Gå til hovedindhold

Frit valg af tandpleje

Du kan frit vælge, hvilken tandlæge du ønsker.

 • Læs op

Indhold

  Pr. 1. januar 2018 er der frit valg af tandlæge

  For de 0-15 årige gælder følgende

  De 0-15 årige, der ønsker et andet tandplejetilbud end det Guldborgsund Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne– og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Guldborgsund Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i Børne- og Ungdomstandplejeoverenskomsten. Dette betyder, at forældrene selv skal afregne 35% af udgifterne med den private tandlæge.

  Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt Center for Tandpleje om valget, før ydelserne kan modtages hos praktiserende tandlæge. I Guldborgsund Kommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

  Ved valg af privat tandlæge gælder det samlede tandplejetilbud inklusiv tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

  Der ydes ikke refusion af transportudgifter til privat tandlæge.

  For de 16-17 årige gælder følgende

  De 16-17 årige, der ønsker et andet tandplejetilbud end det Guldborgsund Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne– og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Guldborgsund Kommune yder tilskud på 100% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne Børne- og ungdomstandpleje overenskomsten.

  Tilskuddet på 100% er betinget af, at forældrene har meddelt Center for Tandpleje om valget, før ydelserne kan modtages hos praktiserende tandlæge. I Guldborgsund kommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

  Ved valg af privat tandlæge gælder det samlede tandplejetilbud inklusiv tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksætte, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

  Der ydes ikke refusion af transportudgifter til privat tandlæge.

  For omsorgstandpleje gælder følgende

  Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved Center for Tandpleje, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Ved valg af privat tandlæge gælder det samlede tandplejetilbud, der omfatter:

  • Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. Denne indsats foregår fortrinsvis i patientens hjem
  • Undersøgelse af tand, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Kan i visse tilfælde være nødvendigt at foretage i patientens hjem
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Behandlingerne vil ofte kræve særligt udstyr i form af lifte m. m.

  Borgeren skal kontakte tandplejens administration, hvis han/hun ønsker at overgå til privat behandling. Alle forslag til behandling af omsorgspatienter skal først godkendes af tandplejens administration før behandling kan iværksættes.

  Der ydes ikke refusion af transportudgifter til privat tandlæge.

  For specialtandpleje gælder følgende

  Specialtandplejepatienter har ikke mulighed for frit valg.

  OBS: På grund af Covid19 er det ikke muligt at booke online.

  Tandpleje - Booking

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver NemID)