Gå til hovedindhold

Socialmedicinsk afdeling

Socialmedicinsk Afdeling tilbyder ophold med afrusning under støttende og omsorgsgivende forhold.

Indhold

  Om socialmedicinsk afdeling

  Socialmedicinsk afdeling er et tilbud under Lov om Social Service §110, der tilbyder afrusning til borgere med alkoholproblemer, under støttende og omsorgsgivende forhold.

  Tilbuddet er til borgere, som af forskellige årsager ikke magter eller ikke kan tilbydes relevant behandling i sundhedsvæsnet, og som ikke har haft udbytte af ambulant afrusning.

  Der tilbydes skadereducerende indsatser af såvel medicinsk som somatisk karakter, suppleret med relevant omsorgsmæssig indsats.

  Afdelingen drives af Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang.

  Læs mere om Socialmedicinsk Afdeling