Gå til hovedindhold

Rottebekæmpelse

Hvis du opdager, at du har rotter på din ejendom eller i din lejlighed, så er det vigtigt at huske, at du ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Du skal anmelde problemet til os.

Indhold

  Ser du rotter på en ejendom, så anmeld det her. Du kan anmelde rotter hele døgnet:

  Anmeld rotter (nyt vindue)

   

  Er du grundejer, så har du pligt til at holde din ejendom fri for rotter og sørge for, at grunden er ren og ikke indbyder til, at rotter flytter ind. Det gælder både parcelhusejere, gårdejere og ejere af udlejningsejendomme.

  Se vores korte videoer med gode råd til hvordan du kan undgå rotter på din ejendom (nyt vindue).

  Sikringsordningen

  Nogle grundejere – typisk landmænd og virksomheder, har lavet en aftale med et bekæmpelsesfirma om skadedyrsbekæmpelse. I disse tilfælde er det bekæmpelsesfirmaet, der skriftligt skal meddele til kommunen om der er indgået, ophævet eller ændret en sikringsordning. Denne pligt lå tidligere hos grundejer, men er nu bekæmpelsesfirmaernes ansvar.

  Hvem må lave rottebekæmpelse?

  Rottebekæmpelsen må foretages af private autoriserede rottebekæmpere fra et professionelt rottebekæmpelsesfirma (R1 certificeret bekæmper), da det er dem, der har forstand på rotter. Brugen af forkerte gifte eller de forkerte mængder af gift kan udvikle resistens hos rotter, og det kan på længere sigt gøre rotter sværere at bekæmpe. Bekæmpelsen kan også foretages af private R2 certificerede bekæmpere på egen ejendom.

  Hvad koster det?

  Rottebekæmpelsen betales via ejendomsbidragsopgørelsen. For en ejendom, der er vurderet til 1 million kroner, betales der fra 1. januar 2019 58 kroner til rottebekæmpelse om året. Eventuelle skader, mangler og fejl der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning, hvis ikke der findes en forsikring, der dækker. Vi kan påbyde ejere at foretage oprydning på grunden, at reparere kloakken m.v.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Skadedyr og planter

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)