Gå til hovedindhold

Sådan hjælper du en ikke-digital borger

Som ikke-digital borger eller som pårørende til ikke-digitale borgere kan det somme tider være svært at navigere rundt i det offentlige. På denne side har vi samlet lidt nyttig information.

Indhold

  Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til for eksempel, at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

  Du kan både som borger eller pårørende anmode om digital fuldmagt via borger.dk - det kræver MitID.

  Det kan både gøres af fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver.

  Klik her for at anmode om Digital fuldmagt via borger.dk (nyt vindue)

  Du har også mulighed for at gøre det, ved at møde op i Borgerservice. Husk at dette kræver tidsbestilling på telefon 54 73 10 00.

  En læseadgang gør det muligt for andre, for eksempel et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

  Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan for eksempel være en hjælp i situationer hvor:

  • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
  • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
  • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

  Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.  
  Læseadgang kan også etableres til en virksomhed.

  Søg om fuldmagt

  Du skal hente blanketten "Fuldmagt til etablering af læseadgang til person eller virksomhed".

  Den udfyldes og afleveres ved fysisk fremmøde i Borgerservice. Dette kræver at du har bestilt en til hos Borgerservice - det gør du ved at ringe til 54 73 10 00.

  Klik her for at hente blanketten "Fuldmagt til etablering af læseadgang til person eller virksomhed" (nyt vindue)

  Klik her for at læse mere om læseadgang på borger.dk

  Kan du ikke modtage din post fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage posten som almindelig papirpost.

  Hvis du som borger ønsker at blive fritaget for digital post skal du møde fysisk op i Borgerservice. Husk at dette kræver tidsbestilling på telefon 54 73 10 00. Samtidig skal du medbringe ID, for eksempel sundhedskort.

  Du skal dog være opmærksom på, at det kræver at du lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne:

  • Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  • Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  • Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
  • Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
  • Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
  • Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
  • Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe MitID, som giver adgang til Digital Post.
  • Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
  • At kommunen vurderer, at der foreligger andre særlige forhold.

  Søg om fritagelse på andres vegne

  Du har også mulighed for at søge om fritagelse på andres vegne. Dette kræver en blanket, som både skal udfyldes af borgeren, der ønsker at blive fritaget, samt fuldmagtshaver.

  Klik her for at hente blanketten 'Fritagelse fra Digital Post' hos borger.dk (nyt vindue)

  Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 54 73 10 00, og bede om at få blanketten tilsendt.

  Fuldmagtshaver skal efterfølgende møde personligt op i Borgerservice og medbringe ID. Dette kræver at du har bestilt en til hos Borgerservice - det gør du ved at ringe til 54 73 10 00.

  Hvis du som borger ikke er digital, tilbyder de fleste banker, at du kan give en anden person dispositionsfuldmagt til din konto. Herved giver du personen fuldstændig den samme råderet, som du selv har. Det vil sige, at personen kan se alle ind- og udbetalinger og kan hæve på kontoen.  

  Dispositionsfuldmagt gives gennem banken.

  Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give denne person fuldmagt.

  Her kan du digitalt give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark. Du kan give fuldmagt til et eller flere områder i Udbetaling Danmark.

  Du kan give fuldmagt samt læse meget mere på borger.dk

  Du kan selvfølgelig også få hjælp i Borgerservice - kontakt os på telefon 54 73 10 00.

  En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde. 

  Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

  Du skal være opmærksom på at fuldmagten skal tinglyses.
  Når du som fuldmagtsgiver møder op ved notaren og bekræfter fremtidsfuldmagten, skal du betale en retsafgift.

  Når du som fremtidsfuldmægtig anmoder om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset.

  Læs mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside eller via borger.dk.

  Guldborgsundlinjen er et tilbud til dig, der er over 18 år, som oplever psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som du har behov for hjælp til.

  Vi har samlet lidt information og givet dig et overblik over hvad vi kan hjælpe dig som borger med.

  Klik her for at læse mere om hvad Guldborgsundlinjen kan hjælpe dig med

   

  Guldborgsund Frivilligcenter har til formål at støtte, udvikle og forankre den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

  På deres hjemmeside https://fri-villig.info/ kan du kan læse lidt om de mange forskellige aktiviteter, kurser, tilbud som andre frivillige giver.

  Du finder Guldborgsund Frivilligcenter på

  Banegårdspladsen 1A
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 82 00 55