Gå til hovedindhold

Aktiv Sommer

Vi glæder os til at byde jer velkommen til endnu en Aktiv Sommer.

Indhold

  Der er nu åbent for tilmelding for aktører til årets Aktiv Sommer.

  Kunne du og din forening tænke jer, at være med i Aktiv Sommer 2024?

  Som forening, kulturaktør eller frivillig er der mulighed for at tilbyde en super sommeroplevelse til skolebørn i Guldborgsund Kommune.

  Aktiv Sommer er et sommerferietilbud for børn i alderen 00. – 9. klasse, som Guldborgsund Kommune koordinerer.

  Når skolen slutter og børnene går på sommerferie, venter der for mange børn en rigtig lang sommer, hvor deres normale fritidstilbud står standby. Nedenfor findes et par gode grunde til at deltage som forening.

  • I får mulighed for at vise jeres forening frem
  • I får mulighed for at få nye medlemmer
  • I modtager tilskud til jeres aktiviteter
  • I giver børnene en god oplevelse

  Det behøver ikke være jeres primære aktivitet I udbyder – tænk gerne ud af boksen og tilmeld nogle spændende, varierede og attraktive aktiviteter for målgruppen.

  Aktiviteten skal være målrettet børnene i 00. - 9. klasse. (eventuelt kun en del af aldersgruppen – som I beslutter). Det er vigtigt, at I tydeligt beskriver hvilke krav der er til deltagernes klassetrin og om de skal have noget med, for eksempel. madpakke, særligt tøj eller fodtøj, samt om I opkræver en deltagerbetaling. Vær dog opmærksom på, at deltagerbetaling kan begrænse muligheden for nogle børn, i at kunne deltage.

  Tilmelding af aktiviteter

  Tilmelding for aktører er lukket for år 2024.

  Når der logges ind, skal der vælges

  • "Log ind uden MitID/NemID"
  • Som forening, sæt markering i "Log ind som medarbejder/virksomhed". Derefter "Find virksomhed" og indtast da CVR-nummer, til sidst tryk på "Søg" (man kan ikke bare trykke på Enter)
  • Skal du tilmelde som privatperson logger du ind med CPR eller MitID i stedet

  Ved tilmelding med ovenstående skema skal der indsendes ét skema per type aktivitet.

  Følgende oplysninger om foreningen og de aktiviteter der tilbydes, skal beskrives i formularen

  • Aktivitetens navn
  • Beskrivelse af aktiviteten til hjemmesiden (hvad aktiviteten går ud på, hvad kan deltagerne forvente at opleve og lære - denne tekst skal "sælge" aktiviteten til børnene)
  • Dato og tid for aktiviteten (her skal anføres om aktiviteten varer flere dage, eller er en ny aktivitet/hold per dag)
  • Sted hvor aktiviteten afvikles - adresse og eventuelt stednavn
  • Målgruppe - klassetrin
  • Maksimum antal deltagere
  • Særlige hensyn eller krav til børnene
  • Eventuel deltagerbetaling, herunder beløb og hvad beløbet dækker over
  • Information om både Instruktør 1 og 2

  Tilmeldingsfrist for hold til Aktiv Sommer er den 1. maj 2024

  Et tilmeldt hold til Aktiv Sommer, er først med i Aktiv Sommer, når holdet er godkendt af administrationen.

  I forhold til budgettet for Aktiv Sommer, kan det være nødvendigt at prioritere i antallet af hold der udbydes til Aktiv Sommer. Her kigges der blandt andet på at udbuddet af tilbud er så varieret som muligt. 

  Senest den 10. juni 2024 vil alle aktører få besked om hvilke aktiviteter der blive godkendt og uploadet i ”Aktiv Sommer” portalen.

  Der åbnes for børnenes tilmeldinger fra lørdag den 15. juni 2024

  Vi håber, at I vil deltage og dermed være med til at give børnene nogle sjove oplevelser i sommerferien.

  Har I brug for yderligere information - eller har spørgsmål til Aktiv Sommer, så er I meget velkomne til at ringe eller skrive til os, gerne på mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk.

  Retningslinjer for Aktiv Sommer 2024

  • Aktiviteten skal foregå i perioden 29. juni-9. august 2024 i ugerne 26-32
  • Aktiviteten skal vare mindst 2 timer
  • Der bevilges tilskud til maksimum 8 timers aktivitet per dag per hold (hold over flere dage, betragtes som ét hold)
  • Der skal minimum være 5 børn tilmeldt en aktivitet før der kan udbetales tilskud (ved tilmeldingsfrist 4 dage før aktiviteten)
  • Der skal være mindst 2 voksne over 18 år tilstede per aktivitet
  • Hjælpeinstruktører skal være minimum 15 år
  • Der bevilges tilskud på 250 kroner per gennemført aktivitetstime (uanset antal instruktører)
  • Der kan ikke bevilges tilskud til aktiviteter som foregår i tidsrummet 23.00-06.00 (undtaget er aktiviteter som for eksempel natfiskeri)
  • Der kan bevilges tilskud til materialer, dog maksimum 150 kroner per elev per hold
   • Der gives primært tilskud til forbrugsmaterialer i forbindelse med aktiviteten
   • Eventuelle nyanskaffelser af udstyr for afholdelse af den primære aktivitet, skal ansøges og godkendes på forhånd
   • Der bevilges ikke tilskud til forplejning (måltider), men udgifter til forfriskninger som frugt, saft og is kan godkendes i et rimeligt omfang
   • Indkøb skal så vidt muligt foretages lokalt - i Guldborgsund Kommune
   • Dokumentation skal indsendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk senest den 1. september 2024 og skal opgøres per hold.  
  • Ved særlige materiale-krævende arrangementer og ved nyanskaffelser af udstyr, kan der ydes yderligere tilskud. Dette skal allerede ansøges til, ved tilmelding af aktiviteten. En eventuel ansøgning herom skal sendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk og der skal være modtaget er tilsagn om ekstra materiale-tilskud før tilskud kan udbetales
  • Der kan opkræves deltagerbetaling. Beløb skal angives ved holdtilmelding, samt hvad beløbet dækker over. Deltagerbetaling opkræves direkte af aktør - ikke af Guldborgsund Kommune.
  • Det er en forventning, at generelle sikkerhedskrav og regler bliver overholdt i forbindelse med aktiviteterne. Der skal indhentes børneattester på alle hjælpere