Antal elever og fordeling på skolerne.

Her ses antallet af elever, inklusive specialelever, og fordelingen på kommunens folkeskoler.

Kontakt

Center for Børn & Læring

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)