Gå til hovedindhold

Jeg vil gerne påbegynde en uddannelse

Nedenfor kan du læse mere hvis du ønsker at påbegynde en uddannelse.

Indhold

  Fra 1. august får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

  Formålet med ungeindsatsen er at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver. Én gennemgående kontaktpersonen skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.

  I Guldborgsund kommune er målgruppen unge fra 13 til 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

  Den kommunale ungeindsats i Guldborgsund kommune er et formaliseret samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked samt Center for Børn og Familier.

  Beskæftigelsesudvalget og Børn- Familie- og Uddannelsesudvalget har prioriteret følgende:

  1. At organiseringen bygger på en relationel forpligtende koordinering med det Guldborgsundske mindset i fokus
  2. At kontaktpersonsordningen som udgangspunkt løftes af uddannelsesvejlederen
  3. At de 15-17 årige, i forhold til målgruppevurdering til FGU prioriteres, således de ikke oplever et uddannelsesslip.

  I Guldborgsund Kommune har vi én fælles kerneopgave

  Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

  Alle elever og unge i Guldborgsund kommune i alderen 13 – 25 år har en uddannelsesvejleder

  I Guldborgsund kommune er vejledningen organiseret sådan, at der er tilknyttet én uddannelsesvejleder til alle skoler, det gælder også privatskoler og friskoler. Vejlederen vil være en eller flere dage på skolen.

  Alle unge i Guldborgsund Kommune har deres egen uddannelsesvejleder, der følger dem i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse eller arbejde, ligesom uddannelsesvejlederen understøtter den gode overgang til den forberedende grunduddannelse, FGU.

  Det er muligt, som ung i Guldborgsund kommune at få en kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at komme godt videre i uddannelse eller job evt. i samarbejde med andre aktører i den unges liv.

  Din uddannelsesvejleder vil, som udgangspunkt, være din kontaktperson. Du kan finde din uddannelsesvejleder her (nyt vindue).

  Du er også velkomme til at kontakte UU Guldborgsund på alle hverdage på telefon 5482 2403.

  Du kan på UU Guldborgsunds hjemmeside  (nyt vindue) se et billede af din vejleder, ligesom du kan finde andre nyttige oplysninger:

  Alle unge i Guldborgsund kommune kan komme til åben uddannelsesvejledning

  Åben uddannelsesvejledning i:

  Jobbutikken i Jobcenter Guldborgsund, Dronningensgade 26 - 28, 4800 Nykøbing F, mandag til fredag fra kl. 10.00 til 15.00
  eller på CELF, Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F, mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.30

  Du kan også kontakte Den kommunale Ungeindsats ved at skrive til KUI på KUI@guldborgsund.dk

  Her kan du læse om UU Guldborgsund. (nyt vindue)

  Her kan du kan søge på Uddannelsesguiden. (nyt vindue)