Gå til hovedindhold

Dannelse - indsigt og udsyn

Hvad er dannelse, og hvordan kan en kommune arbejde med dannelse? Hvorfor er dannelse vigtigere nu end nogensinde før?

Indhold

  Hvert år i september inviterer Guldborgsund Kommune til en national dannelseskonference.
  På konferencen samler vi landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og mod til at forfølge dem.

  Dannelseskonferencen har været afholdt i 2018-2021 med spændende oplæg v. Eske Willerslev, Herdis Toft, Lene Tanggaard, Svend Brinkmann, Knud Romer, Peter Lund Madsen, Vincent Hendricks, Brian Degn Mårtensson, Kasper Holten, Keld Fredens, Thomas Blachman, Mikael Bertelsen, Helle Marie Skovbjerg, Laila Colding Lagermann, Leonora Christina Skov, Louise Klinge, Lars Geer Hammershøj, Merete Cornét Sørensen, Søren Østergaard, Pernille Hviid, Sisters Academy, Madame Nielsen, Rebecca Bach-Lauridsen, Metropolis, Dansk Skoleidræt, lokale kulturaktører m.fl. 

  Med konferencen ønsker Guldborgsund Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. Oplæg og workshops sætter viden fra både forsknings- og praksisfeltet i spil, og konferencen etablerer et rum for en fælles drøftelse af, hvordan leg, kunst, natur, litteratur og kultur, videnskab, filosofi, pædagogisk praksis mv. kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet. 

  Dannelseskonferencen foregår i de hyggelige rammer på Nykøbing F Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F.

   

   

  Køb din billet her

  PROGRAM

  9.00 - 9.30: Ankomst og morgenkaffe

  9.30 - 9.45: Velkomst

  9.45 - 10.45: Mikael Bertelsen, TV- og radiomand:
  Kunsten at forfølge sine drømme – og turde fejle undervejs

  10.45 - 11.00: Musisk indslag

  11.00 - 12.00: Helle Marie Skovbjerg, Professor i leg, Designskolen Kolding.
  Hver gang du leger, bliver du lidt mere modig.

  12.00-12.45: Frokost

  12.45-14.00:

  VALGFRIE OPLÆG OG LOKALE DANNELSESPRAKSISSER

  Katrine K. Pedersen:
  De digitalt udsatte.   

  Deltag i Dannelsesrygsækken
  v. Teatret Masken
  Legens koreografier i praksis.
  Workshop v. Playful Learning.

  Kom på besøg i Menneskets Verden.
  v. Museum Lolland-Falster og Menneskets Verden.

  Projekt Edison i Guldborgsund.
  Opfinder-leg og innovation i praksis.

  14.00 - 14.20: Kaffe og kage

  14.20 - 15.20: Thomas Blachman, jazzmusiker og producer.
  Beføjelser til ungdommen.

  15.20-15.30: Tak for i dag

  OM OPLÆG OG OPLÆGSHOLDERE:

  Mikael Bertelsen: Kunsten at forfølge sine drømme – og turde fejle undervejs.

  Mikael Bertelsen

  Mikael Bertelsen har altid gået sine egne veje, drevet af personlige interesser, ambitioner og en nysgerrig tilgang til verden og mennesker omkring sig. Det gør sig gældende, når han med en lille båndoptager optager radioreportager i 5. klasse og afleverer dem som dansk stil, når han vandrer på verdens ældste pilgrimsrute i Japan, og når han hjemmevant, autodidakt, i mesterlære og som forbillede for mange afsøger grænser og nye muligheder i den danske medieverden. Her har Bertelsen gennem mange år arbejdet visionært og dedikeret med satire, medietilbud målrettet børn og unge og som programchef, ligesom han har skabt sendetid til det uventede og til stemmer, der ikke normalt optræder i medierne. I sit oplæg vil Mikael Bertelsen give et bud på, hvordan man bevarer begejstringen og forfølger sine drømme gennem kreativitet og lærerige fejltrin. Det sker med anekdoter fra et mangfoldigt bagkatalog, hvor vi også vil høre, hvorfor lange vandringer, gør Bertelsen til en bedre version af sig selv.

  Om Mikael Bertelsen:
  I 1991 begyndte Mikael Bertelsen sin mediekarriere hos Danmarks Radio og har sidenhen stået både foran og bagved mikrofonen og kameraet for bl.a. DR med flere priser og hædersbevisninger til følge. Bertelsen har bl.a. medvirket i DR’s børneradio, været leder af ungdomsredaktionen på Danmarks Radio (1996-1998), redaktør og medlem af chefredaktionen på DR2 (2003-2006). Mikael Bertelsen er også kendt fra tv-programmer som De Uaktuelle Nyheder (2002), den 11. time (2007), Bertelsen på Caminoen (2010) og Bertelsen på Shikoku 88 (2017), hvor han gik 1200 km i Japan på verdens ældste pilgrimsrute. Som programchef har Mikael Bertelsen stået bag tv-succeser som Jul på Vesterbro, Drengene fra Angora, Dolph & Wulff, Clement Direkte, Jersild og spin mv.

  Helle Marie Skovbjerg: Hver gang du leger, bliver du lidt mere modig.

  Helle Marie

  Helle Marie Skovbjerg er som Danmarks eneste legeprofessor optaget af, hvad leg er, og hvordan den udfolder sig. Leg bidrager ifølge Helle Marie til vores grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. I sit oplæg vil Helle Marie Skovbjerg præsentere sit bud på, hvordan leg kan sprogliggøres og rammesættes. Hun ser leg som en almenmenneskelig aktivitet, hvor fællesskab, mod og åbenhed kan udfolde sig, og hun er særligt optaget af, hvordan man kan designe legemiljøer, der giver deltagelsesmuligheder for alle. Hun vil i den forbindelse udfolde, hvordan bl.a. den voksnes rolle, konkrete fysiske rammer, materialer, redskaber samt plads til rod og støj kan understøtte forskellige legestemninger. De rette legestemninger motiverer til deltagelse ud fra principper som frivillighed, det at være drevet af noget meningsfyldt og mulighed for medindflydelse. Hun vil give et nuanceret indblik i, hvordan vi gennem legen bliver rustet til livet og verden udenfor: Du skal være villig til at sætte dig selv på spil, og netop den attitude kræver mod og åbenhed – og grundlæggende tillid til, at det hele nok skal gå. Med sin forskning ønsker hun at formidle en dybere forståelse af, hvordan vi lærer gennem leg herunder også hvordan lærere og pædagoger kan bringe legen i spil i deres faglighed og professionelle arbejde med børn og unge.

  Om Helle Marie Skovbjerg
  Helle Marie Skovbjerg er uddannet idéhistoriker fra Aarhus Universitet og har beskæftiget sig med forskning i leg både i sin Ph.d. og som mangeårig forsker på Aalborg Universitet. Hun har siden 2018 været ansat som Professor i leg ved Designskolen Kolding.
  Hun leder pt. to forskningsprojekter: ”Playfull Learning Research”, der undersøger, hvordan man kan lave nye typer undervisning, der bruger legekvaliteter, på pædagog- og læreruddannelsen. Projektet er finansieret af LEGO Fonden og de seks danske professionshøjskoler. Og ”Må jeg være med?”, der undersøger, hvordan man kan designe legemiljøer, der giver deltagelsesmuligheder for alle børn. Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

  Katrine K. Pedersen: De digitalt udsatte

  Katrine Pedersen

  Teknologiens accelererende udvikling påvirker både vores samfund og sociale relationer. Og selvom vi kalder børn og unge for digitalt indfødte, er de også særligt udsatte. Smartteknologien har ført fantastiske muligheder med sig, men som med alle andre teknologiske udviklinger har vi også fået nye udfordringer. Katrine K. Pedersen giver et tankevækkende indblik i digital børne- og ungekultur og vil desuden komme med konkrete bud på, hvordan børn og unge kan klædes på til at forstå faldgruber og skjulte magtstrukturer i det digitale univers. Flere eksempler vil tage afsæt i kunsten som metode til kritisk refleksion og til at sikre diversitet og inklusion. Her vil hun blandt andet trække på sine erfaringer som leder af formidlings- og undervisningsafdelingen på ARKEN og herunder ARKEN ART & TECH LAB, hvor børn og unge med samtidskunsten som ramme og teknologien som redskab klædes på til at kunne navigere i en digital virkelighed.

  Om Katrine K. Pedersen:
  Katrine K. Pedersen er cand.mag. i dansk og retorik og ekspert i digital kultur. Hun er forfatter til bøgerne Modkultur (2012), Phono Sapiens (2016) og De Digitalt Udsatte (2018), der alle omhandler den digitale revolution og ikke mindst udviklingens blinde vinkler. Hun har været udvikling og forsknings konsulent ved Det Danske Filminstitut og Medierådet og blev i 2017 ansat som leder af formidlings- og undervisningsafdelingen på ARKEN Museum for Moderne Kunst. Hun er stifter af den internationale blog The Human Situation 2.0, forlaget Loopland Press og tænketanken Digital Bæredygtighed.

  Thomas Blachman: Beføjelser til ungdommen.

  Thomas Blachman

  Ungdommen har en særlig stjerne hos Thomas Blachman, og unge mennesker kan få særlig en ydmyghed, og eftertænksomhed frem hos en mand, der ellers også er kendt for en nådesløs og kontant ærlighed. I ungdommen ser Thomas Blachman et håb om, at et oprør og en forandring af et samfund i krise kan finde sted. Blachman taler om samfundets gentagelseshelvede og samtidens indesluttede energi – og om en tvingende nødvendighed i, at vi skal rykke os og frigive energien, kreativiteten og idéerne. Han taler om længsel og passion, om det værdifulde i kriser og om vigtigheden i at have en mentor at lytte til. Som ungt menneske skal man finde sin egen vej: Hvor skal jeg hen? Hvordan finder jeg min egen stemme og mit eget sprog? I sit oplæg vil Thomas Blachman vil byde ind med personlige fortællinger og erfaringer. Ordblindhed kastede mig tidligt ud i det kreative rum, har Thomas Blachman sagt, og han oplevede selv en skolegang med rummelighed og plads til originalitet. Blachman deltager gerne i debatten om, hvordan netop skole- og uddannelsessystemet kan give plads til kreativitet og omvendte tankebaner, han er så kompromisløs fortaler for. Som afrunding på konferencen sætter vi således Thomas Blachman i stævne for at høre hans personlige svar på både nogle af publikums og dannelseskonferencens centrale spørgsmål.

  Om Thomas Blachman
  Thomas Blachman er jazzmusiker med en lang række Grammyer bag sig, han har samarbejdet med flere forskellige musikalske personligheder, stiftet sit eget pladeselskab mv. Med programmerne Idols og X Factor blev Thomas Blachman for alvor kendt for sine kontante udtalelser og markante personlighed. I samarbejde med Torben Steno har Blachman skrevet bogen Det kolossale menneske, som han betegner som en oprørsbiografi. Med den lille bog Længe leve den kreative masse – beføjelser til ungdommen (2017), kaldte Thomas Blachman til opråb til de unge om at dyrke kreativiteten og tage initiativ til nye idéer.

  Deltag i Dannelsesrygsækken v. Teatret Masken

  Teatret Masken inviterer et begrænset antal deltagere med til en udskolingsworkshop i Dannelsesrygsækken. Dannelsesrygsækken er et tiltag under Kulturtjenesten på Lolland-Falster, der sikrer, at alle børn i kommunale dagtilbud og skoler hvert år deltager i lokale kunst- kultur og naturforløb. Den 17. september deltager elever fra tre 9. klasser i en fælles workshop på Teatret Masken. Workshoppen er ledet af professionelle skuespillere, og eleverne skal både diskutere aktuelle emner, deltage i forskellige og relationsskabende dramaøvelser samt lave små præsentationer for hinanden. Konferencens deltagere inviteres med til den sidste del af elevernes workshop, bl.a. som publikum til en række små præsentationer, som eleverne skal skabe i gruppesamarbejder på tværs af de tre klasser. I slutningen af workshoppen vil der være tid til en snak med eleverne, deres lærere og skuespillerne om deres erfaringer og oplevelser i forbindelse med både teaterforestillingen og workshoppen.

  Workshop: Legens koreografier i praksis

  I workshoppen møder du Lars Dahl Pedersen, som er danser, koreograf samt Ph.d.-studerende i det nationale Playful Learning program. I sit projekt eksperimenterer Lars Dahl Pedersen med en koreografisk tilgang til leg i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen med fokus på bevægelsens betydning for leg og læring. I workshoppen deler Lars erfaringer fra sine eksperimenter som en introduktion i praksis til, hvordan små konkrete og legende bevægelsesimprovisationer kan rammesættes for børn, unge og voksne. Vi afprøver, hvordan konstruktive benspænd kan være en hjælp til at skabe trygge legerum og mod til at være sammen i legende bevægelsesmønstre. Mød op i løstsiddende tøj, du kan bevæge dig i, og vær med til i praksis at afprøve forskellige indgangsdøre til leg og kreativ bevægelse.

  Kom på besøg i Menneskets Verden – et dannelsesunivers på Lolland-Falster

  I Guldborgsund Kommune er vi på vej til at skabe et helt nyt dannelseseksperimentarium – og du kan være med.

  Menneskets Verden er:

  • En attraktion hvor du kan udforske, hvad det betyder at være et menneske gennem oplevelser, der er baseret på både videnskab, kunst og filosofi.
  • Et sted hvor vi er nysgerrige på dannelse som et grundlag for, at mennesker kan lykkes med at leve et godt liv i et godt samfund.
  • Åbent for alle – både private og professionelle, lokale og turister samt børn og voksne. Det handler om menneskers dannelse gennem hele livet.

  På havnen i Nykøbing F. har vi bygget den første prototype af Menneskets Verden, hvor vi har fokus på det gode liv. I udstillingen undersøger vi det gode liv med stenalderen som et spejl på vores moderne samfund. Kom og hør om stenalderpigen LOLA, se dig omkring og få anledning til at tænke dybere over nogle af følgende spørgsmål: Hvad er et godt liv? Hvad er et godt hjem? Hvad er en god familie? Hvordan er de døde nærværende i dag?

  Menneskets Verden er et samarbejde mellem: Museum Lolland-Falster og Forlaget Højlund og projektet er støttet af Guldborgsund Kommune

  Projekt Edison i Guldborgsund: Opfinder-leg og innovation i praksis.

  Hvert år deltager alle 6. klasser i Guldborgsund Kommune i Projekt Edison. Projekt Edison er kort fortalt en opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsprocess. Hvert år fastsættes et bredt nationalt tema af Fonden for Entreprenørskab, og eleverne skal arbejde med produktudvikling, visualisering, præsentationsteknik og markedspotentiale. De bedste grupper fra hver kommune går videre fra den kommunale finale til landsfinalen til Danish Entrepreneurship Award, hvor de dyster mod vinderne fra andre kommuner. Temaet i 2021 er “Klima - Hvordan kan du gøre en forskel” som laves i samarbejde med Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. I oplægget kan du høre om vores lokale erfaringer, ligesom dine egne innovative evner sættes på en prøve.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)