Gå til hovedindhold

Arbejde i udlandet

Som EU-borger har du ret til frit at bosætte dig, arbejde, søge arbejde og gå på pension i et hvilket som helst af EØS-landene, dvs. EU’s 27 medlemslande, Island, Liechtenstein og Norge samt Schweiz.

Indhold

  Hvis du skal arbejde i udlandet, kan du være omfattet af de samme regler som i Danmark med hensyn til dagpenge og arbejdsløshedsforsikring.

  Når du har fået arbejde i et af de 31 lande, og skal flytte til landet, kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på om arbejds- og levevilkår i det pågældende land på følgende hjemmeside

  ec.europa.eu/EURES (nyt vindue)

  Her kan du under bjælken ”Leve og arbejdsvilkår” få oplysninger om reglerne for arbejde i andre lande, og hvad du skal være opmærksom på, når du flytter til et andet EØS-land.

  Hvis du har fået arbejde i et land, som ikke er et EØS-land, kan du kontakte det pågældende lands ambassade eller repræsentation i Danmark.

  Du skal kontakte Borgerservice i din bopælskommune før du flytter til udlandet. På Borger.dk kan du under fanen: Anmeld flytning til udlandet (udrejse) få relevante oplysninger om det at flytte til udlandet. (nyt vindue)

  Hvis du skal arbejde midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver, kan du i visse tilfælde stadig være dækket af den danske sygesikring.

  Dette kræver en godkendelse fra Udbetaling Danmark.

  Din arbejdsgiver og du skal udfylde og underskrive et spørgeskema. Skemaet henter du her Skema - International-social-sikring (nyt vindue). Skemaet sendes til Udbetaling Danmark.

  Hvis Udbetaling Danmark godkender, at du er social sikret i Danmark, kan du, mod forevisning af godkendelse, bestille et EU-bevis ved henvendelse til kommunens Borgerservice.

  Hvis udstationeringen varer over ½ år, skal du frameldes folkeregistret. I sådanne tilfælde vil Borgerservice udstede et Særligt Sundhedskort. Det kræver dog, at godkendelsen fra Udbetaling Danmark er gået i orden.

  Skal du arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, kan du ikke umiddelbart fortsætte med at være social sikret i Danmark, men skal tilmeldes sygesikring m.m. i arbejdslandet.

  Beholder du din bopæl i Danmark, og er hjemme mindst én gang om ugen, anses du for at være grænsegænger. I disse tilfælde vi du være social sikret i arbejdsarbejdet, men samtidig kan du også være sygesikret i Danmark, dog på arbejdslandets regning. Dette kræver en blanket E106 fra arbejdslandet, som skal afleveres i kommunens Borgerservice. Hvis dette er tilfældet, skal du have udstedt EU-bevis i arbejdslandet.

   

  Det er vigtigt, at du kontakter SKAT, hvis du skal arbejde i udlandet. Læs om skattereglerne på SKAT’s hjemmeside (nyt vindue)

  Om at arbejde i udlandet

  Du kan få dagpenge med til et EØS-land eller Schweiz i op til 3 måneder, men du skal søge om det, inden du rejser.

  Læs mere om social sikring i udlandet:

  Er du selvstændig erhvervsdrivende, og skal du i en begrænset periode arbejde i et andet land, kan du fortsat være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor din virksomhed normalt drives.

  Hvis du skal arbejde i et EØS-land (EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Det gælder også, hvis du bor i ét land og arbejder i et andet, dvs. er grænsearbejder.

  Du kan læse mere på Folketingets hjemmeside for EU-oplysning om EØS-samarbejdet:

  Er du udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver, kan du fortsat være forsikret i Danmark. Udstationeres du til et andet EØS-land, skal du dog have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark International Social Sikring, for at du kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

  Læs mere om social sikring i udlandet:

  Hvis du bor i et land og arbejder i et andet, er du grænsearbejder, og du skal derfor være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Der gælder særlige regler for grænsearbejdere, der bliver arbejdsløse. Reglerne afhænger af, om du vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen eller ej, om der er tale om delvis, periodisk eller fuld ledighed.

  Du skal kontakte din a-kasse for individuel vejledning.

  Du kan klage over afgørelser fra din a-kasser eller jobcenter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg:

  Lovgivning

  10.07.2024 13.16

  Skrevet af borger.dk