Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Tilbud for borgere over 18 år, der ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

 • Læs op

Indhold

  Hvem kan benytte tilbuddet?

  Det er for borgere over 18 år, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud, og dermed er omfattet af Lov om Omsorgstandpleje.

  Hvis du bor i eget hjem, på plejecenter eller i en almen ældrebolig, bliver du henvist af en visitator i Myndighed i Center for Socialområdet.

  Du kan sende en ansøgning om tilmelding til omsorgstandpleje via nedenstående selvbetjening.

  Ansøgning om tilmelding til omsorgstandpleje

  Hvad koster tilbuddet?

  Der er en egenbetaling på max. 540 kr. i 2020, det vil sige et fast beløb på 45 kr. om måneden. Beløbet bliver reguleret hvert år.

  Hvordan foregår omsorgstandpleje?
  Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/på plejecentret og omfatter følgende:

  • Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje.

  Er forholdene i hjemmet eller på plejecentret ikke optimale for behandlingen, tilbyder vi tandpleje på vores klinik i Nørregade 21 B, Nykøbing F. Vores klinik er handicapvenlig og er forsynet med blandt andet loftlift.

  Transport hertil skal du selv betale. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, hvis det er nødvendigt.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver NemID)