Gå til hovedindhold

AIR og VILD-PARK

Guldborgsund Kommune har i hele 2021 to huskunstnere tilknyttet under Statens Kunstfonds AIR-ordning. Kunstnerne arbejder specifikt med temaerne ’Bæredygtighed, samarbejde og utopi’ og etablerer blandt andet en VILD-PARK i kommunens Rådhuspark i Nykøbing F.

Indhold

  Forrige Næste

  Guldborgsund Kommune har 2021-22 to huskunstnere tilknyttet under Statens Kunstfonds AIR-ordning. Kunstnerne arbejder specifikt med temaerne ’Bæredygtighed, samarbejde og utopi’ og etablerer blandt andet en VILD-PARK i kommunens Rådhuspark i Nykøbing F.

  Guldborgsund Kommune er optaget af gennem fællesskaber og dannelse at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse. Kommunens Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg prioriterer et rigt kulturliv som en del af borgernes, ikke mindst børn og unges, hverdag, og tænker kunst sammen med indsatser på turisme-, bosætnings- og landdistriktsudviklingsområdet. Denne målsætning understøttes af det arbejde, der gøres i Guldborgsund Billedkunstråd.

  I 2021 har kommunen indledt et partnerskab med billedkunstnerne Søren Lose og Thomas Seest med det formål at fremme børn og unges møde med kunst. Lose og Seest er tilknyttet kommunen under Statens Kunstfonds Artist i Residence (AIR)-ordning. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen. Intentionen er, at kunstnernes praksis og faglighed blive brugt som en ressource i kommunen.

  Ordningen giver mulighed for, at de professionelle kunstnere og de professionelle aktører fra for eksempel forvaltningen, fra institutioner eller organisationer i kommunen skaber en fælles arbejdsplads, der åbner for nye samtaler, igangsætter nye initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. Målet er, at bygge bro mellem en kunstnerisk forståelse og æstetiske læreprocesser.

  Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag og derfor skal kunsten gøres tilgængelig for alle børn og unge lokalt, og de skal have mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet. Både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen.

  Søren Lose og Thomas Seest er valgt på baggrund af deres hensigt om at arbejde med strategier og metoder inden for bæredygtighed, permakultur og biodiversitet – et fokus som kommunens kulturafdeling i disse år opprioriterer.

  I forbindelse med deres ophold afholder de workshops, foredrag, åbne værksteder og borgerinddragende arrangementer, som udbreder kendskabet til traditionelle håndværk, genbrug, stedbundne potentialer, udvalgte kulturlandskaber, levende og divers natur samt bæredygtighedsprincipper blandt kommunens børn, unge – og voksne.

  Ud over at skabe et økotopia – en aktiv naturpark på det grønne, offentlige område ved siden af Rådhuset i Nykøbing Falster, der tager afsæt i Guldborgsund bæredygtighedsstrategi Vores Vilde Guldborgsund – deltager kunstnerne bl.a. også på Madens Folkemøde og i projektet Walking Landscapes v. Metropolis – Københavns Internationale Teater.

  Visionen for VILD-PARK er, at den bliver et sted som både kan huse udendørs undervisning for de nærliggende skoler og et sted hvor foreninger og borgere kan samles, gå en tur med deres hund, dyrke økologiske grøntsager eller lege. Med andre ord, et sted hvor der er plads til, at eksperimenter kan udvikle sig dynamisk over tid, og hvor borgerne selv kan være med til at bestemme udformningen og indholdet. Der vil blive skabt midlertidige udendørs skulpturer og installationer af natur- og genbrugsmaterialer, der så vidt muligt findes på området i forvejen. Skulpturerne vil indgå i naturen og landskabet på stedet. Vild-Park skal være et sted, der animerer til fællesskab og en dialog, som rækker ud over ligusterhækken.

  TALKING LANDSCAPES - kom og deltag i samtaler i Vild Park om menneske, natur og en bæredygtig fremtid

  Guldborgsund Kommune, Metropolis, og huskunstnerne Thomas Seest og Søren Lose inviterer til Talking Landscapes i Vild Park, en unik biodiversitets-og kulturpark ved kommunens rådhus. Gennem legende samtaleformater undersøges vores forhold til landskab, natur og kultur. Der vil i forbindelse med samtalerne være en introduktion til Vild Park og et fælles måltid.  

  TALKING LANDSCAPES er et omvandrende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab. I Guldborgsund finder Talking Landscapes sted i samarbejde med kommunens huskunstnere Søren Lose og Thomas Seest, der blandt andet har etableret Vild Park lige ved kommunens rådhus. I uge 37 vil lokale kulturaktører, skoler, rådhusets medarbejdere, Kulturtjenesten m.fl. være med til at sætte emnet bæredygtighed, menneske og natur i fokus både i Vild Park og på Nykøbing F. Bibliotek.

  Alle interesserede kan tilmelde sig to nysgerrige, inspirerende og legende samtaler, og lørdag den 17. september være forskellige aktiviteter i Vild Park i tidsrummet 10-16.  

   

   

  Samtale 1: Fredag den 16. september kl. 15.30-18.30: Time Loop

  Vild Park/Rådhusparken, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. – vi mødes ved indgangen til Rådhuset kl. 15.30.

  Vi er sædvanligvis meget kortsynede, når vi træffer beslutninger. Hvad ville det betyde for vores beslutningsprocesser, hvis vi kunne udvide vores fornemmelse for den tid, vi lever i? Time Loop giver os mulighed for at se på aktuelle dilemmaer fra forskellige tidsperspektiver inspireret af en gruppe oprindelige folk i Canada, som først konsulterer deres forfædre syv generationer tilbage og deres efterkommere syv generationer frem, før de træffer afgørende beslutninger. Vi underkaster os tidens perspektivering, hvor nuet blot er et tilfældigt punkt på en endeløs tidslinje, og vi bevæger os på en tidsrejse, hvor konkret viden og logik udfordres af fiktion og scenarier.

  Vi guides gennem samtalen af iscenesætter Vera Mader.  

  Samtale 2: Lørdag den 17. september kl. 13.00-16.00: Tingenes Råd

  Vild Park/Rådhusparken, 4800 Nykøbing F. - vi mødes ved indgangen til Rådhuset kl. 13.00.

  Kan vi udfordre det verdenssyn, der placerer mennesket i centrum af universet, for at undersøge relationen mellem mennesker og de ikke-menneskelige objekter? Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv. Samtaleteknikken er inspireret af den franske filosof Bruno Latour, som er fortaler for, at objekter har egne rettigheder og værdier. Tingenes Råd er ligeledes inspireret af den verdensomspændende praksis Council of All Beings, der især undersøger vores forhold til naturen, bl.a. bygget på aboriginals’ tradition for at relatere til planter, skyer og bjerge som deres forfædre. Hvem skal med i vores Tingenes Råd, og hvad vil de beslutte?

  Vi guides sikkert gennem samtalen af antropolog Oliver Maxwell.

  Tilmelding:

  Send en mail til kulturkonsulent Diana Gerlach: dg@guldborgsund.dk med dit navn og den samtale, du ønsker at deltage i. Deltagelse er gratis.

  Om samtalerne:

  • Alle samtaler er på dansk.
  • Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.
  • Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion til Vild Park, afslutningsritual og et måltid skal du afsætte 3 timer i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.
  • Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men formatet kræver aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.
  • Minimumsalder er 16 år.
  • Arrangementer afholdes udendørs og evt. overdækket og gennemføres i tilfælde af regn. Hvis vejret er helt umuligt gennemføres samtalen på Rådhuset.
  • Påklædning efter vejret.

  Udover de to samtaler vil der lørdag den 17. september være forskellige natur- og kulturoplevelser i Vild Park for alle aldre i tidsrummet 10-16, og det er muligt at kigge forbi og hilse på kunstnerne og høre om Vild Park. Detaljeret program følger her.

  TALKING LANDSCAPES inviterer i 2022 til samtaler i en række unikke landskaber præget af skønhed, historie og kultur i hele landet. Fælles og nysgerrige samtaler om samtiden, hvor vi kan forestille os - og måske skabe - en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur. De i alt tre legende samtaleformater er baseret på ældgamle traditioner fra oprindelige folk i Canada, fra jesuittermunkene og nyere teknikker fra samtidsfilosoffen Bruno Latour.

  Afsættet for samtalerne er, at vi befinder os i en kritisk og afgørende tid, hvor vi midt imellem landskabsidyl og naturdrømme på den ene side og byudvikling og forbrugsbehov på den anden side, må søge efter muligheder for at skabe forandring. Med Talking Landscapes skabes et samtalerum, der kan være med til at ændre kursen for fremtiden.

  Talking Landscapes er anden del af det treårige projekt Metropolis Landskab, der organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i 11 deltagende kommuner og med støtte fra Nordea Fonden.

  Med afsæt i Guldborgsund Kommunes bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ har kunstnerne transformeret det grønne område omkring Guldborgsund Rådhus til en park med fokus på biodiversitet og kunstneriske/kulturelle fællesskaber. Vild Park er i dag en aktiv naturpark for alle kommunens borgere, og den taler ind i den bæredygtige dagsorden. Tæt på Rådhusets beslutningstagere og med naturen som ramme sætter vi tempoet ned og taler, handler og skaber sammen på alternative måder, for derigennem at undersøge hvilken hverdag og fremtid, vi ønsker i Guldborgsund.

  Søren Lose og Thomas Seest har siden 2021 været tilknyttet Guldborgsund Kommune som huskunstnere under Statens Kunstfonds Artist-in-Residence-ordning. Under overskriften Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi afprøves nye kunstneriske workshopformater med biodiversitet og regeneration for øje.

  Guldborgsund Bibliotekerne inviterer til et foredrag om Grønne Hverdagstips v. Signe Wenneberg på Nykøbing F. Bibliotek den 13. september kl. 19.00-21.00.

  Fra den 9.-18. september kan du desuden opleve udstillingen Walking Landscapes Guldborgsund på Nykøbing F. Bibliotek. I september 2021 vandrede 10 kunstnere i 12 timer i Guldborgsund, og gennem videoer, rutekort, materialer og DIY-guides fortolker kunstnerne de lokale landskaber og tager os med på opdagelse.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)