Gå til hovedindhold

Social- og sundhedshjælperelev - SSH

Social- og sundhedshjælper er en uddannelse for dig, der vil arbejde inden for et sundhedsfag med at yde omsorg og pleje til borgere, som har brug for din hjælp.

Dekorativt billede

Indhold

  Som social- og sundhedshjælper i Guldborgsund Kommune er det dig, der støtter og yder omsorg og pleje af ældre, syge og handicappede borgere, som ikke kan klare sig selv. Dine opgaver er fx at hjælpe med personlig pleje, rengøring og at strukturere borgerens hverdag.

  Du vil under din uddannelse løse forskellige opgaver hos borgerne, og du får mere ansvar i takt med din udvikling. Som elev bliver du en del af en stor arbejdsplads med mange gode kollegaer og udviklingsmuligheder.

  På uddannelsen får du professionelle kompetencer inden for sundhed, trivsel og rehabilitering, så du kan bruge din faglighed til at understøtte en værdifuld hverdag for borgeren. Du lærer også om kommunikation og samarbejde, fordi det er en central del af jobbet.

  Som social- og sundhedshjælperelev i Guldborgsund foregår din oplæring på et plejecenter og i en udekørende hjemmeplejegruppe. Som elev har du en daglig vejleder på lærestedet og en fuldtidsvejleder, som følger dig gennem alle dine oplæringsforløb.

  Guldborgsund Kommune samarbejder med SOSU-skolen i Nykøbing Falster omkring uddannelse af elever. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du gå til sosunyk.dk.

  Hvem ansætter

  Team Uddannelse i Center for Sundhed & Omsorg er din arbejdsgiver. Vi optager elever flere gange om året. Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på Ledige job.

  • Før du kan starte på hovedforløbet, så skal du igennem grundforløb først. Hvilket grundforløb du skal tage afhænger først og fremmest af din alder, men også af din uddannelsesparathed. Du kan læse mere om de forskellige grundforløb på sosunyk.dk
  • Hovedforløbet har en samlet varighed på 1 år og 2 måneder, hvor du veksler mellem skole- og oplæringsperioder
  • For at komme på hovedforløbet, skal du have gennemført Grundforløb 2 og have en læreplads
  • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som pleje og dokumentation, rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi
  • Under din oplæring skal du møde kl. 7.00. Der vil i uddannelsen ligeledes være både weekend- og eventuelt aftenvagter efter aftale
  • Du er under oplæring 37 timer om ugen. Du har fire timer om ugen til studietid
  • Din straffeattest skal godkendes af kommunen.

  For at blive optaget på hovedforløbet skal du have kompetencer, der svarer til et gennemført grundforløb 2, dvs. du skal have bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D-niveau) og naturfag (E-niveau).

  Du skal ligeledes have gyldig certifikat til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

  Vi forventer af dig:

  • at du er smilende og imødekommende
  • at du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt
  • at du har gode samarbejdsevner
  • at du er fleksibel og mødestabil
  • at du er fysisk og psykisk robust
  • at du kan stille en cykel eller bil til rådighed.

  Du kan forvente af os:

  • at vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer
  • at vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede vejledere
  • at vi sikrer et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
  • at vi sørger for, at du i oplæringsperioden får tilknyttet en fuldtidsvejleder samt en daglig vejleder.

  Grundforløbet

  På grundforløbet kan du få statens uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen.

  Hovedforløbet

  Du bliver ansat i Guldborgsund Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomsten, aftalt mellem FOA og KL. Læs mere om løn på foa.dk.

  Lønforhold

  Elevlønnen følger overenskomsten på området. Er du over 25 år, har du mulighed for at få voksenelevløn eller voksenlærlingeløn.

  Bøger

  Du skal selv dække udgiften til bøger.

  Transport

  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transportudgifter i oplæringsperioderne til og fra lærestedet er for egen regning. Hvis du har mere end 12 kilometer til lærestedet, kan du få befordringsfradrag via skat. Dette skal du selv sørge for. Hvis du anvender cykel, får du dækket dine transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler.

  Guldborgsund Kommune ansætter efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig, og om du har skrevet en god og motiveret ansøgning. Dine faglige kompetencer tæller kun med i vurderingen, hvis du husker at vedhæfte dokumentation.

  Kommer din ansøgning i betragtning vil du blive indbudt til en samtale med mulighed for at uddybe din ansøgning og valg af uddannelse.

  Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på Ledige job.

  Hvad kan jeg som færdiguddannet SOSU-hjælper?

  Der er forskellige karrieremuligheder.

  Du kan arbejde i den kommunale hjemmepleje, på kommunale plejecentre, på private plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede.

  Du kan også videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelse på UddannelsesGuiden og på sosunyk.dk.

  Kurser og uddannelse på AMU

  AMU (arbejdsmarkedsuddannelse) er centralt godkendte uddannelser af 2 - 15 dages varighed. De udbydes af alle social- og sundhedsskoler, og du får et uddannelsesbevis, når du har bestået målene for uddannelsen.
  Spørg din nærmeste leder om muligheder for kurser og uddannelse og læs mere på sosunyk.dk

  Intern kompetenceudvikling

  Guldborgsund Kommune gennemfører interne aktiviteter og projekter, som bidrager til udvikling af dine kompetencer. Du er altid velkommen til at tage en snak med din nærmeste leder omkring dine ønsker og behov.

  Ved spørgsmål er du også altid velkommen til at kontakte Team Uddannelse via digital post.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Uddannelsesadministration

  Telefontid alle hverdage kl. 9-12

  Telefon: 54 73 21 89

  Send Digital Post (kræver MitID)