Gå til hovedindhold

Egen drikkevandsforsyning

Til ejere af ejendomme med egen vandforsyning, der leverer vand til husholdningsbrug til sin egen ejendom/husstand.

Drikkevand

Indhold

  Ingen krav om tvungen kontrol af dit drikkevand

  Som ejer af en ejendom med egen brønd eller boring, har du været omfattet af krav om, du skulle kontrollere, at kvaliteten af dit drikkevand er tilfredsstillende. I henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse er der ikke længere krav om tvungen kontrol.

  Men vi anbefaler du fortsat kontrollerer dit drikkevand

  Af hensyn til dit helbred og for at beskytte den øvrige husstand eller andre mod fare for indtagelse af potentielt forurenet drikkevand, opfordrer Guldborgsund Kommune alligevel ejere af ejendomme med egen brønd/boring til minimum hvert femte år at få udtaget en drikkevandsprøve til analyse for følgende parametre: 

  Forenklet kontrol

   

  Parameter Enhed Bemærkninger

  Vandets udseende

  Mg Pt/l

  Omfatter blandt andet farve og uklarhed.

  Lugt og smag

  Subjektiv bedømmelse

  pH

  Ledningsevne

  mS/m

  Vandets ledningsevne bør som
  minimum være 30 mS/m ved 25 °C

  Nitrat

  mg NO3-/l

  Asen

  µg Ar/l

  -

  Coliforme bakterier

  CFU/100 ml

  Escherichia coli (E. coli)

  CFU/100 ml

  Ved fund SKAL miljøstyrelsen

  orienteres straks!

  Kimtal ved 22 °C

  Pr. ml

  www.danak.dk (nyt vindue) kan du fremsøge en liste med akkrediteret analyselaboratorier, som du kan benytte dig af til at få udtaget en vandprøve til kontrol. Udgifterne til analysen betaler du selv.

  Hvis du vil have vejledning i forhold til fortolkning af analysens resultater, kan du enten selv eller bede laboratoriet sende os kopi af rapporten til vand@guldborgsund.dk (nyt vindue)

  Som udgangspunkt vurderer kommunen om der er tale om forureninger, som umiddelbart er sundhedsfarlige at drikke, eller forureninger hvor der ikke er nogen umiddelbar sundhedsrisici. I begge tilfælde vurder kommunen om behovet for at gribe ind, jf. vandforsyningslovens § 62, stk. 4, jf. stk. § 62, stk. 1. Hvis drikkevandet bedømmes at være sundhedsfarligt, vil der blive udstedt påbud om fremskaffelse af tilfredsstillende vandkvalitet.

  Hvis din ejendoms vandforsyningsboring/brønd forsyner flere husstande ud over din egen med drikkevand, eller leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet (eksempel til bedrifter med produktionsdyr, institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & breakfast, fødevarevirksomheder m.v.), har du en forpligtigelse til at oplyse Guldborgsund Kommune om hvilke ejendomme, og/eller hvilke kommercielle aktiviteter, der forsynes fra dit vandindvindingsanlæg.

  Desuden vil din vandforsyning være omfattet af regler om en obligatorisk drikkevandskontrol. Kontakt os for nærmere information om reglerne.

  Hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring, bedes du oplyse dette til kommunen, idet din ret til at indvinde grundvand dermed bortfalder. Af hensyn til beskyttelse af drikkevandsressourcen bør ubenyttede brønde/boringer sløjfes forsvarligt. Sløjfes boringen ikke, kan den i værste fald fungere som en direkte forureningskanal fra overflade til grundvandet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Forurening

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)