Gå til hovedindhold

Sådan starter du en forening

Læs mere om foreninger, der hører ind under folkeoplysningsloven.

Guldborgsundview set fra vandet fra sundbysiden

Indhold

  Hvilke typer af foreninger findes der?

  Der er to typer af foreninger, der hører ind under folkeoplysningsloven:

  • foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
  • foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde (idræt m.m.)

  For at blive godkendt som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal din forening opfylde disse krav:

  • Foreningen skal have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten
  • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven
  • Foreningen skal have en bestyrelse
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget - typisk ved afholdelse af en årlig generalforsamling
  • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Foreningen skal være hjemmehørende i den kommune, den får tilskud i
  • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

  En vedtægt er et stykke papir, der rummer de grundlæggende regler for foreningens arbejde og virke. En vedtægt kan bestå af mange ting, men skal som minimum indeholde følgende 8 punkter:

  1. Foreningens formål
  2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  3. Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
  4. Foreningens hjemsted
  5. Betingelser for medlemsskab
  6. Tegningsret for foreningen
  7. Procedure for vedtægtsændringer
  8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

  Hjælp til formulering af vedtægt kan hentes i DGI’s vedtægtsgenerator på dette link DGI's vedtægtsgenerator eller du kan bruge denne standardvedtægt for en forening.

  Hvis du ønsker at starte en ny forening, skal du gå til vores Tilskuds- og Foreningsportal og oprette dig som bruger - Klik her for at gå til Tilskuds- og Foreningsportalen.

  For at din forening kan få udbetalt tilskud fra kommunen, skal den have et CVR-nummer og en NemKonto. Foreningen skal selv oprette et CVR-nummer hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Når I har fået CVR-nummeret, skal I efterfølgende bede jeres bank om at oprette en NemKonto og tilknytte CVR-nummeret hertil. Giv Fritidsafdelingen besked, når I har fået et CVR-nummer.

  Oprettelse af CVR-nummer

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)