Gå til hovedindhold

Socialt frikort

Her kan du se hvem der kan få socialt frikort og hvordan du søger det

Indhold

  Socialt frikort er en forsøgsordning, der giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

  Du er i målgruppen for at søge om Socialt frikort hvis du har særlige sociale problemer, er socialt udsat eller har psykiske vanskeligheder, og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov som social service. Du er ikke i målgruppen hvis du er fysisk eller kognitivt handicappet medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

  I Guldborgsund Kommune udstedes der Socialt frikort på baggrund af ansøgning fra borgere med særlige sociale problemer som:

  1. opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte, efter afsnit V i lov om social service
  2. hverken har været under ordinær uddannelse, eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik
    

  Ansøgning på papir med almindelig post eller personlig aflevering:

  Udfyld ansøgningsskemaet som du finder her (ansøgningsskema)

  Udfyld og vedlæg to samtykkeerklæringer, som du finder her (personoplysninger) og her (Socialt frikort)

  Aflever ansøgning og samtykkeerklæringer til Myndighed Socialområdet, Parkvej 37, 4800 Nyk. F. eller i Borgerservice.

   

  Ansøgning elektronisk via NemID:

  Klik ind på borger.dk og følg anvisningerne