Gå til hovedindhold

Udlejning af bolig? Husk at tjekke, om du skal anmelde det til os

Du skal anmelde det til os, inden du udlejer en bolig, hvis bygningen er mere end 40 år gammel og ikke har været udlejet de seneste 6 måneder.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Du skal anmelde det til os, hvis du vil udleje en ejendom, der lever op til følgende kriterier:

  Bygningen er mere end 40 år gammel, og bygningen har ikke været udlejet de seneste 6 måneder.

  Du skal anmelde udlejningen til os senest 30 dage inden en lejekontrakt indgås.

  Inden for 15 dage meddeler vi, om boligen skal besigtiges, eller om den kan godkendes på baggrund af det indsendte materiale.

  Hvis vi vurderer, at boligen skal besigtiges, kan det resultere i følgende beslutninger:

  - Boligen kan godkendes,

  - Boligen kondemneres

  - Boligen kondemneres ikke, men vedligeholdelsesmangler bør indbringes for huslejenævnet.

  Der kan gå op til 30 dage fra besigtigelse, til der træffes en beslutning.

  Hvis du som udlejer ikke overholder anmeldelsespligten, og boligen efterfølgende kondemneres, kan vi genhuse din lejer på din regning. Desuden kan du få en bødestraf for at udleje i strid med anmeldelsespligten.

  Du finder anmeldelsesforløbet her:

  Vi forbeholder sig ret at krydstjekke de indberettede oplysninger, med cpr-register samt i kommunens ejendomssystemer.