Gå til hovedindhold

AIR og VILD-PARK

Guldborgsund Kommune har siden 2021 haft to billedkunstnere tilknyttet som huskunstnere under Statens Kunstfonds AIR-ordning. Kunstnerne arbejder specifikt med temaerne ’Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi’ og har blandt andet etableret VILD-PARK en biodiversitet- og kulturpark i kommunens Rådhuspark, Nykøbing Falster.

Indhold

  Forrige Næste

  Guldborgsund Kommune har siden 2021 haft to huskunstnere tilknyttet under Statens Kunstfonds AIR-ordning. Kunstnerne arbejder specifikt med temaerne ’Bæredygtighed, samarbejde og utopi’ og etablerer blandt andet en VILD-PARK i kommunens Rådhuspark i Nykøbing F.

  Guldborgsund Kommune er optaget af gennem fællesskaber og dannelse at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse. Kommunens Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg prioriterer et rigt kulturliv som en del af borgernes, ikke mindst børn og unges, hverdag, og tænker kunst sammen med indsatser på turisme-, bosætnings- og landdistriktsudviklingsområdet. Denne målsætning understøttes af det arbejde, der gøres i Guldborgsund Billedkunstråd.

  I 2021 indledte kommunen et partnerskab med billedkunstnerne Søren Lose og Thomas Seest med det formål at fremme børn og unges møde med samtidskunst. Lose og Seest er tilknyttet kommunen under Statens Kunstfonds Artist i Residence (AIR)-ordning. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen. Intentionen er, at kunstnernes praksis og faglighed blive brugt som en ressource i kommunen.

  Ordningen giver mulighed for, at de professionelle kunstnere og de professionelle aktører fra for eksempel forvaltningen, fra institutioner eller organisationer i kommunen skaber en fælles arbejdsplads, der åbner for nye samtaler, igangsætter nye initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. Målet er at bygge bro mellem en kunstnerisk forståelse og æstetiske læreprocesser.

  Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag, og derfor skal kunsten gøres tilgængelig for alle børn og unge lokalt, og de skal have mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet. Både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen.

  Søren Lose og Thomas Seest er valgt på baggrund af deres hensigt om at arbejde med strategier og metoder inden for bæredygtighed, permakultur og biodiversitet – et fokus som kommunens kulturafdeling i disse år opprioriterer.

  I forbindelse med deres ophold afholder de workshops, foredrag, åbne værksteder og borgerinddragende arrangementer, som udbreder kendskabet til traditionelle håndværk, genbrug, stedbundne potentialer, udvalgte kulturlandskaber, levende og divers natur samt bæredygtighedsprincipper blandt kommunens børn, unge – og voksne.

  Ud over at skabe et økotopia – en aktiv naturpark på det grønne, offentlige område ved siden af Rådhuset i Nykøbing Falster, der tager afsæt i Guldborgsunds bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ – deltager kunstnerne bl.a. også på Madens Folkemøde 2021 og i projektet Metropolis Landskab v. Københavns Internationale Teater, der løber 2021-2023 og udmønter sig i projekterne Walking Landscapes, Talking Landscapes og Performing Landscapes.

  Visionen for VILD-PARK er, at den bliver et sted som både kan huse udendørs undervisning for de nærliggende skoler og et sted hvor foreninger og borgere kan samles, gå en tur med deres hund, dyrke økologiske grøntsager eller lege. Med andre ord, et sted hvor der er plads til, at eksperimenter kan udvikle sig dynamisk over tid, og hvor borgerne selv kan være med til at bestemme udformningen og indholdet. Der vil blive skabt midlertidige udendørs skulpturer og installationer af natur- og genbrugsmaterialer, der så vidt muligt findes på området i forvejen. Vild-Park skal være et sted, der animerer til fællesskab og en dialog, som rækker ud over ligusterhækken.

  FAKTA
  Det treårige projekt Metropolis Landskab organiseres i et samarbejde mellem Københavns Internationale Teater og partnere i 11 kommuner over hele landet med primær støtte fra Nordea-fonden.

  Metropolis Landskab er et landsdækkende kulturprojekt, der bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Metropolis Landskab flytter kunsten ud af sine sædvanlige rammer og møder borgerne i landskabet.

  2021: Walking Landscapes blev afholdt med 140 kunstnere, som skabte 140 vandringer i løbet af 140 dage som en opdagelsesrejse og kortlægning af gemte og glemte dele af de danske landskaber.

  2022: Talking Landscapes bestod af 80 iscenesatte samtaler i og om vidt forskellige danske landskaber.

  2023: Under Performing Landscapes får hvert landskab sin egen kunstneriske iscenesættelse, fortolkning og forløsning af de potentialer, der er kommet frem gennem de foregående års vandringer og samtaler.

  Se mere på metropolis.dk

  Stina Strange er den første performance-kunstner i Vild Park. Hun åbner således Performaning Landscapes Guldborgsund 6. april 2023. Stine er danser, kunstnerisk producent, danseformidler og skribent. Hendes praksis har baggrund i en rå, fysisk-poetisk tilgang til dansen, der tror på kroppens narrative evner i samspil med en poetisk og sanselig tilgang til at formidle vores væren i verden.

  Stina Strange Thues far og mor er født henholdsvis på Lolland og Falster. Hendes mormor, der er patchwork-kunstner bor i Nørre Alslev.

  Du kan møde Stina i Vild Park i perioden 6. april - 5. maj 2023.

  Med afsæt i Guldborgsund Kommunes bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ har kunstnerne transformeret det grønne område omkring Guldborgsund Rådhus til en park med fokus på biodiversitet og kunstneriske/kulturelle fællesskaber. Vild Park er i dag en aktiv naturpark for alle kommunens borgere, og den taler ind i den bæredygtige dagsorden. Tæt på Rådhusets beslutningstagere og med naturen som ramme sætter vi tempoet ned og taler, handler og skaber sammen på alternative måder, for derigennem at undersøge hvilken hverdag og fremtid, vi ønsker i Guldborgsund.

  Søren Lose og Thomas Seest har siden 2021 været tilknyttet Guldborgsund Kommune som huskunstnere under Statens Kunstfonds Artist-in-Residence-ordning. Under overskriften Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi afprøves nye kunstneriske workshopformater med biodiversitet og regeneration for øje.

  UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

  Lørdag den 29. april rykker Guldborgsund Bibliotekerne – under temaet ’Bæredygtigt forbrug og lokalsamfund’ ind i Vild Park med familie-arrangementet "Find Hullerikkerne i VILD PARK". En hyggedag, hvor vi finder grene, der kan snittes til hullerikker og evt. laver brændenældesuppe over bål. Vi skal bevæge os rundt i Vild Park, lære stedet at kende og etablere små bosteder til hullerikkerne.

  Arrangementet har litterært afsæt i børne- og ungdomsforfatter Josefine Ottesens fire-binds serie om Hullerikkerne (nogle små gren-lignende væsner) men vil også berøre de bæredygtigheds- og biodiversitetsinitiativer, der er blevet igangsat i Vild Park de seneste par år.   

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)