Gå til hovedindhold
Uddannelse
Skole
Børnefamilie

Hjemmeundervisning

Der er undervisningspligt i Danmark, men ikke pligt til at lade sine børn undervise i folkeskolen. Det betyder, at forældre kan vælge at undervise deres børn hjemme, hvis ikke de ønsker at benytte sig af kommunale eller private undervisningstilbud.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Lovgivning

  Reglerne om hjemmeundervisning tager udgangspunkt i Grundloven. Reglerne er yderligere beskrevet i Bekendtgørelse af lov om folkeskolen og Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Efterfølgende afsnit er relevante uddrag fra lovgivningen.

  Procedure ved hjemmeundervisning

  Vælger du at dit barn skal undervises hjemme, skal dette anmeldes til kommunalbestyrelsen forinden hjemmeundervisningen påbegyndes.
  I praksis er det forvaltningen i Center for Børn & Læring ved Guldborgsund Kommune, som skal orienteres.

  I højre side finder du link til den anmeldelse der skal udfyldes. Der skal udfyldes én anmeldelse pr. barn.

  Kommunalbestyrelsen skal herefter føre tilsyn med, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.
  Det betyder i praksis, at elever, der forlader 9. klasse efter at have haft hjemmeundervisning, skal have de samme muligheder for at komme videre, som hvis de havde gennemført undervisningspligten i folkeskolen eller en fri- eller privatskole.

  Tilsynet med hjemmeundervisning

  Ansvaret for tilsyn med hjemmeundervisning er i Guldborgsund Kommune (som udgangspunkt) uddelegeret til ledelsen ved barnets distriktsskole. Tilsynet varetages dog ofte af en lærer, og kan omfatte brug af prøver og/eller tests i udvalgte fag.

  I Guldborgsund Kommune føres tilsyn to gange om året. Ved tilsynet gennemgås dokumentation for undervisningen: undervisningsmateriale, undervisningsplaner, produkter fra projekter m.m.
  Endvidere gennemfører den tilsynsførende en samtale med den, der varetager hjemmeundervisningen og med barnet. I samtalen vil der være fokus på, om undervisningen i tilstrækkelig grad formidler læring, og hvilke ændringer, der eventuelt vil være behov for.
  Observation af undervisningen kan eventuelt komme på tale. Det aftales naturligvis i god tid forinden og afvejes i forhold til barnets alder, modenhed mv.

  Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor det vurderes, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.