Gå til hovedindhold

Mobilscene

Mobilscene på 48 kvadratmeter med lyd- og lysudstyr kan lejes for foreninger og lignende i Guldborgsund Kommune.

Dekorativt billede

Indhold

  Scene med lyd - og lysanlæg

  Med støtte fra LAG Guldborgsund og Guldborgsund Kommune har projekt ”Det er her, det sker” erhvervet en mobilscene på 48 m2 med tilhørende musik- og lydanlæg.

  Mobilscenen kan lejes af foreninger og lignende i Guldborgsund Kommune, og leveres med et lydanlæg som dækker behovet for ca. 300-600 tilhørere.

  • Pa højttaler 1 sub 18 + 1 topkasse 15 + 2” i hver side af typen Yamaha DSR 115 + 118
  • 1 Yamaha mikser med 10 mono indgang + 2 stereo + en effekt klang
  • 1 Sennheiser trådløs mikrofon med modtager (batterier medfølger ikke)

  Vær opmærksom på, at følgende ikke er med (hvis et orkester skal bruge dette)

  • Monitor / medhør
  • Mikrofon med stativ samt kabler
  • Baggears strøm
  • Lydtekniker
  • Et eventuelt orkester tilslutter sig selv det medleverede lyd system. Denne ydelse er ikke med i opsætningen.

  Foregår arrangementet over et døgn skal arrangøren huske at tage lydanlægget ned og stille det ind i tørvejr, hvor der er varmt for at undgå fugtskader på lydanlægget.

  Priser for brug af scenevogn med lyd- og lysudstyr

  Levering af scene pr. gang 4.500 kr. ekskl. moms og inklusiv opsætning og nedtagning inden for kommunegrænsen i Guldborgsund.

  Prisen dækker udelukkende aflevering og afhentning. Brugeren skal selv sørge for, at klargøre strømkabler og forbinde udstyret. Såfremt arrangementet ikke kræver lydudstyr - aftales dette med sceneleverandøren. Prisen vil dog være den samme.

  Det er afgørende vigtigt, at arrangøren har tilsikret at tilkørselsforholdene er i orden så der ikke opstår problemer med at opstille scenen.

  Arrangøren/lejeren sender et google-maps med korrekt/præcis placering af hvor scenen skal stå, og hvor tilkørsel er muligt. Dette sendes til guldborgsundhallerne@guldborgsund.dk

  Tillægspriser

  Den mobile scene skal afleveres i samme stand, som den er modtaget. Arrangøren er forpligtiget til, at betale for skader og lignende på scenen i tilfælde af, at

  • der er sket forsætlige skader på scenen for eksempel lydudstyret mm.
  • scenen er beskidt og skal gøres ren før den kan bruges af en anden arrangør
  • hvis tilkørselsforholdene ikke er i orden, så sceneleverandøren har besvær med at opstille scenen
  • hvis arrangøren ikke har lagt strømkabler ud, når sceneleverandøren ankommer

  Ansvarlig kontaktperson

  Der skal være en ansvarlig kontaktperson fra arrangementet, både ved levering og afhentning af scenen.

  Rådighedstilladelse

  Når mobilscenen skal opstilles på offentlig vej eller plads, skal arrangøren/lejere selv ansøges om rådighedstilladelse via virk.dk

  Beredskabsplan

  Arrangøren skal også være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan blive stillet krav om, at en beredskabsplan foreligger før arrangementet kan foregå. Det er vigtigt, at adgangs- og tilkørselsforholdene samt arealer til redning og brandslukning er i orden. Ved spørgsmål skal arrangøren selv kontakte Lolland-Falster Brandvæsen.

  Strømkrav

  Ved det aftalte leveringstidspunkt af scenen, skal der være udlagt følgende strøm max 5 m fra sceneplacering. Dette er for at kunne opsætte scenen og nedtage den igen, da scenen op-/nedtages hydraulisk.
  3 x 16A + nul og jord CEE (rødt kraft stik).

  Andre krav

  Der skal være en håndslukker (co2 slukker) tæt på scenen, og der skal være 5 m til nærmeste bygning. Dette skal arrangøren selv tilsikre.

  Certifikat

  Mobilscenen er certificeret, så den overholder bygningsreglementet: Kap. 3.2.1 /kap. 4.1, 4.2 og kap. 5.1, 5.2, 5.3, når den er opstillet i overensstemmelse med det udstedte certifikat.
  Certifikatet med tilhørende inspektionsrapport er at finde i mobilscenen. Den er opsat på højre kortside når man kigger ud mod publikum.

  Såfremt arrangøren ønsker at afvige fra det der er givet tilladelse til i certifikatet, skal arrangøren kontakte byggesagsbehandler Søren Hvii, for ansøgning herom, på telefon 54 73 20 92 eller mail svh@guldborgsund.dk 

  Beskrivelse af scenevogn samt lys- og lydudstyr

  Kørselsvej og placering af scene

  Selve scenen er 10,6 m + trækkende bil 6 m altså ialt 16,6 m og vogntoget vejer op til 7 ton.

  Derfor er det vigtigt, at der er god plads på kørselsvejen og at underlaget er stabilt for eksempel belagt med køreplader. Det er arrangøren, der står for dette og i tilfælde af dårlige tilkørselsforhold, betaler arrangøren for eventuelle ekstraudgifter ved opstilling af scenen.

  Ved det aftalte leveringstidspunkt, har arrangør pligt til at have en person til at anvise scenefirmaet, hvor scenetraileren skal stå. Desuden skal der også være en person fra arrangementet til stede ved afhentning af scenen. Ved eventuel flytning af scene efter påbegyndt opsætning, vil der pålægges timepris på dette.

  Opslået mål

  Bredde 8,21m + træk
  Dybde 5,82m
  Højde over tag 5,07 m

  Strømkrav

  Det er arrangørens opgave, at der ved det aftalte leveringstidspunkt af scenen er udlagt følgende strøm max 5 m fra sceneplacering.
  3 x 16A + nul og jord CEE (rødt kraft stik). Dette for at kunne opsætte scenen og nedtage den igen, da scene op-/nedtages hydraulisk.
  Ved ventetid på mere end 20 minutter over aftaletidspunkt takseres 350 kr. + moms pr time.

  Yderligere beskrivelse af lyd- og lysudstyr

  • 2 x Yamaha DSR 118 sub
  • 1 x Yamaha MG 166 cx mikser
  • 1 x Sennheiser XS trådløs mikrofon (sender + modtager)
  • 2 x Eurolite KLS-800 LED lamper bar
  • 2 x Par 56 frontlampe bar med 3 lamper
  • 1 x Eurolite led operator controller
  • 2 x KM stativer til højtaler
  • 1 kasse med diverse kabler