Gå til hovedindhold

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget kan give støtte til istandsættelse af bygninger

Indhold

  Medlemmer i udvalget

  Den politiske konstituering af medlemmerne af Bygningsforbedringsudvalget er som følger:

  Formand Stine Steffensen, medlem af Byrådet (O)
  Paw Hallandson, medlem af Byrådet (D)
  Ingegerd Bejbro, Nykøbing
  Benny Svendsen, Nysted

  Udpegningen af Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer følger byrådsperioden, og udvalgets virke vil løbe i perioden 2022-2025.

  Udvalget yder støtte efter Byrådets bemyndigelse.

  Udvalget sekretariatbetjenes af kommunens Planafdeling.

  Retningslinjer for tildeling af støtte

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte efter følgende retningslinjer:

  • En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder, herunder i landsbyer og det åbne land.
  • En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og - vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan, eller er registreret som bevaringsværdige med karakteren 1-4 i SAVE (Kulturstyrelsens skala til vurdering af bevaringsværdier).
  • Andre beboelsesbygninger kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud.

  Søg hjælp til at rive et hus ned eller til at sætte det i stand (nyt vindue)

  Søg hjælp til at sætte et hus i stand (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: plan@guldborgsund.dk

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)