Gå til hovedindhold

Lystfiskeri

Vi har mere end 500 km åbne offentlige vandløb og 274 km kyst, hvor der er rig mulighed for fiskeri efter eksempelvis havørred og multe.

Lystfisker er ude med snøren

Indhold

    I Guldborgsund kommune har vi mere end 500 km åbne offentlige vandløb og 274 km kyst, hvor der er rig mulighed for fiskeri efter eksempelvis havørred og multe.

    Brakvandsfiskeriet efter gedde og aborre i kystvandene i og omkring kommunen er også i den absolutte verdensklasse. Fiskeriet efter aborre og gedde har de seneste år vundet stærkt stigende opmærksomhed på lystfiskerfronten, både herhjemme, men især også i vore nabolande Sverige og Tyskland.

    Siden 2014 har vi været en del Fishing Zealand-samarbejdet. Fishing Zealand er et ambitiøst projektsamarbejde imellem Danmarks Sportsfiskerforbund, et støt stigende antal kommuner på Sjælland og Øerne, turistorganisationer og lokale virksomheder i kommunerne. Der arbejder for at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre vandmiljøet og fiskemulighederne i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfiskerturismen og den lokale erhvervsvækst, men også for miljøet og de lokale lystfiskere.