Gå til hovedindhold

Bavnehøj Fritidsområde

Bavnehøj Fritidsområde er en del af Nørre Vedby grusgrav. De områder af grusgraven, der ikke længere er aktive, ejes af kommunen og er indrettet som fritidsområde.

Billede af Baunehøj fritidsområde taget af Tage Jensen

Indhold

  • Der er en sti hele vejen rundt i kanten af området, på cirka 5 kilometer, for gående, cyklende og ryttere, stien er dels en grussti, dels en slået græssti, den er markeret med stipæle hele vejen.
  • I området er der tre shelterpladser:
  • Flere hytter:
   • En infohytte med oplysninger om grusgravens historie og geologien i området
   • En fuglekiggerhytte
   • En grillhytte
   • Madpakkehus og info
  • En trec-bane for heste og ryttere. Her er spændende forhindringer og udfordringer for hest og rytter. Trec-banen kan bruges af andre, hvis der ikke er ryttere i området.
  • To hundetræningsområder, områderne skal bookes på forhånd via kommunens bookingsystem.
  • En labyrint, find vej ind i midten af labyrinten i fyrreskoven.
  • P-plads med vendeplads for hestetrailere og et wc ved indkørslen fra Nr. Vedbyvej.
  • Der er primitive toiletter ved shelterpladserne og drikkevand fra en hane ved indgangen fra vejen Bavnehøjen.

  Området kan frit benyttes af alle. Tag hensyn til andre brugere.
  Bemærk, at der stadig er aktivitet i grusgraven og at der ikke er adgang til de aktive områder.
  Motorkøretøjer er ikke tilladt i Fritidsområdet.
  Hunde skal altid være i snor, undtagen ved aktiviteter i hundetræningsområderne.
  Flyvning med droner er ikke tilladt.

  Fiskeri med båd er ikke tilladt.

  Hvis man tager en tur til Bavnehøj Fritidsområde, har du mulighed for at leje 6 forskellige aktivitetskasser med rekvisitter til brug for opdagelse i naturen.

  De 6 kasser indeholder følgende temaer: insekter, vand, sundhed, stjerne, fisk og blandet.

  Aktivitetskasserne lejes ved henvendelse til Storstrøm Spejderne

  v/Marianne Larsen, Grynsevej 3, Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev. 
  Tlf: 40 46 10 27 eller mail: maj@privat.dk

  Leje af kasserne er 50,00 kr. og der skal betales et depositum på 500,00 kr.

  Mennesket har lavet labyrinter siden oldtiden. Nogle havde måske religiøs eller rituel betydning, andre var måske en prøve, der skulle bestås.

  Labyrinten her er i princippet tre uregelmæssige firkanter inden i hinanden. Det gælder om at finde ind til midten -og ud igen. Der er i alt 680 meter gange i labyrinten. Følg gangene og prøv ikke at mase dig vej mellem træerne, så ødelægger du labyrinten.

  Der er kun en ind- og udgang (se kortet ved indgangen).

  God tur.

  På shelterpladsen er det tilladt

  • Overnatte for ca. 25 personer
  • Vand hentes vedvandpost på Bavnehøjvej
  • Tænde bål ved "den store" shelter hytte
  • Bålstedet må ikke være større end 1,5 meter i diameter
  • Det er brugerens ansvar at der kun anvendes åben ild i det anlagte bålsted
  • Bålstedet anvendes kun når det er forsvarligt at tænde bål. Derfor må bålstedet ikke anvendes ved:
   • Stærk blæst
   • Tørre perioder
   • Efter solnedgang
   • Hvis bålstedet ikke er fri for græs eller lignende
  • Der må kun afbrændes reelt brænde - ikke kvas eller lignende
  • Der må kun afbrændes et begrænset antal brændeknuder af gangen
  • Bålet holdes under opsyn i hele brugstiden
  • I tilfælde af brand skal brand- og evakueringsinstruksen følges. Den hænger ved shelterne
  • Det er brugerens ansvar at medbringe brænde

  Det er ikke tilladt at

  • Køre med bil eller andet motortrukket køretøj til shelter området
  • Efterlade affald
  • at fælde træer

  Generelt

  • Hold området rent og værn om naturen
  • Shelter skal bookes i Guldborgsund kommunes fritidsafdeling på telefonnummer 54 73 10 00 eller på linket i boksen til højre på denne side. Hvis shelteret står ledigt, er det til fri afbenyttelse
  • Området stilles primært til rådighed for kommunens institutioner og foreninger

  Bavnehøj-Møllebanken-Nørre Vedby Grusgrav Fritidsområde

  Møllebanken er et af de tre Nordfalsterske Højdedrag, som ligger på række. Møllebanken blev købt af forfatteren Helene Strange i 1918 for at oprette et kulturhistorisk samlingssted.

  I 1937 skænkede hun Møllebanken til de tre kommuner, der senere blev Nørre Alslev Kommune og nu Guldborgsund Kommune.

  Helene Strange er født i 1874 under navnet Lene Dorthea Pedersen, men tog navnet Helene Strange i 1905. Helene Stranges mest kendte værker er "Sværkeslægten" og "Priorslægten", ligesom hun også har skrevet "Falstersangen". Helene Strange døde i 1943 og ligger begravet på Nørre Vedby kirkegård. Der er opsat en mindesten for hende ved Møllebankevej.

  Man kan læse mere om Helene Strange i hytten på Møllebankevej, hvor man også kan læse om inddæmningen af Vålse Vig.

  Kontakt