Gå til hovedindhold

Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund

Her varetages socialpædagogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, botilbud og aflastning samt fritidstilbud til voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Indhold

  Her kan du se en oversigt over tilbuddene i Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund

  Aktivitetshuse og fritidsklubber med kulturelt eller oplevelsesorienteret indhold, i Nykøbing Falster og Sakskøbing. Aktiviteterne planlægges med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde færdigheder hos den enkelte borger.
  Borgerens egne ønsker er meget vigtige, og indgår i planlægningen af tilbuddet til borgeren.

  Hvem er tilbuddet til?

  Borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
  Aktivitetstilbuddene er opdelt i flere målgrupper.
  Som udgangspunkt opdeles der efter; alder, handicap og funktionsniveau, for eksempel ungegrupper og autismegrupper.

  Døgnpladser/ botilbud i Nykøbing Falster og Nysted.

  Den socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsats i botilbuddene tilbyder borgerne et værdigt liv i egen bolig, med mulighed at dyrke fritidsaktiviteter og pleje sociale relationer.
  Vi arbejder ud fra en systemisk inspireret tilgang, baseret på en åbenhed over for mangfoldighed. Vi udmønter dette i praksis ved at arbejde værdibaseret med ansvar, som vi uddelegerer til de ansatte, som skal træffe beslutninger i dagligdagen.

  Hvem er tilbuddet til?

  Voksne med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

  Borgere:
  1. Et værdigt liv for borgerne
  2. Borgerne er trygge
  3. Borgerne er en del af et netværk

  Medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere:
  4. Samarbejde og åben dialog
  5. Dygtige og ansvarlige medarbejdere
  6. God arbejdsplads

  Der er etableret medborgerråd og pårørenderåd for Guldborgsund Handicap.

  Medborgerrådet:

  Medborgerrådet er for §85 området. Der er valgt syv borgere og to medborgerrådssekretærer. Medborgerrådet mødes ca. en gang om måneden.

  Pårørenderådet:

  Pårørenderådet er for §108 området. Borgerne på §108 holder husmøder en gang om måneden, i deres respektive boliger. Der er pårørendegrupper på hver matrikel, som mødes efter behov. Pårørenderådet er fælles for hele §108 området. Pårørenderåd, Leder og en Områdeleder afholder fælles møde fire gange årligt.

  Få mere information om Guldborgsund Handicap på vores hjemmeside