Jordvarme

Hvis du ønsker at etablere jordvarme skal du søge om tilladelse hos os.

Ansøgningen skal ske ud fra et nogenlunde konkret projekt hvor følgende kendes inden ansøgningen:

  • Ejer af anlægget, samt på hvilken adresse anlægget placeres,
  • Placering af jordslangerne i jorden, enten indtegnet på et kort eller på en skitse hvor man kan se omrids af bygninger, veje m.v.,
  • Hvilken type slange ønskes nedgravet, plasttype og dimension,
  • Hvor mange meter slange ønskes nedgravet og antallet af strenge,
  • Hvilken type frostsikringsvæske anvendes,
  • Mængden af frostsikringsvæske.

Indsend et konkret projekt med de nævnte oplysninger.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)