Gå til hovedindhold

Skovrejsning

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, inden du planter skov.

Indhold

  I Kommuneplanen kan du se de områder, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket.

  I de områder, hvor områder ikke er udpeget til skovrejsning er skovrejsning muligt.

  Der kan dog være arealer indenfor de ønskede skovrejsningsområder, hvor der ikke må plantes skov af andre årsager. Det kan fx være beskyttede naturarealer eller indenfor åbeskyttelseslinjer.

  Du skal anmelde det til os, inden du planter skov på mere end 0,5 hektar.

  Du skal anmelde al plantning af skov på over 0,5 ha til Guldborgsund Kommune på et særligt anmeldeskema. Skemaet finder du hos Landbrugsstyrelsen:

  Anmeldelse/ansøgning om skovetablering (nyt vindue)

  Du skal også anmelde skovrejsningen i henhold til VVM-bekendtgørelsen:

  Anmeld skovrejsning i henhold til VVM-bekendtgørelsen (nyt vindue)

  Begge skemaer sender du til os, se direkte link til digital post nederst på siden.

  Undtagelse for anmeldelse

  Du skal ikke anmelde genplantning efter hugst af eksisterende skovarealer.


  Vi svarer på anmeldelser af skovrejsning indenfor 4 uger. Der er ingen frist for behandling af ansøgning om tilladelse til skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.