Gå til hovedindhold

Børne- og ungetandpleje

Tilbuddet omfatter alle børn og unge under 22 år, der er født efter 31. december 2003* og er tilmeldt folkeregistret i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  *tilbuddet udvides med en årgang om året dvs. at unge født i 2004, er omfattet fra 2022, årgang 2005 er omfattet fra 2023 og årgang 2006 er omfattet fra 2024. 
  Tandplejen afventer endelig bekendtgørelse.

  Dit barn bliver automatisk optaget i den kommunale tandpleje ved fødslen, og tilbuddet er gratis.

  Dit barn tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje på klinikken i Nykøbing F og i vores tandbus. Klik her for at læse mere om tandbussen.

  Dit barns første besøg i tandklinikken er, når dit barn fylder 3 år, og du får automatisk en indbydelse.
  Hvis dit barn er i stor risiko for at få huller, vil vi indkalde før 3-års alderen.

  Skolesøgende børn fra 0.–9. klasse indkaldes gennem skolen til klasseundersøgelse på klinikken. Klasserne bliver kørt i bus sammen med en lærer.
  Hvis dit barn indkaldes individuelt, skal du selv sørge for transport.

  Elever på 7.-9. klassetrin på Sakskøbing skole kommer til undersøgelse og behandling på Sakskøbingklinikken, Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing.

  Hvis du mener, at dit barn har behov for en undersøgelse, er du altid velkommen til at kontakte Center for Tandpleje og booke en tid. Vi træffes på alle skoledage. Du kan også benytte vores bookingsystem.

  I bookingsystemet kan du:

  • Booke tider. Der bliver sendt en sms om, at det er tid til at booke en tid
  • Ændre/aflyse tider
  • Se bookede tider
  • Læse beskeder fra Tandplejen
  • Se journaler
  • Opdatere helbredsoplysninger
  • Ændre kontaktoplysninger

  Tandpleje - Booking 

  Vores samarbejde med dig, som forælder, er den bedste forebyggelse af børns tandproblemer. Vi lægger stor vægt på kommunikation og information, og vi involverer dig som forælder og dit barn så meget som muligt i processen.

  Tandplejens bedste råd:

  • Børst tænderne rene to gange dagligt
  • Brug fluortandpasta
  • Børst dit barns tænder til 11-12 års alderen.

  Når dit barn er ca. ½ år, får du som forælder tilbud om et besøg i hjemmet af en klinikassistent. Besøget vil indeholde en samtale om god hjemmetandpleje. Formålet er, at understøtte forældre i at holde barnets tænder sunde.

  Tandplejen samarbejder med det pædagogiske personale i børneinstitutionerne. Børnene besøger tandklinikken i grupper.

  Formålet med besøget er, at børnene:

  • lærer om tænder
  • bliver tilvænnet til at gå til tandlæge
  • får undersøgt tænderne
  • får penslet tænderne med forebyggende fluorid-lak.

  Som forælder får du information om besøget og har givet accept til fluoridlak inden besøget. Hvis dit barn har huller eller er i risiko for at få huller, informeres du efter besøget og indkaldes til forebyggelse/behandling på tandklinikken.

  Børne- og ungdomstandpleje omfatter undersøgelser af tand-, mund- og kæbes udvikling og sundhedstilstand.

  Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens retningslinje ”Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen”.

  Alle børn og unge skal jf. lovgivningen undersøges det år, de fylder 5, 7, 12 og 15 år. Herudover indkaldes børnene til regelmæssig undersøgelse efter behov, som beskrevet i retningslinjen.

  Hvor ofte indkaldes der til undersøgelse?

  • Børn og unge, der ikke har huller i tænderne og god mundhygiejne kategoriseres som grøn, og indkaldes til undersøgelse med maksimal 24 måneders interval.
  • Børn og unge med huller og rimelig eller dårlig mundhygiejne kategoriseres som gul og indkaldes til undersøgelse med 12-18 måneders interval.
  • Børn og unge med generelle kroniske sygdomme kategoriseres som rød og indkaldes til undersøgelse med maksimal 12 måneders interval.

  Herudover indkaldes børn og unge til nødvendige besøg til forebyggelse og behandling.

  Børne- og ungdomstandplejen omfatter også forebyggelse og behandling af tandstillingsfejl.

  Børnene visiteres systematisk af specialtandlæge i tandregulering - piger visiteres på 5. klassetrin og drenge på 6. klassetrin.

  Specialtandlægen udvælger de børn, der skal gennemgå en nærmere undersøgelse med henblik på at finde ud af, om der er behov for tandregulering.

  Herudover screenes børn og unge af den almene tandlæge ved hver tandundersøgelse. Hvis der ses tandstillingsfejl, henvises barnet til specialtandlægen for nærmere undersøgelse.

  Tandregulering tilbydes, hvis tandstillingsfejlen falder inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  Er der behov for tandregulering, tilbydes uddybende samtale med specialtandlægen, som med udgangspunkt i røntgenbilleder, gips-modeller og fotos udarbejder individuel behandling.

  Forudsætninger for tandregulering

  Tandregulering forudsætter et godt samarbejde mellem forældre, barn og behandler.

  Rene tænder er en forudsætning for, at en tandreguleringsbehandling kan gennemføres.

  Mælketænder

  • Hvis tanden er slået helt ud, så forsøg ikke at sætte tanden på plads. Ring til tandklinikken inden for de første par dage.
  • Hvis tanden er løs eller knækket. Ring til tandklinikken.
  • Hvis tanden er slået skæv, og barnet ikke kan bide sammen som sædvanligt. Ring straks til tandklinikken eller Tandlægevagten uden for åbningstid. Akut behandling er nødvendigt.

  Blivende tænder

  • Hvis tanden er slået ud. Find tanden og sæt tanden på plads i tandrækken, eller opbevar den i mælk indtil tandlægebesøget. Tanden må ikke tørre ud. Alternativt opbevare du tanden i munden mellem kind og tænderne. Hold kun på tandens hvide del, så du ikke beskadiger roden. Kontakt straks tandklinikken eller Tandlægevagten uden for åbningstid. Akut behandling er nødvendigt.
  • Hvis tanden er knækket. Find tandstumpen, og opbevar den i mælk indtil tandlægebesøget. Tandstumpen må ikke tørre ud. Ring til tandklinikken eller Tandlægevagten uden for åbningstid.
  • Tanden er slået skæv. Du kontakter straks tandklinikken eller Tandlægevagten uden for åbningstid. Akut behandling er nødvendig.

  Lovgivning vedrørende samtykke til behandling af børn og unge i den kommunale tandpleje

  Tandplejen kan uden samtykke fra forældre

  • Indkalde børn i klassen til undersøgelse.
  • Foretage undersøgelser - dog kræver røntgenundersøgelser samtykke
  • Give mundhygiejneinstruktion
  • Foretage afpudsning og tandrensning

  Tandplejen kan på baggrund af generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældre gennemføre

  At samtykket gives generelt til behandling betyder, at der gives samtykke til første og fremtidige undersøgelser og behandlinger indtil samtykket eventuelt trækkes tilbage.

  Fluoridbehandling:

  • Fluoridbehandling anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.
  • Hvis der ikke foretages fluoridbehandling af tænder på børn i høj risiko for huller eller har begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.
  • Der er ingen risiko for komplikationer i forbindelse med fluoridbehandling.
  • Der findes forskellige fluoridbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluoridbehandles.
  • Fluoridbehandling foretages overvejende af klinikassistenter og tandplejere.

  Røntgenundersøgelse:

  • Røntgenundersøgelse anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling med videre.
  • Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller eller andet, der ikke opdages.
  • Der er ingen risiko for komplikationer ved røntgenoptagelser.
  • Der anvendes røntgenstråler til et lille røntgenbillede, der svarer til 1/5 af den gennemsnitlige baggrundsdosis, man får fra omgivelserne på en dag. Et oversigtsbillede af tænder svarer til en dags baggrundsstråling.

  Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger

  Der skal gives fyldestgørende og forståelig information af tandplejepersonalet før samtykket gives af forældre til behandlingen.

  • Et samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt.
  • Er dit barn fyldt 15 år, kan barnet/den unge selvstændigt tage stilling til behandlingen.
  • Samtykket kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

  Du er altid velkommen til at kontakte tandplejen, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

  Kontakt

  Center for Trivsel & Social Indsats

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver MitID)