Gå til hovedindhold

Aktiv Sommer

Der er nu åbent for tilmeldinger til årets aktiviteter i Aktiv Sommer

Indhold

  Kære forældre

  Aktiv Sommer er et tilbud for børn fra 00. til 9. klasse, der går i folke- eller privatskole, eller bor i Guldborgsund Kommune. En række foreninger, kulturelle institutioner, frivillige og private aktører slår dørene op i sommerferien og giver børnene mulighed for at prøve forskellige aktiviteter.

  De fleste aktiviteter er gratis - der er dog et tilmeldingsgebyr på 30 kroner per aktivitet. Dette gebyr opkræves i forbindelse med tilmelding.

  Ved de aktiviteter, hvor der står alderskrav, er det klassetrinnet barnet går i før sommerferien, som er gældende. Eksempel: Når en aktivitet udbydes fra 4. klasse, så skal barnet gå i 4. klasse før sommerferien, og dette bedes venligst respekteres.

  Aktiviteterne afvikles i sommerferien i perioden 29. juni 2024 - 11. august 2024

  Vær opmærksom på, at Aktiv Sommer er et aktivitetstilbud i sommerferien, som tilbydes af Guldborgsund Kommunes foreninger, kulturelle institutioner samt private aktører. Det er frivillige instruktører, som udfører aktiviteterne, hvilket vil sige, at der ikke er tale om pædagogiske pasningstilbud.
  Er dit barn handicappet, og har brug for støtte til en aktivitet, så er det vigtigt, at du kontakter holdets aktør inden tilmelding.

  Praktisk information om holdnumre

  Aktiviteternes holdnumre følger foreningens identifikationsnummer, ug og løbenummer. Eksempelvis holdnummer 332601 - Toreby Sundby Gymnastikforening identifikationsnummer (33) i uge 26 (26), løbenummer (01).

  I ønskes en god og aktiv sommerferie og god fornøjelse.

  Venlig hilsen
  Team Aktiv Sommer

  Så har vi åbnet for tilmeldinger til årets aktiviteter i Aktiv Sommer!

  Tilmelding kan ske via dette link (åbner i ny fane)

  Retningslinjer for Aktiv Sommer 2024

  • Aktiviteten skal foregå i perioden 29. juni-9. august 2024 i ugerne 26-32
  • Aktiviteten skal vare mindst 2 timer
  • Der bevilges tilskud til maksimum 8 timers aktivitet per dag per hold (hold over flere dage, betragtes som ét hold)
  • Der skal minimum være 5 børn tilmeldt en aktivitet før der kan udbetales tilskud (ved tilmeldingsfrist 4 dage før aktiviteten)
  • Der skal være mindst 2 voksne over 18 år tilstede per aktivitet
  • Hjælpeinstruktører skal være minimum 15 år
  • Der bevilges tilskud på 250 kroner per gennemført aktivitetstime (uanset antal instruktører)
  • Der kan ikke bevilges tilskud til aktiviteter som foregår i tidsrummet 23.00-06.00 (undtaget er aktiviteter som for eksempel natfiskeri)
  • Der kan bevilges tilskud til materialer, dog maksimum 150 kroner per elev per hold
   • Der gives primært tilskud til forbrugsmaterialer i forbindelse med aktiviteten
   • Eventuelle nyanskaffelser af udstyr for afholdelse af den primære aktivitet, skal ansøges og godkendes på forhånd
   • Der bevilges ikke tilskud til forplejning (måltider), men udgifter til forfriskninger som frugt, saft og is kan godkendes i et rimeligt omfang
   • Indkøb skal så vidt muligt foretages lokalt - i Guldborgsund Kommune
   • Dokumentation skal indsendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk senest den 1. september 2024 og skal opgøres per hold.  
  • Ved særlige materiale-krævende arrangementer og ved nyanskaffelser af udstyr, kan der ydes yderligere tilskud. Dette skal allerede ansøges til, ved tilmelding af aktiviteten. En eventuel ansøgning herom skal sendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk og der skal være modtaget er tilsagn om ekstra materiale-tilskud før tilskud kan udbetales
  • Der kan opkræves deltagerbetaling. Beløb skal angives ved holdtilmelding, samt hvad beløbet dækker over. Deltagerbetaling opkræves direkte af aktør - ikke af Guldborgsund Kommune.
  • Det er en forventning, at generelle sikkerhedskrav og regler bliver overholdt i forbindelse med aktiviteterne. Der skal indhentes børneattester på alle hjælpere