byg.dk 

Lis Magnussen (V), udpeget af Byrådet
Mobil: 25 18 18 06
Mail: lima@guldborgsund.dk 

Benny Svendsen, udpeget af grundejerinteresser
Telefon: 51 44 50 68
Mail: bennyinysted@mail.dk

Ingegerd Bejbro, udpeget af bevaringsinteresser
Telefon: 53 37 18 48
Mail: ib@a-plan.dk

Bygningsfornyelse

Ansøg om tilskud til bygningsfornyelse i ejer- og andelsboliger samt private udlejningsejendomme

Læs mere