Gå til hovedindhold

Aktiv Sommer 2021

Tilmeld dig til Aktiv Sommer 2021. Sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 0. - 8. klasse.

Indhold

  Kære forældre
  Aktiv Sommer er et tilbud for børn fra 0. til 8. klasse, der går i folke- eller privatskole eller bor i Guldborgsund Kommune.

  En række foreninger, kulturelle institutioner, frivillige og private aktører slår dørene op i sommerferien og giver børnene mulighed for at prøve forskellige aktiviteter.
   
  Vigtigt!
  På de aktiviteter, hvor der er alderskrav/begrænsning, er det klassetrinet man går i FØR sommerferie. Står der fra 4.-8. klasse, så skal man gå i 4. klasse før sommerferien.
  Respekter venligst dette!

  Aktiviteterne afvikles i sommerferien i perioden 26.06.2021 - 08.08.2021
  Vær opmærksom på, at Aktiv Sommer er et aktivitetstilbud i sommerferien, som tilbydes af Guldborgsund Kommunes foreninger, kulturelle institutioner samt private aktører. Det er frivillige instruktører, som udfører aktiviteterne, hvilket vil sige, at der ikke er tale om pædagogiske pasningstilbud.
  Er dit barn handicappet, og har brug for støtte til en aktivitet, så er det vigtigt, at du kontakter holdets aktør inden tilmelding.

  Praktisk information om holdnumre
  Aktiviteternes holdnumre følger forenings identifikationsnummer-uge-løbenummer.
  Eksempelvis holdnummer 332601 - Nykøbing F. Bueskuyttelaug identifikationsnummer (33) i uge 26 (26), løbenummer (01)

  I ønskes alle en rigtig god og sjov Aktiv Sommer!

  Venlig hilsen
  Team Aktiv Sommer

  Praktisk information

  Vi har opremset lidt praktisk information i forbindelse med Aktiv Sommer.

  Aktiviteterne er for alle børn fra 0. - 8. klasse i Guldborgsund Kommune.
  Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden.

  De fleste af aktiviteterne er gratis.

  Tilmelding til aktiviteterne åbner 15. juni 2021.

  Aflysning
  Det afhænger af holdets form og størrelse, hvor mange tilmeldinger det kræver for at et hold oprettes. Hvis et hold aflyses får du selvfølgelig besked via den mail, du oplyser ved tilmelding.

  Transport
  Man skal selv sørge for transport til aktiviteterne. Til aktiviteten Vilde Vulkaner sørger vi dog for transport.

  Ledere og instruktører

  På alle hold vil der være to eller flere ansvarlige instruktører. 
  Antallet af ledere afhænger af deltagerantal og aktiviteten.
    
  Afbud
  Afbud skal meldes til lederen af aktiviteten, hvis man ikke kan deltage på grund af sygdom eller andet. Kontakt oplysninger findes i menupunktet "Instruktøroversigt", MEN husk – vi forventer og glæder os til at se de tilmeldte børn og unge.

  Forsikring 
  Det er forældrenes forsikring, der dækker børnene under aktiviteterne.

  Spørgsmål
  Kontakt os pr. mail til aktivsommer@guldborgsund.dk eller ring på 5473 1000.

  Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten)

  Dataansvarlig:

  Dataansvarlig:Guldborgsund Kommune
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F.
  CVR nr. 29188599


  I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller databeskyttelse generelt. Benyt venligst følgende telefonnummer 5473 1500 eller e-mailadresse:  aktivsommer@guldborgsund.dk  

  Til hvilke formål indsamles oplysninger og grundlaget herfor:
  Karakteren og omfanget af indsamlingen og brugen af dine data differentiereres alt efter, om du udelukkende benytter vores hjemmeside til at søge information, for eksempel til at se på vores tilbud, eller om du ønsker at gøre brug af de ydelser vi tilbyder, for eksempel tilmelding til arrangementer og hold.

  Søgning af information:
  Hvis brugen af hjemmeside kun er med henblik på søgning af information, kræves det ikke, at du afgiver personoplysninger. I dette tilfælde vil vi kun indsamle og bruge de logdata, der automatisk overføres af din Internet browser, for eksempel:

  • dato og tidspunkt for besøg
  • din browsertype
  • det anvendte operativsystem
  • den seneste hjemmeside du besøgte, eks. at du søgte på Google.
  • de data, der er overført, og status for adgang (fil overført, fil ikke fundet osv.)
  • din IP-adresse.

  Når du besøger vores hjemmeside for søgning af information, vil vi kun indsamle og bruge disse data i en ikke personlig form. Indsamling benyttes til statistiske formål og til at forbedre vores tilbud på hjemmesiden. Der vil ikke finde en personlig analyse af data sted.

  Registrering af elevprofil og tilmeldinger til arrangementer og hold:
  Du kan gratis oprette en elevprofil på vores hjemmeside. Dette giver dig mulighed for at tilmelde dig de arrangementer og hold som tilbydes på hjemmesiden.
  I den forbindelse vil almindelige persondata blive indsamlet:

  • Fulde navn *
  • Post nr. *
  • Forældre telefonnr.*
  • Mobil nummer *
  • E-mail adresse *
  • Ønsket brugernavn *
  • Adgangskode *
  • Vi vil i forbindelse med oprettelse og redigering af elevprofil logge din offentlige IP adresse, samt dato og tidspunkt

  Oplysninger markeret med * er obligatoriske, de resterende oplysninger er valgfrie.

  Ligeledes spørges om tilsagn til modtagelse af nyhedsbrev og hvorvidt vi må benytte billeder af dig som deltager på hjemmesiden.

  I forbindelse med oprettelse af elevprofil, indsamler, opbevarer og behandler vi de personoplysninger, som du afgiver. De oplysninger du afgiver i forbindelse med oprettelse af elevprofil er nødvendige for at vi kan behandle og administrere tilmeldinger til arrangementer og hold.

  Hvis du er under 13 år er det dine forældre/værge der skal give samtykke.

  Arrangør/forening/underviser som afvikler arrangement/hold for os får adgang til en liste over deltagernes navne samt registrerede kontaktoplysninger.

  Oplysninger samkøres ikke med andre systemer.

  Cookies:
  Vi bruger kun "session cookies" (også kendt som midlertidige cookies). Med andre ord, cookies der kun gemmes midlertidigt under din brug af vores hjemmeside. Formålet med disse cookies er at kunne håndtere tilmeldinger til arrangementer og hold, samt eventuel betaling af disse.

  Alle cookies vil blive slettet, så snart du afslutter din browsersession.

  Tidsrum personoplysninger behandles:
  Du vil en gang årligt blive bedt om at bekræfte, at du fortsat ønsker at have en elevprofil. Hvis vi ikke modtager bekræftelse inden for angivne tidsfrist, vil din elevprofil og afgivne tilsagn automatisk blive slettet.

  Dine rettigheder:
  Når vi behandler dine personoplysninger har du i overensstemmelse med databeskyttelsesloven en række rettigheder. Først og fremmest har du ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt mulighed for at få rettet disse oplysninger. Du kan endvidere gøre indsigelse mod at vi fremadsigtet behandler dine personoplysninger, samt få begrænset vores fremtidige behandling af oplysningerne. I visse tilfælde vil du endvidere kunne kræve at få dine oplysninger udleveret på et almindeligt struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at redigere elevprofil eller i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev afmelde dig fremtidige nyhedsbreve ved at følge instruktion nederst i nyhedsbrev.

  Du kan bede om sletning af din elevprofil, forudsat der ikke er tilmeldinger knyttet til profilen. Hvis der er tilknyttet tilmeldinger til profilen, kan profilen først slettes efter sæsonafslutning. Anmodning om sletning af profil skal ske til e-mail: aktivsommer@guldborgsund.dk

  Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
  Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

  Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 27. marts 2018.

  Klage
  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til dpo.guldborgsund@bechbruun.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

  Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.