Gå til hovedindhold

Miljøvagten

Ved akutte miljøuheld - eksempelvis spild af olie, gylle eller kemikalier: Stop forureningen og begræns udbredelsen mest muligt.

Kontakt Politiet på telefon 114.

Miljøvagtens bil

Indhold

    Politiet sørger for den videre alarmering af Redningsberedskabet, der kontakter Miljøvagten.

    Redningsberedskabet står for at udføre den akutte indsats ved akutte miljøuheld.

    Miljøvagten er den miljøfaglige rådgiver og myndighedsudøver på miljøområdet uden for normal arbejdstid.

    Inden for normal arbejdstid vil denne del af indsatsen normalt blive udført af vores afdeling for Natur og Miljø.