Gå til hovedindhold

Klage over miljøgener

Føler du dig generet af støj, lugt, spildevand eller affald, kan du klage til os.

Miljøgener

Indhold

  Dog skal du være opmærksom på, at klagen skal rettes til Politiet, hvis der er tale om klage om støj fra private musikanlæg eller lastbiler, der er parkeret på offentligt areal (dog ikke ved af- og pålæsning, da det betragtes som virksomhedsstøj).

  Tag selv kontakt først

  Det er en god idé for naboskabets skyld, at du selv taler om problemet med personen eller virksomheden, som er skyld i generne, inden du klager til os. Det er dog ikke noget krav. Du kan eventuelt ringe til os og spørge, hvordan reglerne er, inden du tager en sådan samtale.

  Hvis I ikke selv finder en løsning på problemet, kan du udfylde et klageskema som indsendes til os. Formålet med skemaet er at fremme vores behandling af din henvendelse. 

  Klageskema over miljøgener (nyt vindue)

  Du skal være opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se hvem der klager, og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

  Sagsbehandlingstiden kan variere meget. En lang sagsbehandlingstid kan skyldes, at der skal udføres målinger og analyser. Det kan også betyde at et miljøkrav skal varsles, for at den, der klages over, skal have tid og mulighed for at afhjælpe problemerne.

  Som oftest er det nødvendigt, at vi foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I den forbindelse kan vi fortage et besøg hos dig, inden vi besøger den person eller virksomhed du klager over.

  Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen er overholdt, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene.

  I enkelte tilfælde kan vi ikke behandle din sag på grund af manglende hjemmel i lovgivningen. I andre tilfælde kan din klage blive afvist, hvis vi anser genen for at være af underordnet betydning for miljøet, eller vurderer, at gældende regler er overholdt.

  I Miljøbeskyttelsesloven er der en bagatelparagraf (§ 85). Den giver os mulighed for at undlade at behandle miljøsager, der har underordnet betydning for miljøet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Forurening

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)