Gå til hovedindhold

Aktiv Sommer 2023

Sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 00. - 9. klasse.

Indhold

  Kære forældre
  Aktiv Sommer er et tilbud for børn fra 00. til 9. klasse, der går i folke- eller privatskole eller bor i Guldborgsund Kommune. En række foreninger, kulturelle institutioner, frivillige og private aktører slår dørene op i sommerferien og giver børnene mulighed for at prøve forskellige aktiviteter.
   
  Vigtigt!
  Ved de aktiviteter, hvor der står alderskrav, er det klassetrinnet barnet går i FØR sommerferien, som er gældende. Eksempel: Når en aktivitet udbydes fra 4. klasse, så skal barnet gå i min. 4. klasse før sommerferien, og dette bedes venligst respekteres.

  Aktiviteterne afvikles i sommerferien i perioden 24. juni 2023 - 9. august 2023
  Vær opmærksom på, at Aktiv Sommer er et aktivitetstilbud i sommerferien, som tilbydes af Guldborgsund Kommunes foreninger, kulturelle institutioner samt private aktører. Det er frivillige instruktører, som udfører aktiviteterne, hvilket vil sige, at der ikke er tale om pædagogiske pasningstilbud.
  Er dit barn handicappet, og har brug for støtte til en aktivitet, så er det vigtigt, at du kontakter holdets aktør inden tilmelding.

  Praktisk information om holdnumre
  Aktiviteternes holdnumre følger forenings identifikationsnummer-uge-løbenummer.
  Eksempelvis holdnummer 332601 - Nykøbing F. Bueskyttelaug identifikationsnummer (33) i uge 26 (26), løbenummer (01).

  I ønskes en god og aktiv sommerferie og god fornøjelse.

  Venlig hilsen
  Team Aktiv Sommer

  Aktiviteterne er for alle børn i folkeskolen fra 00. - 9. klasse i Guldborgsund Kommune.
  Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden. Man modtager betalingslink senest 3 døgn efter tilmelding.

  Der er et tilmeldingsgebyr på 30 kr. pr. hold du deltager på. Vær opmærksom på, at der kan være deltagerbetaling ved nogle af aktiviteterne.

  Eventuel deltagerbetaling skal betales direkte til aktøren. Det vil fremgå af aktivitetens beskrivelse i tilmeldingsportalen hvis der er et deltagergebyr på holdet.

  Betaling skal ske senest 24 timer efter du har modtaget et betalingslink.

  OBS! Hvis betaling ikke sker rettidigt forbeholder vi os ret til at tilbyde pladsen til en anden.  

  Aflysning

  • Vi gør opmærksom på, at tilmeldingsgebyret på 30 kr. kun refunderes, hvis aktiviteten aflyses af aktøren. 
  • Deltagerbetaling kan kun refunderes, hvis tilmeldingen annulleres senest 1 uge før holdet afvikles.


  Eventuelt aflysning afhænger af antal tilmeldinger pr. hold. Hvis et hold aflyses får du selvfølgelig besked, og tilmeldingsgebyret vil blive tilbagebetalt efter sommerferien og tidligst i september måned, når Aktiv Sommer er afviklet.

  Transport
  Man skal selv sørge for transport til og fra aktiviteterne.


  Ledere og instruktører

  På alle hold vil der være to eller flere ansvarlige instruktører. 
  Antallet af ledere afhænger af deltagerantal og aktiviteten.
    
  Afbud
  Afbud skal meldes til lederen af aktiviteten samt aktivsommer@guldborgsund.dk hurtigst muligt, hvis man ikke kan deltage på grund af sygdom eller andet. Kontaktoplysninger findes i menupunktet "Instruktøroversigt" i tilmeldingsportalen. MEN husk – at vi forventer og glæder os til at se de tilmeldte børn og unge.
  Vi vil gerne bede alle om at respektere, at der kan være flere børn på venteliste, som brænder for at deltagen i netop denne aktivitet. OBS. Ved afbud eller aflysning vil tilmeldingsgebyret ikke blive refunderet.

  Forsikring 
  Det er forældrenes forsikring, der dækker børnene under aktiviteterne.

  Spørgsmål
  Kontakt os pr. mail til aktivsommer@guldborgsund.dk eller ring på 5473 1000.

  Der er nu åbent for tilmelding for aktører til årets Aktiv Sommer.

  Der er i år oprettet et nyt blanketsystem i forhold til tilmelding for aktører. Derfor er det vigtigt at følge nedenstående link, hvor vil I finde information samt tilmeldingsblanket, - og ikke genbruge tidligere års blanket, hvis I skulle have den liggende.

  Tilmelding for aktører til Aktiv Sommer

  Dataansvarlig:

  Dataansvarlig: Guldborgsund Kommune
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F.
  CVR nr. 29188599


  I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik eller databeskyttelse generelt. Benyt venligst følgende telefonnummer 5473 1000 eller e-mailadresse:  aktivsommer@guldborgsund.dk  

  Til hvilke formål indsamles oplysninger og grundlaget herfor:
  Karakteren og omfanget af indsamlingen og brugen af dine data differentiereres alt efter, om du udelukkende benytter vores hjemmeside til at søge information, for eksempel til at se på vores tilbud, eller om du ønsker at gøre brug af de ydelser vi tilbyder, for eksempel tilmelding til arrangementer og hold.

  Søgning af information:
  Hvis brugen af hjemmeside kun er med henblik på søgning af information, kræves det ikke, at du afgiver personoplysninger. I dette tilfælde vil vi kun indsamle og bruge de logdata, der automatisk overføres af din Internet browser, for eksempel:

  • dato og tidspunkt for besøg
  • din browsertype
  • det anvendte operativsystem
  • den seneste hjemmeside du besøgte, eks. at du søgte på Google.
  • de data, der er overført, og status for adgang (fil overført, fil ikke fundet osv.)
  • din IP-adresse.

  Når du besøger vores hjemmeside for søgning af information, vil vi kun indsamle og bruge disse data i en ikke personlig form. Indsamling benyttes til statistiske formål og til at forbedre vores tilbud på hjemmesiden. Der vil ikke finde en personlig analyse af data sted.

  Registrering af elevprofil og tilmeldinger til arrangementer og hold:
  Du kan gratis oprette en elevprofil på vores hjemmeside. Dette giver dig mulighed for at tilmelde dig de arrangementer og hold som tilbydes på hjemmesiden.
  I den forbindelse vil almindelige persondata blive indsamlet:

  • Fulde navn *
  • Post nr. *
  • Forældre telefonnr.*
  • Mobil nummer *
  • E-mail adresse *
  • Ønsket brugernavn *
  • Adgangskode *
  • Vi vil i forbindelse med oprettelse og redigering af elevprofil logge din offentlige IP adresse, samt dato og tidspunkt

  Oplysninger markeret med * er obligatoriske, de resterende oplysninger er valgfrie.

  Ligeledes spørges om tilsagn til modtagelse af nyhedsbrev og hvorvidt vi må benytte billeder af dig som deltager på hjemmesiden.

  I forbindelse med oprettelse af elevprofil, indsamler, opbevarer og behandler vi de personoplysninger, som du afgiver. De oplysninger du afgiver i forbindelse med oprettelse af elevprofil er nødvendige for at vi kan behandle og administrere tilmeldinger til arrangementer og hold.

  Hvis du er under 13 år er det dine forældre/værge der skal give samtykke.

  Arrangør/forening/underviser som afvikler arrangement/hold for os får adgang til en liste over deltagernes navne samt registrerede kontaktoplysninger.

  Oplysninger samkøres ikke med andre systemer.

  Cookies:
  Vi bruger kun "session cookies" (også kendt som midlertidige cookies). Med andre ord, cookies der kun gemmes midlertidigt under din brug af vores hjemmeside. Formålet med disse cookies er at kunne håndtere tilmeldinger til arrangementer og hold, samt eventuel betaling af disse.

  Alle cookies vil blive slettet, så snart du afslutter din browsersession.

  Tidsrum personoplysninger behandles:
  Du vil en gang årligt blive bedt om at bekræfte, at du fortsat ønsker at have en elevprofil. Hvis vi ikke modtager bekræftelse inden for angivne tidsfrist, vil din elevprofil og afgivne tilsagn automatisk blive slettet.

  Dine rettigheder:
  Når vi behandler dine personoplysninger har du i overensstemmelse med databeskyttelsesloven en række rettigheder. Først og fremmest har du ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt mulighed for at få rettet disse oplysninger. Du kan endvidere gøre indsigelse mod at vi fremadsigtet behandler dine personoplysninger, samt få begrænset vores fremtidige behandling af oplysningerne. I visse tilfælde vil du endvidere kunne kræve at få dine oplysninger udleveret på et almindeligt struktureret og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at redigere elevprofil eller i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev afmelde dig fremtidige nyhedsbreve ved at følge instruktion nederst i nyhedsbrev.

  Du kan bede om sletning af din elevprofil, forudsat der ikke er tilmeldinger knyttet til profilen. Hvis der er tilknyttet tilmeldinger til profilen, kan profilen først slettes efter sæsonafslutning. Anmodning om sletning af profil skal ske til e-mail: aktivsommer@guldborgsund.dk

  Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
  Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

  Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 27. marts 2018.

  Klage
  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til dpo.guldborgsund@bechbruun.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

  Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over vores behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.