Gå til hovedindhold

Kursus for pårørende til mennesker med demens

Guldborgsund Kommune tilbyder et kursusforløb for pårørende til borgere med demenssygdomme, som både giver viden om demens og konkrete redskaber, der kan lette samværet i dagligdagen.

Indhold

  Når et menneske får en demenssygdom forandrer det dagligdagen, både for den der er syg og for den nære familie og venner.

  Mange pårørende yder en stor indsats som omsorgsgivere, men det kan være svært, især hvis man føler, at man mangler viden, eller at man står alene med alt det, der skal gøres.

  Derfor tilbyder Guldborgsund Kommune et kursusforløb for pårørende til borgere med demenssygdomme, som både giver viden om demens og konkrete redskaber, der kan lette samværet i dagligdagen. Der vil også være mulighed for at danne netværksgrupper med andre pårørende, hvor I kan støtte hinanden.

  Kurset består af fire kursusaftener med forskelligt relevant indhold.

  Opstart er den 28. september.

  Hvem kan deltage?

  Pårørende til borgere i Guldborgsund Kommune, der har en demensdiagnose.

  Vi ser meget gerne, at flere pårørende fra samme familie deltager i kurset, fx en ægtefælle og et barn eller en nær ven af familien, så I kan støtte hinanden.

  Kurset er gratis, og pårørende behøver ikke at bo i Guldborgsund Kommune.

  Tilmelding

  Tilmelding til kurset skal ske senest den 14. september 2021 til:

  Camilla Buch Christensen, telefon 54 73 24 03 eller på mail: cbc@guldborgsund.dk med oplysninger om fornavn og telefonnummer.

  Da kurset blev aflyst i 2020 grundet corona, har de, der var tilmeldt sidste år, førsteprioritet til en plads.

  Deltagerantal kan blive begrænset grundet restriktioner, videre oplysninger får I ved tilmelding.

  Hvor og hvornår?

  Kurset holdes på Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Dørene er lukket, når I kommer, fordi det er uden for rådhusets åbningstid, men demenskoordinatorerne sørger for at lukke jer ind.

  Mødetid er kl. 18.30 – 21.00, så der er god tid til både oplæg og til at stille spørgsmål undervejs, og en pause, hvor man kan lære hinanden at kende.

  Der vil være sandwich og vand hver gang.

  NB: Hvis din ægtefælle/samboende er utryg ved at være alene, eller du er bekymret herfor, er der mulighed for afløsning i hjemmet. Kontakt din lokale demenskoordinator.

  Kursets formål

  Formålet med kurset er, at I som pårørende oplever, at I får:

  • Hjælp til at se mennesket bag demenssygdommen og til at se mulighederne i nuet, så I kan hjælpe jeres nærtstående med at bevare livsglæde og selvværd på trods af sygdommen
  • Større viden om demenssygdomme, sygdomsforløb og behandlingsmuligheder
  • Metoder til at kommunikere og være sammen med jeres nærtstående med demens på en anerkendende og positiv måde
  • Mulighed for at tale åbent om de ting, der er svære, med andre, der er i samme situation
  • Støtte til at erkende jeres behov som pårørende, så I kan bede om hjælp, når det er nødvendigt
  • Professionel vejledning og information om kommunens tilbud, fx aflastning, aktivitetsmuligheder og hjælpemidler.

  Kursets indhold

  Kurset består af fire moduler med forskellige oplægsholdere, som vil fortælle om en bred vifte af emner:

  28. september - Demenssygdomme

  Læge Elisabeth Elmo beskriver forskellige demenssygdomme, og hvordan adfærd og behov ændrer sig i et sygdomsforløb.

  12. oktober - Livet som pårørende

  Psykolog Henrik Brogaard fortæller om, hvordan I kan håndtere de ændrede livsbetingelser, og hvordan I kan bevare overskud til både at passe på jer selv og på jeres nærtstående med demens.

  26. oktober - Jura i hverdagen

  Advokat Tine Høpfner fortæller blandt andet om værgemål, fuldmagter og fremtidsfuldmagter.
  Demenskoordinatorerne fortæller om ansøgning og visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, ældre- og plejeboliger samt samtykke.

  9. november - Hverdagen med demens

  Demenskoordinatorerne fortæller om aktiviteter og samværsformer, der fremmer trivsel og velbefindende for mennesker, der har fået en demenssygdom.

  Guldborgsund Kommunes demenskoordinatorer svarer på de sidste spørgsmål og samler op på, hvad I har fået ud af kurset. De sørger også for, at I kommer godt i gang, hvis der er ønske om at etablere en eller flere netværksgrupper.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Demensområdet

  Telefon: 54 73 24 00

  Send Digital Post (kræver NemID)