Gå til hovedindhold

Forsorgshjem

Her kan du læse om forsorgshjem

Indhold

  Et forsorgshjem er et botilbud uden fast tidsgrænse for opholdets længde til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

  Opholdet er kun midlertidigt, og en del af forsorgshjemmets tilbud er botræning med henblik på at sluse beboeren ud til en selvstændig tilværelse.

  Optagelse i boformer kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

  Guldborgsund Kommune har et kommunalt forsorgshjem, Forsorgshjemmet Saxenhøj, Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing.

  Du kan læse mere om Saxenhøj her

  Under Kirkens Korshær findes desuden Sønderskovhjemmet, som også er et forsorgshjem/herberg med botilbud.

  Du kan læse mere om sønderskovhjemmet her

  Kontakt

  Center for Trivsel og Social Indsats

  Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang

  Nørrevang 24
  4990 Sakskøbing

  Telefon: 54 73 30 00