Skip to main content

Dannelse - indsigt og udsyn

Hvad er dannelse, og hvordan kan en kommune arbejde med dannelse? Hvorfor er dannelse vigtigere nu end nogensinde før?

Indhold

  Hvert år i september inviterer Guldborgsund Kommune til en national dannelseskonference.
  På konferencen samler vi landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og mod til at forfølge dem.

  Dannelseskonferencen har været afholdt i 2018, 2019 og 2020 med spændende oplæg v. Eske Willerslev, Herdis Toft, Lene Tanggaard, Svend Brinkmann, Knud Romer, Peter Lund Madsen, Vincent Hendricks, Brian Degn Mårtensson, Kasper Holten, Keld Fredens, Laila Colding Lagermann, Leonora Christina Skov, Louise Klinge, Lars Geer Hammershøj, Merete Cornét Sørensen, Søren Østergaard, Pernille Hviid, Sisters Academy, Madame Nielsen, Rebecca Bach-Lauridsen, Metropolis, Dansk Skoleidræt, lokale kulturaktører m.fl.

  Med konferencen ønsker Guldborgsund Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. Oplæg og workshops sætter viden fra både forsknings- og praksisfeltet i spil, og konferencen etablerer et rum for en fælles drøftelse af, hvordan leg, kunst, natur, litteratur og kultur, videnskab, filosofi, pædagogisk praksis mv. kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet.

  Dannelseskonferencen foregår i de hyggelige rammer på Nykøbing F Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F.

  Program for Dannelseskonference 2020

  I 2020 blev dannelseskonferencen afholdt den 18. september

  PROGRAM

  9.00-9.30:
  Ankomst og morgenkaffe

  9.30-9.45:
  Velkomst

  9.45-10.45:
  Svend Brinkmann, professor i psykologi:
  At navigere som menneske sammen med andre

  10.45-11.00:
  Musisk indslag

  11.00-12.00:
  Laila Colding Lagermann, uddannelses- og ungdomsforsker:
  Unge, identitetsskabelse og motivation

  12.00-12.45: Frokost

  12.45-14.00:
  VALGFRIE OPLÆG OG LOKALE DANNELSESPRAKSISSER;

  Rebecca Bach-Lauridsen, børnebogsforfatter:
  At skrive til børn

  Madame Nielsen, kunstner og forfatter:
  Vandringen som universel dannelsesrejse

  Kulturelle partnerskaber på dagtilbudsområdet, v. Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland Falster og Fuglsang Kunstmuseum

  Byudvikling med involvering af børn og unge,
  v. Metropolis m.fl.

  Kropslig dannelse,
  v. Dansk Skoleidræt m.fl.

  Byvandring v. Museum Lolland-Falster

  14.00-14.20:
  Kaffe og kage

  14.20-15.20:
  Kasper Holten, chef for Det Kongelige Teater:
  Drømme for fremtiden

  15.20-15.30: Tak for i dag

  Hold øje med dato og program for Dannelseskonference 2021 her på siden.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)